[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΦΙΛΛΑΝΔΙΑΣ

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ἡ Αὐτόνομος Ἀρχιεπισκοπή τῆς Φιλλανδίας ἱδρύθη τῷ 1923 διά Πατριαρ¬χικοῦ καί Συνοδικοῦ Τόμου, διαλαμβάνοντος, ὅτι «τοῦ λοιποῦ ὁ ὀρθόδοξος Χριστιανισμός τῆς Φιλλανδίας, μετά τῶν ἱδρυμάτων του, θά ἀποτελέσῃ ἕν μόνον χριστιανικόν ἔδαφος, ὀνομαζόμενον Ὀρθόδοξος Ἀρχιεπισκοπή Φιλλανδίας».

«Διά Συνοδικῆς Πράξεως (ἀριθμ. Πρωτ. 51) τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου αἱ δύο ἐπαρχίαι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Φιλλανδίας, ἀνυψώθησαν εἰς τήν τάξιν τῶν Μητροπόλεων ἀπό τῆς 1ης Φεβρουαρίου 1972».

Τῆς Ὀρθοδόξου Φιλλανδικῆς Ἐκκλησίας προΐσταται ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Καρελίας καί πάσης Φιλλανδίας κ. Λέων.

Ὀνομαστήρια: 18 Φεβρουαρίου.

Ταχ. διεύθυνσις: The Most Reverend Archbishop Leo of Karelia and all Finland,  Karjalankatu 1, 70110 Kuopio, Finland. Τηλ. 00358-206100230. Fax. 0035­8-20-6100231. E-mail: karjalan.hiippakunta@ort.fi.

α΄ Διοίκησις

1. Γενική Ἐκκλησιαστική Συνέλευσις. Πρόεδρος• ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος κ. Λέων. Ἀποτελεῖται ἐκτός ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπον ἀπό τούς Μητροπολίτας Ἑλσιγκίου καί Ὄουλου, τόν Ἐπίσκοπον Γιόενσου, τόν Διευθυντήν Γραφείου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Διοικητικοῦ Σώματος καί ἀπό 32 αἱρετά μέλη.

Ἡ Σύνοδος τῶν Ἐπισκόπων συνέρχεται ὁσάκις παρίσταται ἀνάγκη.

2. Ἐκκλησιαστικόν Διοικητικόν Σῶμα. Πρόεδρος• Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος κ. Λέων. Ἀντιπρόεδροι: οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἑλσιγκίου κ. Ἀμβρόσιος καί Ὄουλου κ. ... Μέλος ἐξ Ἱερέων: Πρεσβ. Iivo Suvanto. Μέλη ἐκ λαϊκῶν: Ulla Kudjoi-Salminen, (νομικός), Ritva Bly (φυσικός), Johanna Heikkila (θεραπεύτρια). Γραμματεύς• κ. Jarri Rantala. (Δι’ ἐκλογῆς ὑφίστανται προσέτι ἕν μέλος ἀναπληρωματικόν ἐξ Ἱερέων καί τρία μέλη ἐκ λαϊκῶν). Διευθυντής Γραφείου• Sirpa Koriala. Ταχ. διεύθυνσις:  Karjalankatu 1, FIN-70110 Kuopio Finland. Τηλ. 00358-206100210, Fax. 00358 206100211, E-mail:kirkollishallitus@ort.fi

β΄ Ἐκκλησιαστικαί Ἐπαρχίαι

1. Ἱερά Μητρόπολις Καρελίας - Karjala

Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Καρελίας καί πάσης Φιλλανδίας κ. Λέων. Ἕδρα: Kuopio. Ταχ. διεύθυνσις: Karjala¬n¬katu 1, FIN 70110 Kuopio, Finland. Τηλ. 00358-206100230, Fax: 00358- 206100231.  E-mail: karjalan.hiippakunta@ort.fi

Βοηθός Ἐπίσκοπος•  ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γιοένσου κ. Ἀρσένιος. Τηλ. 00358-206100236,  Fax: 00358- 206100231. E-mail: piispa.arseni@ort.fi

