[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

ΤΑ ΕΝ Τῼ ΕΞΩΤΕΡΙΚῼ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

1. Πατριαρχικόν Ἵδρυμα Πατερικῶν Μελετῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ.

Ἱδρύθη ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τό ἔτος 1965. Λειτουργεῖ ἀπό τοῦ 1968, καί στεγάζεται εἰς  ἰδιαιτέραν πτέρυγαν τῆς  Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῶν Βλατάδων. Τό  ἔτος 2013 τοῦτο ἀπετέλεσε ʺΜή Κυβερνητικήν Ὀργάνωσινʺ,  ὑπό τήν ἥν εἶχε πρότερον ἐπωνυμίαν.
Διοκητικόν Συμβούλιον·  Πρόεδρος· ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος. Ἀντιπρόεδρος· ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀμορίου κ. Νικηφόρος, Ἡγούμενος Ἱ. Μονῆς Βλατάδων. Διευθυντής· κ. Γεώργιος Μαρτζέλος, Ἄρχων Διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας, Καθηγητής Πανεπιστημίου.  Μέλη· κ. κ. Κωνσταντῖνος Δεληκωσταντῆς, Ἄρχων Διδάσκαλος τοῦ Γένους, Καθηγητής Πανεπιστημίου, Εὐστράτιος Ζεγκίνης, Ἄρχων Μαΐστωρ, Ὁμότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου, Δημήτριος Παπάζης καί Γεώργιος Ξεινός.
Ἐπιστημονική Ἐπιτροπή: κ. κ. Σωτήριος Βαρναλίδης, Ἄρχων Ὑπομνηματογράφος, Ὁμότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου, Βασίλειος Γιούλτσης, Ἄρχων Μ. Πρωτονοτάριος, Ὁμότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου, Γεώργιος Μαντζαρίδης, Ἄρχων Δεπουτάτος, Ὁμότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου, Θεόδωρος Γιάγκου, Καθηγητής Πανεπιστημίου, Ἀνέστης Κεσελόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου, Χρυσόστομος Σταμούλης, Καθηγητής Πανεπιστημίου, καί Σοφία Κοτζάμπαση, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου.
Προσωπικόν: Ἔφορος· κ. Σταῦρος Μπουσμπουκίδης. Γραμματεύς· κ. Νικόλαος Γιάνναρος,  Θεολόγος.  Βιβλιοθηκάριος·  κα.  Ἰωάννα Ζαΐρη, Θεολόγος. Διαχειριστής ἐκδόσεων· κα Ἄννα Λυσικάτου. Λογιστής· κ. Γεώργιος Ἀβαρλῆς.
Ταχ.  Διεύθυνσις· Πατριαρχικόν Ἵδρυμα Πατερικῶν Μελετῶν, Ἱερά Μονή  Βλατάδων, Ἑπταπυργίου 64,  546 34 Θεσσαλονίκη. Τηλ. καί Fax Διευθυντοῦ· 2310-203.620. Τηλ. Γραμματείας· 202.301, Χειρογράφων· 202.302.

