Ἐπιστροφή
 

Photo
Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀμορίου κ. Νικηφόρος, ἐ¬γεννήθη ἐν Ἀδένδρῳ Nομοῦ Θεσσαλονίκης. Τυγχάνει ἀπόφοιτος τῶν τμημάτων Παιδαγωγικοῦ, Ψυχολογίας καί Θεολογίας (τοῦ ὁποίου εἶναι καί διδάκτωρ) τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διάκονος ἐχειροτονήθη ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κυροῦ Διονυσίου, εἰς τήν Ἐπαρχίαν τοῦ ὁποίου διηκόνησε ἐπί τέσσερα ἔτη. Πρεσβύτερος ἐχειροτονήθη, ἅ¬μα τῇ ἐγγραφῇ αὐτοῦ εἰς τό Μοναχολόγιον τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων Θεσσαλονίκης, ὑπό τοῦ τότε Ἡ¬γουμένου αὐτῆς καί Γέροντός του Σεβ. Μητροπολίτου Τυρολόης καί Σερεντίου κ. Παντελεήμονος. Τῷ 2012, κατόπιν οἰκειοθελοῦς παραιτήσεως τοῦ Γέροντός του, ἐδιωρίσθη ὑπό τῆς Α.Θ.Παναγιότητος καί τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων. Τῷ 2014, εὐμενεῖ Πατριαρχικῇ προκρίσει, ἐξελέγη παμψηφεί Ἐπίσκοπος τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Ἀμορίου, χειροτονηθείς ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ τῇ 2ᾳ Φεβρουαρίου τοῦ αὐτοῦ ἔτους, συνεχίζων τά ὑπό τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας ἀνατεθέντα αὐτῷ καθήκοντα τοῦ Ἡγουμένου ἐν τῇ ὡς ἄνω Μονῇ. Ταχ. διεύθυνσις: Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Βλατάδων, Ἑπταπυργίου 64, 546 34 Θεσσαλονίκη. Τηλ. +30-2310.209.913. Fax: 246-349.

Ὀνομαστήρια: 2 Ἰουνίου.

 

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή