Ἐπιστροφή
 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ

α. Μεγάλη Πρωτοσυγκελλία. Τηλ. +90.212-525.21.17. Fax +90.212-531.90.14.
E-mail:ecpatr.grandchancellor@gmail.com
Ὁ Μ. Πρωτοσύγκελλος κ. Ἀνδρέας.

β. Μεγάλη Ἀρχιδιακονία. Τηλ. καί Fax +90.212-521.19.21.
Ὁ Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Θεόδωρος. (e-mail:theodorosmeimaris@gmail.com), ὁ Δευτερεύων κ. Νήφων, ὁ Tριτεύων κ. Ἀλέξανδρος, ὁ Διάκονος τῆς Σειρᾶς κ. Καλλίνικος, Πατριαρχικός Διάκονος: κ. Ἰάκωβος Krochak.

γ. Πατριαρχική Κεντρική Ἐκκλησιαστική Ἐπιτροπή.
Πρόεδρος: ὁ Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, ὁ Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, ὁ Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ὁ Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, ὁ Μ. Πρωτοσύγκελλος κ. Ἀνδρέας,  ὁ Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Θεόδωρος.
Γραμματεύς: ὁ Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν.

δ. Τμῆμα Θρησκευτικῶν Πράξεων.
Ὁ Μ. Πρωτοσύγκελλος κ. Ἀνδρέας.
Γραμματεῖς• κ. κ. Πέτρος Μπαζγκάρλο καί Νικόλαος Σαατσῆς.

ε. Τουρκικόν Γραφεῖον.
Διευθυντής•....
Γραμματεύς• κ. Γεώργιος Μπενλίσοϊ.

ς. Πατριαρχικόν Ἀρχειοφυλάκιον
Τηλ. +90  212 531 96 71
E-mail: ecpatr.archive@gmail.com
Ἀρχειοφύλαξ· Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀγαθάγγελος Σῖσκος
Γραμματεῖς· κ.κ. Παναγιώτης Ὀζκουρκούτης, Κωνσταντῖνος Τσικάκης, Στυλιανός Μουχλίδης

ζ. Πατριαρχική Βιβλιοθήκη. Τηλ. καί Fax +90.212-531.96.78, E-mail:  ecpatr.library@gmail.com
Βιβλιοφύλαξ• ὁ Τριτεύων τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Ἀλέξανδρος.
Γραμματεῖς• κ. κ. Παρασκευᾶς Μαΐς καί Νικόλαος Σενκοποπόφσκυ.

η. Λογιστήριον καί Ταμεῖον.
Λογιστής• κ. Γεώργιος Νάνης. Ταμίας• κ. Χρῆστος Ψευτέλης.

θ. Γραφεῖον Τύπου καί Ἐπικοινωνίας. Τηλ. +90.212-521.04.30. καί Fax +90.212-631.55.35.
E-mail: ecpatr.pressoffice@gmail.com
Διευθυντής• κ. Νικόλαος-Γεώργιος Παπαχρήστου, Δημοσιογράφος.
Γραμματεύς• κ. Κωνσταντῖνος Διακρούσης.

ι. Πατριαρχικός Ναός.
Ὁ Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων, ὁ Μ. Σύγκελλος κ. Ἀμβρόσιος, ὁ Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν. Ὁ Διάκονος τῆς Σειρᾶς κ. Καλλίνικος, Πατριαρχικός Διάκονος: κ. Ἰάκωβος Krochak.
Ἄρχων Πρωτοψάλτης• κ. Παναγιώτης Νεοχωρίτης. Ἄρχων Λαμπαδάριος• κ. Στυλιανός Φλοῖκος. Α΄ Δομέστικος• κ. ................,  Β΄ Δομέστικος• κ. Γεώργιος Μπακόπουλος.

ια. Λοιπαί ὑπηρεσίαι.
1. Τεχνικόν Γραφεῖον: Ὑπεύθυνος• Δρ. Ἀπόστολος Πορίδης, ἀρχιτέκτων.
2. Τηλεφωνικόν Κέντρον: Ὑπεύθυνος• κ. Στυλιανός Μουχλίδης.
3. Τροφοδοσία: Ὑπεύθυνοι• κ. Εὐάγγελος Μπαζγκάρλο, οἰκονόμος, κ. Βασίλειος Κυρίτσης καί Δημήτριος Μυλωνᾶς.