2.  Πατριαρχικόν Σταυροπήγιον τοῦ Ὀρθοδόξου Κέντρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Σαμπεζύ Γενεύης.
Τό Ὀρθόδοξον Κέντρον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἱδρύθη κατ᾿  Ἰούνιον τοῦ 1966. Οἱ σκοποί του, ὡς διαγράφονται εἰς τόν Πατριαρχικόν καί  Συνοδικόν Τόμον ἱδρύσεως, συνίστανται·
-Εἰς τήν πληροφόρησιν τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου τῆς Δύσεως, καί  εἰδικώτερον  τῆς  Δυτικῆς Εὐρώπης, σχετικῶς πρός τήν ὀρθόδοξον λατρείαν καί τήν Ὀρθόδοξον διδασκαλίαν, παράδοσιν καί Θεολογίαν·
-Εἰς  τήν ἐπί τόπου μελέτην τῆς Θεολογίας καί τοῦ πνευματικοῦ βίου τῶν ἄλλων Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν  καί Ὁμολογιῶν·
-Εἰς τήν  ἐξυπηρέτησιν τῶν  ἐπαφῶν μεταξύ τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων  Ἐκκλησιῶν καί  τήν  διά τοῦ τρόπου τούτου προώθησιν τῆς ὀρθοδόξου ἑνότητος·
-Εἰς τήν  προαγωγήν τοῦ  οἰκουμενικοῦ πνεύματος διά τῆςκαλλιεργείας τῶν σχέσεων τῆς Ὀρθοδοξίας πρός ἄλλας Χριστιανικάς Ἐκκλησίας καί Ὁμολογίας μέ στόχον τήν προώθησιν τῆς διαχριστιανικῆς ἑνότητος.
Προϊστάμενος τοῦ Ὀρθοδόξου Κέντρου· ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίας.
Διοικητικόν  Συμβούλιον·  Πρόεδρος· ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος. Ἀντιπρόεδρος· Σεβ. Μητροπολίτης Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίας· Γραμματεύς· Ἐντιμολ. κ. Ἀντώνιος Παπαϊωάννου, Ἄρχων Μαΐστωρ. Ταμίας· Ἐντιμ. κ. Στέφανος Κωστομένης. Μέλη·  Ἐντιμολ. κ. Αὐξέντιος Καλαγκός, Ἄρχων Ὀστιάριος - Καθηγητής, Ἐντιμολ. κ. Γεώργιος Λαιμόπουλος, Ἄρχων Μ. Ἱερομνήμων, καί Ἐντιμ. κ. Ἰωάννης Καρρᾶς.
Ἐπιτροπή ἐπί τῶν Θεολογικῶν Μελετῶν καί προγραμματισμοῦ Συνεδρίων: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος καί ὁ  Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Λαμψάκου κ. Μακά-ριος.
Οἰκονομική Ἐπιτροπή: Ἐντιμολ. κ. Ἀντώνιος Παπαϊωάννου καί Ἐντιμ. κ. Στέφανος Κωστομένης.
Διεύθυνσις Προσωπικοῦ· ὁ Προϊστάμενος.
Λογιστήριον· Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Βασίλειος Κοτρότσιος. Tηλ. +41 (0) 22-758.98.65, e-mail: bkotrotsios@yahoo.fr.
Τμῆμα Ἐκδόσεων καί Μεταφράσεων: Ὑπό τήν ἐπιστασίαν τοῦ Προϊσταμένου  συνεργάζονται οἱ:  Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μάξιμος Πόθος, Ἐλλογ. κα Θεοδώρα Νικολοπούλου.
Ἔκδοσις Ὀρθοδόξου Κέντρου· "ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ". Μηναῖον Δελτίον Εἰδήσεων (ἑλληνιστί καί γαλλιστί).
Βιβλιοθήκη τοῦ Ὀρθοδόξου Κέντρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Tηλ. +41 (0) 22-758.98.79.
Μουσεῖον Χριστιανικῆς Τέχνης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ὑπεύθυνος• Ἐλλογιμ. Καθηγητής κ. Ἰωάννης Γκερέκος, συντηρητής ἔργων τέχνης-μουσειολόγος.
Βοηθητικόν προσωπικόν· κ. Agostinho Rego da Costa.
Ταχ. Διεύθυνσις· Centre Otrhodoxe du Patriarcat Oecuménique, Chemin de Chambésy 37, CH-1292 Chambésy/GE. Τηλ. + 41 (0) 22-758.98.60.  Fax + 41 (0) 22- 758.98.61. Ἱστοσελίς· www.centreorthodoxe.org
Ἱερός  Ναός  τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου τοῦ ἐν Σαμπεζύ τῆς  Γενεύης Πατριαρχικοῦ Σταυροπηγίου.
Ταχ. Διεύθυνσις· Chemin des Cornillons 12 CH-1292 Chambésy/GE.

3. Πατριαρχικόν Ἵδρυμα Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς Ἄπω Ἀνατολῆς ἐν Ἀθήναις.

Ἱδρύθη  ὑπό τοῦ  Οἰκουμενικοῦ  Πατριαρχείου μέ σκοπόντήν ἐνίσχυσιν τοῦ ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐπιτελουμένου ἱεραποστολικοῦ ἔργου ἐν Ἄπω Ἀνατολῇ. Διοικεῖται  ὑπό  ἑνδεκαμελοῦς Διοικητικοῦ Συμβουλίου, διοριζομένου ἀνά τετραετίαν  ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
Τό νῦν Διοικητικόν Συμβούλιον ἔχει ὡς ἑξῆς· Πρόεδρος· κ.
Νικόλαος Ἠλιόπουλος. Α´ Ἀντιπρόεδρος· κ. Βασίλειος Ἀναγνωστόπουλος. Β’ Ἀντιπρόεδρος· κ. Λουκᾶς Καρρᾶς. Γεν. Γραμματεύς· δίς Χρυσάνθη Χαλκιοπούλου. Ταμίας· κα Μαρία Μαρσέλου. Μέλη· κ. κ. Ἰωάννης Λάππας, Γεώργιος Πατρῶνος, Ἀνδρέας Χελιώτης, Γεώργιος Ἀντωνάκης, Νεκτάριος Λαβούτας, καί Παναγιώτης Λυμπερόπουλος.
Ἐξελεγκτική Ἐπιτροπή: κα Παναγιώτα Δρογκάρη καί κ. Ἀλέξιος Πλιάκος.
Ταχ. Διεύθυνσις· Πατριαρχικόν Ἵδρυμα Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς Ἄπω Ἀνατολῆς. Γουναροπούλου 3, 157 71 Ζωγράφου-Ἀθῆναι. Τηλ. + 30-210-77.10.732. Fax 77.80.541.

