Ἐπιστροφή
 

Ανακοινωθέν για την πρώτη ημέρα των εργασιών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου για τον μήνα Φεβρουάριο (13 Φεβρ.2020)

Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν τακτικήν συνεδρίαν αὐτῆς σήμερον, Πέμπτην, 13ην Φεβρουαρίου 2020, πρός ἐξέτασιν τῶν ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένων θεμάτων.
Κατ᾿ αὐτήν, προτάσει τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, ψήφων κανονικῶν γενομένων ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐξελέγησαν, παμψηφεί, τρεῖς Βοηθοί Ἐπίσκοποι παρά τῷ Σεβασμιωτάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ Καναδᾶ κ. Σωτηρίῳ. Εἰδικώτερον, ἐξελέγησαν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Μοστρᾶτος ὑπό τόν τίτλον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Κεράμων, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀλέξανδρος Σαλμᾶς ὑπό τόν τίτλον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Πατάρων, καί ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Δημήτριος Ἀντωνόπουλος ὑπό τόν τίτλον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Ζηνουπόλεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου