Ἐπιστροφή
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

῾Η Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης, ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικός Πατριάρχης κύριος κύριος Βαρθολομαῖος.

Ταχυδρομική Διεύθυνσις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου
Rum Patrikhanesi, 34 220 Fener - Haliç, İstanbul - Türkiye.
Τηλ. +90 212 5319670 - 6.
Website: http://www.ec-patr.org, http://www.ec-patr.eu 
Ε-mail· patriarchate@ec-patr.org

Μεγάλη  Πρωτοσυγκελλία
ὁ Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος
Τηλ. +90 212 5252117.
Fax +90 212 5319014.

Συνοδικόν Γραφεῖον.
Ἀρχιγραμματεύς: ὁ Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος,
Τηλ. +90 212 5255416.
Fax. +90 212 5316533.  +90 212 5349037
Ε-mail· ecumenical.patriarchate@gmail.com

Μεγάλη ᾿Αρχιδιακονία.
ὁ Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Ἀνδρέας,
Τηλ. καί Fax: +90212 5211921
Ε-mail: andreas_sof@yahoo.gr

Πατριαρχική Βιβλιοθήκη.
Βιβλιοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων· ὁ ᾿Αρχιμ. κ. Ἀγαθάγγελος Σίσκος,
Τηλ. καί Fax +90212 5319678.
E-mail:agathangelos.siskos@gmail.com

Γραφεῖον Τύπου τῶν Πατριαρχείων.
Διευθυντής: ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου
κ. Δοσίθεος Ἀναγνωστόπουλος,
Τηλ. +90 212 5210430.
Fax  +90 212 6315535.

Εἰσηγητής: ὁ Μέγας Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν

Τηλ. +90 212 6354501.

Fax +90 212 5256429. 

E-mail: patriarchate.office@gmail.com