4. Πατριαρχικόν Ὀρθόδοξον Ἰνστιτοῦτον «Πατριάρχης Ἀθηναγόρας»
Berkeley Η.Π.Α.

Σκοπός τῆς  ὑπάρξεως τοῦ  Πατριαρχικοῦ Ὀρθοδόξου Ἰνστιτούτου εἶναι ἡ  προώθησις μιᾶς  σθεναρᾶς καί διαφωτιστικῆς Ὀρθοδόξου παρουσίας εἰς τόν Ἀκαδημαϊκόν χῶρον τῶν Η.Π.Α.
Διοικητικόν Συμβούλιον· Διευθυντής: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δαρδανελλίων κ. Νικήτας. Ἐφημέριος: Αἰδεσ. Thomas Paris. Μέλη: Phil Economopoulos, Christ J. Kamages, John Klentos. Ταμίας: Damian Manolis. Γραμματεύς: Nick Tarlson.
Ταχ. Διεύθυνσις· 2311 Hearst Avenue, Berkeley, CA 94709-1319. USA. Τηλ. +1-510-649.3450. Fax +1-510-841.6605. Ἠλεκτρονική Διεύθυνσις: www.orthodox-institute.οrge Ἠλεκτρονικόν Ταχυδρομεῖον (e-mail): mnikitas@ses.gtu.edu

5. ᾿Ινστιτοῦτον Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας ἐν Σαμπεζύ Γενεύης.

