ΙΕΡΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΑΛΚΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΙ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΕΚΑΤΟΝΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΙΑΣὉ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος μεταξὺ τῶν Μακαριωτάτων Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας Παρθενίου καὶ Ῥουμανίας Θεοκτίστου, τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων καὶ πάσης Ἀλβανίας Ἀναστασίου, τοῦ Μητροπολίτου Περιστερίου Χρυσοστόμου τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τοῦ Ἐπισκόπου Βερέϊσκη Εὐγενίου, ἐκπροσώπου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ῥωσίας καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Βάντ, Φελεὰκ καὶ Κλοὺζ Βαρθολομαίου τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ῥουμανίας.

Ὁ Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος Ἰωακείμ,
Πρόεδρος τῆς Ἐφορείας τῆς Ἱερᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης
προσφωνὼν τοὺς μετασχόντας στὶς ἐκδηλώσεις τοῦ ἑορτασμοῦ.

Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος
ἐκφωνὼν ἀπὸ τοῦ Βήματος τὸν Χαιρετιστήριο Λόγο Του.

Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Παρθένιος,
ἐκ τῶν ἀποφοίτων τῆς Σχολῆς, ἀπευθυνόμενος πρὸς τοὺς
μετασχόντας στὶς ἐκδηλώσεις τοῦ ἑορτασμοῦ.

Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ῥουμανίας Θεόκτιστος
ἀπευθύνων χαιρετισμὸπρὸς τοὺς μετασχόντας στὶς ἐκδηλώσεις τοῦ ἑορτασμοῦ.

Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης μὲ Ἱεράρχες ἀποφοίτους τῆς Σχολῆς
στὸ ὑπαίθριο γεῦμα τῆς Κυριακῆς 28 Αὐγούστου 1994.

Κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, ἀπόφοιτοι τῆς Σχολῆς
ψάλλοντες κατὰ τὸν Ἑσπερινὸ τῆς Κυριακῆς 28 Αὐγούστου 1994
στὸν Ναὸ τῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης.

Ὁ Μητροπολίτης Λαοδικείας Ἰάκωβος
τελὼν τὴν Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος Χάλκης.

Ἀπόφοιτοι τῆς Σχολῆς στὸν πρὸ τῶν τάφων ἀοιδίμων Πατριαρχῶν
καὶ ἀειμνήστων Ἱεραρχῶν - Σχολαρχῶν καὶ Καθηγητῶν τῆς Ἱερᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς.

Οἱ ὄπισθεν τῆς Σχολῆς τάφοι ἀοιδήμων Πατριαρχῶν
καὶ ἀειμνήστων Ἱεραρχῶν - Σχολαρχῶν καὶ Καθηγητῶν τῆς Ἱερᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς.

Ὁ Μητροπολίτης Γέρων Ἐφέσου Χρυσόστομος
ἐκφωνὼν τὴν πανηγυρικὴ ὁμιλία κατὰ τὶς ἐκδηλώσεις τοῦ ἑορτασμοῦ.

Ὁ Γενικὸς Γραμματέας τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν Δρ. Konrad Raises,
προσφωνὼν τοὺς μετασχόντας στὶς ἐκδηλώσεις τοῦ ἑορτασμοῦ.

Ὁ Γενικὸς Γραμματέας τοῦ Συμβουλίου Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν Jean Fischer,
προσφέρων στὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Βαρθολομαῖο ἀναμνηστικὸ τοῦ Συμβουλίου.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας Στυλιανὸς
παρουσιάζων στοὺς μετασχόντας τῶν ἐκδηλώσεων ἑορτασμοῦ
τὸ κείμενο τῆς ἐπιστολῆς πρὸς τὴν Πρωθυπουργὸ τῆς Τουρκίας
γιὰ τὴν ἐπαναλειτουργία τῆς Ἱερᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης.

Ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος
μετὰ τῶν Μακ. Πατριαρχῶν καὶ ἐκπροσώπων ἄλλων Ἐκκλησιῶν
στὴν Τράπεζα τῆς Σχολῆς κατὰ τὸ γεῦμα.

Ἀπόφοιτοι τῆς Ἱερᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς
στὴν Τράπεζά της κατὰ τὴν ὥρα τοῦ γεύματος.

Ἀπόφοιτοι καὶ προσκεκλημένοι τῆς Ἱερᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης
πρὸ τῆς κεντρικῆς εἰσόδου τοῦ κτιρίου.

Ἀπόφοιτοι τῆς Ἱερᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης
ψὰλλοντες κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ
στὴν Ἱερὰ Σκήτη τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος Χάλκης.

Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος
μετὰ τῶν Μακ. Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας καὶ Ῥουμανίας καὶ τῆς συνοδείας Του
στὸ πλοιάριο κατὰ τὴν ὥρα τῆς ἐπιστροφῆς ἀπὸ τὴ νῆσο Χάλκη.

Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος
ἐπιδίδων στοὺς μετασχόντας τῶν ἐκδηλώσεων ἑορτασμοῦ ἀναμνηστικὰ δῶρα.

 

Επιστροφή
Ἐπιστροφή