Τό  Ἰνστιτοῦτον  Μεταπτυχιακῶν  Σπουδῶν  Ὀρθοδόξου Θεολογίας  ἱδρύθη ὡς αὐτοτελής ἀκαδημαϊκή δραστηριότης παρά τῷ Ὀρθοδόξῳ  Κέντρῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί λειτουργεῖ  ἤδη ἀπό τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους 1997-1998 ἐν συνεργασίᾳ μετά τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ  Φριβούργου καί  τῆς Προτεσταντικῆς  Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Γενεύης. Ἡ ἀποστολή τοῦ Ἰνστιτούτου  ἐν  τῷ  πλαισίῳ  τῶν  θεσμικῶν δραστηριοτήτων τοῦ Ὀρθοδόξου  Κέντρου ἔχει καθορισθῇ διά τοῦ ἀπό 19ης Ὀκτωβρίου 1975  Πατριαρχικοῦ Σιγιλλίου καί ἀποσκοπεῖ εἰδικώτερον εἰς τήν “ἀνάπτυξιν ἐν αὐτῷ ἐπιστημονικοῦ θεολογικοῦ φυτωρίου ἐν οἰκουμενικῇ προοπτικῇ, μέλλοντος ἵνα μεταπτυχιακῶς καταρτίζῃ στελέχη ἐξ ἁπασῶν τῶν κατά τόπους Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, χρήσιμα διά τάς ἀνάγκας αὐτῶν, ἐξειδικευμένα δέ  εἰς τήν  διεξαγωγήν διορθοδόξων καί διαχριστιανικῶν διαλόγων, εἰς ἀντίδοσιν ἀνατολικῆς καί δυτικῆς θεολογίας”. Ὑπό τήν ἔννοιαν αὐτήν προσφέρει εἰς τούς νέους θεολόγους, κληρικούς ἤ λαϊκούς, τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἀφ᾿  ἑνός μέν ὑψηλοῦ  ἐπιπέδου  μεταπτυχιακάς  σπουδάς εἰς τήν Ὀρθόδοξον Θεολογίαν,  ἀφ᾽  ἑτέρου  δέ μίαν  πληρεστέραν ἀξιοποίησιν τῶν νεωτέρων τάσεων τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς καί Προτεσταντικῆς Θεολογίας  εἰς  τόν  σύγχρονον διάλογον τῆς Ὀρθοδοξίας πρός τόν λοιπόν χριστιανικόν κόσμον καί πρός τάς ἄλλας θρησκείας.
Κοσμήτωρ:  ὁ  Ἐντιμολ.  Καθηγητής Δρ. Βλάσιος Φειδᾶς, Ἄρχων Διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας.
Ὀρθόδοξοι  Καθηγηταί:
ὁ Πανιερ.  Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, Ἐντιμολ. Ἄρχων Διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας Δρ. Βλάσιος Φειδᾶς, Καθηγητής τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας καί τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου, καί Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνος Δεληκωσταντῆς, Ἂρχων Διδάσκαλος τοῦ Γένους, Καθηγητής τῆς Χριστιανικῆς καί Φιλοσοφικῆς Ἀνθρωπολογίας.
Ρωμαιοκαθολικός Καθηγητής:
Ὁσιολ. κ. Guido Vergauwen O.P., Καθηγητής τῆς Πρακτικῆς Θεολογίας καί Διευθυντής τοῦ Ἰνστιτούτου Οἰκουμενικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Φριβούργου.
Προτεστάντης Καθηγητής:
Ἐλλογιμ. κ. Hans-Christoph Askani, Καθηγητής Συστηματικῆς Θεολογίας.
Ἀκαδημαϊκόν Συμβούλιον συγκροτούμενον ὑπό τοῦ Κοσμήτορος, τοῦ  Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, τῶν Ἐλλογιμ. Καθηγητῶν· κ. κ. Guido Vergauwen O.P., καί Hans-Christoph Askani.
Ἐπιστημονική Ἐπιτροπή: ὁ Κοσμήτωρ κ. Βλάσιος Φειδᾶς, οἱ Καθηγηταί κ. κ. Guido Vergauwen O.P.,  καί Hans-Christoph Askani.
Γραμματεία: Ὑπό τήν ἐπίβλεψιν τοῦ Κοσμήτορος ὁ Ἱερολ. Διάκονος κ. Φώτιος Τσάμης.
Πνευματικός· Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Λαμψάκου κ. Μακάριος.
Λογιστήριον· Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Βασίλειος  Κοτρότσιος.
Ταχ. Διεύθυνσις· Institut d᾿ Études Supérieures en Théologie du Centre Orthodoxe du Patriarcat Oecuménique, Chemin de Chambésy 37. CH-1292 Chambésy-Suisse.  Τηλ. +41-22- 758. 98. 64, Fax +41-22-758.98.95. Ἱστοσελίς· www.institutorthodoxe.org    Ἠλεκτρονικόν Ταχυδρομεῖον (e-mail): infoinstitutorthodoxe@ gmail.com

6. Ἵδρυμα Ὑποστηρίξεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Ἀθήναις.

Τῇ κανονικῇ συγκαταθέσει τῆς  Μητρός  Ἐκκλησίας συνεστήθη ἐν Ἀθήναις διά τοῦ ἀπό 7ης Μαΐου 2003 Προεδρικοῦ Διατάγματος “Ἵδρυμα Ὑποστηρίξεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου” ἐπί τῷ σκοπῷ  τῆς  ἐνισχύσεως τοῦ πολυμεροῦς πνευματικοῦ καί πολιτιστικοῦ ἔργου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῆς συντηρήσεως καί ἀποκαταστάσεως τῶν  ἐν γένει ὑποδομῶν αὐτοῦ. Διοικεῖται ὑπό ἑνδεκαμελοῦς Διοικητικοῦ Συμβουλίου, διοριζομένου ἀνά πενταετίαν ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ Ἱδρύματος τούτου ἔχει ὡς ἑξῆς: Πρόεδρος· Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαῖος Σαμαρᾶς, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. Α´  Ἀντιπρόεδρος· Ἐντιμολ. κ. Γρηγόριος Σκαλκέας, Ἄρχων Μ. Ρεφερενδάριος, Ἀκαδημαϊκός· Β´  Ἀντιπρόεδρος· κ. Παναγιώτης Τσάκος, Ἄρχων Ἔξαρχος, Πρόεδρος Ὁμίλου Τσάκου· Γραμματεύς· Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνος Δεληκωσταντῆς, Ἄρχων Διδάσκαλος τοῦ Γένους, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Ταμίας· Ἐλλογιμ. κ. Μιλτιάδης Χρονόπουλος. Μέλη· Ἐντιμολ. κ. Νικόλαος Γκαργκάνας, Ἄρχων Μ. Ρήτωρ, Ἐπίτιμος Διοικητής Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, Ἐντιμολ. κ. Μιλτιάδης Ζαχαριάδης, Ἄρχων Ἔκδικος, Σύμβουλος Ἐπιχειρήσεων, Ἐλλογιμ. κ. κ. Ἀλέξανδρος Τουρκολιᾶς, Διευθύνων Σύμβουλος τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, Ἀριστοτέλης Βαβουγυιός, Οἰκονομολόγος, Μάριος Μπέγζος, Κοσμήτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί Κωνσταντῖνος Παπαδόπουλος, Οἰκονομολόγος, Τραπεζικόν Στέλεχος.
Διευθύνων· Ἐλλογιμ. κ.  Κωνσταντῖνος Πιπερόπουλος (B. A. Hons Business Economics, University of Wolverhumpton, MA Risk Management Sheffield Hallum University, UK).
Ταχ. Διεύθυνσις· Ἵδρυμα Ὑποστηρίξεως τοῦ  Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, Νοταρᾶ 131, 4ος ὄροφος, 185 36 Πειραιεύς.Τηλ.+210-42.94.402,42.94.406, 42.94.407. Fax +210-42.94.409.

7. Μή Κυβερνητική Ὀργάνωσις (ΜΚΟ) OECUMENICA.

Ἡ Μή Κυβερνητική Ὀργάνωσις (ΜΚΟ) ὑπό τήν ἐπωνυμίαν "Οἰκουμενική" καί τόν διακριτικόν τίτλον OECUMENICA συνεστήθη τῇ 1ῃ Μαρτίου 2006, δυνάμει ἰδιωτικοῦ συμφωνητικοῦ, συναφθέντος μεταξύ τῶν μελῶν τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως αὐτῆς καί κατατεθέντος εἰς τό Πρωτοδικεῖον Ἀθηνῶν, καί ἀποτελεῖ νομικόν πρόσωπον ἰδιωτικοῦ δικαίου, κοινωφελές, μή κερδοσκοπικοῦ χαρακτῆρος. Σκοπός αὐτῆς ἡ ἐνίσχυσις τοῦ ἀνθρωπιστικοῦ, πολιτιστικοῦ καί ἀναπτυξιακοῦ ἔργου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μέσῳ τῆς ἀναλήψεως δράσεων ἐπί τῷ τέλει τῆς παροχῆς βοηθείας πρός πληθυσμούς ἀναπτυσσομένων χωρῶν καθώς καί εἰς ἄλλας περιοχάς τοῦ πλανήτου, ὅπου ὑπάρχει ἡ ἀνάγκη ἀναπτύξεως ἀναλόγων ἤ παρομοίων δράσεων. Αἱ δράσεις αὗται ἀναπτύσσονται ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ Ἱδρύματος Ὑποστηρίξεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί ἀποσκοποῦν καί εἰς τήν ὑλοποίησιν καί τῶν στόχων αὐτοῦ. Διοικεῖται ὑπό τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν ἑταίρων, ὁριζομένων ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
Σύνδεσμος μεταξύ ΜΚΟ καί Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου: Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαῖος Σαμαρᾶς, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱδρύματος Ὑποστηρίξεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
Ἡ Γενική Συνέλευσις αὐτῆς ἀπαρτίζεται ἐκ τῶν: τοῦ νομικοῦ προσώπου τοῦ Ἱδρύματος Ὑποστηρίξεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐκπροσωπουμένου ὑπό τοῦ Προέδρου αὐτοῦ καί τῶν Ἐντιμολ. κ. κ. Κωνσταντίνου Δεληκωσταντῆ, Ἄρχοντος Διδασκάλου τοῦ Γένους-Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν,  κ. Ἀνδρέου Ζομπανάκη, Ἄρχοντος Ὀρφανοτρόφου- Ἐπιχειρηματίου, καί τῶν Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη, Ἐπιχειρηματίου, καί Ἐλλογιμ. κ. Λουκᾶ Καρρᾶ, Δικηγόρου, μελῶν.
Διευθύνων• κ. Κωνσταντῖνος Πιπερόπουλος Πιπερόπουλος (B. A. Hons Business Economics, University of Wolver-humpton, MA Risk Management Sheffield Hallum University, UK).
Ταχ. Διεύθυνσις• OECUMENICA, Νοταρᾶ 131,  2ος ὄροφος,
185 36 Πειραιεύς. Τηλ. +210.92.21.160-1, Fax +210.92.21.163.
Ἠλεκτρονικόν ταχυδρομεῖον (e-mail): info@ecumenica.net.
Website: www.ecumenica.net.