Πρωτοδιάκονος Jyrki Härkonen. Τηλ. 00358-206100270. E-mail: jyrki.harkonen@ort.fi
Γραμματεύς Ἀρχιεπισκόπου• κ. Soili Penttonen. Τηλ. 00358-206100232. Fax: 00358-206100 231. E-mail: soili.penttonen@ort.fi

Διοικητικός Γραμματεύς Ἀρχιεπισκόπου• κ. Kaj Appelberg. Τηλ. 00358-206100233,  Fax: 00358-206100231. E-mail: kaj.appelberg@ort.fi

Γραφεῖον Ἀρχιεπισκόπου. Γραμματεύς τοῦ Γραφείου• κα Zinayida Bezvenyuk. Τηλ. 00358-206100230,  Fax: 00358-206100231. E-mail: karjalan.hiippakunta@ort.fi

Ἐνορίαι• 11. Ἱεραί Μοναί: 2. Σύνολον Ἱερῶν Ναῶν• 3­0. Παρεκκλησίων• 57.

2. Ἱερά Μητρόπολις Ἑλσιγκίου

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἑλσιγκίου κ. Ἀμβρόσιος. Ταχ. διεύθυνσις: Kallvikintie 28, FIN-00980
Helsinki, Finland. Τηλ. 00358-206100240, Fax: 00358-102779770. E-mail: helsingin.hiippakunta@ort.fi  Γραμματεύς Μητροπολίτου: Andreas Salminen. Τηλ. 00358-206100242.

Ἐνορίαι• 8. Σύνολον Ἱερῶν Ναῶν• 32. Παρεκκλησίων• 12.

3. Ἱερά Μητρόπολις Ὄουλου (χηρεύει)

Τοποτηρητής• ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γιοένσου κ. Ἀρσένιος. Ταχ. διεύθυνσις: Nummi¬katu 30 B 16, FIN-90100 Oulu, Finland. Τηλ. 00358 206100250, Fax: 00358 206100251. E-mail: oulun.hiippakunta@ort.fi. Γραμματεύς Μητροπολίτου: κ. Jukka Mänty­mäki. Τηλ. 00358-206100 252. Γραφεῖον Μητροπολίτου. Γραμματεύς τοῦ Γραφείου: κα. Maija Viippola. Τηλ. 00358-206 100250.

Ἐνορίαι• 5. Σύνολον Ἱερῶν Ναῶν• 12. Παρεκκλησίων• 10.

γ. Ἐφησυχάζων Ἀρχιερεύς

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης πρῴην Ὄουλου κ. Παντελεήμων.

δ. Ἱεραί Μοναί

Ἀνδρῴα• Ἱερά Μονή τῆς Μεταμορφώσεως ἐν Βαλάμῳ. Ταχ. διεύθυνσις• Valamontie 42, FΙ-79850, Uusi-Valamo, Finland. Τηλ. +358-17-570 1111. Ἡγούμενος• Ἀρχιμανδρίτης κ. Σέργιος. Ἱερομόναχοι, Μοναχοί καί δόκιμοι• 12.

Γυναικεία• Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος Lintula. Ταχ. διεύθυνσις• FI-79830 Palokki, Finland.  Τηλ. + 358-17-563 106. Μοναχαί• 10, δόκιμοι 3. 

ε. Πνευματική Διακονία

1.  Ὀρθόδοξος Ἀδελφότης Ἁγίων Σεργίου καί Γερμανοῦ, ἱδρυθεῖσα τό 1885. Πρόεδρος• Ἐπίσκοπος Γιοένσου κ. Ἀρσένιος.
2.  Ἕνωσις Ὀρθοδόξων Νέων, ἱδρυθεῖσα τό 1943. Πρόεδρος• Αἰδεσ. Teemu Toivonen.
3.  Φιλανθρωπία. Πρόεδρος: ὁ  Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος κ. Λέων. Σχεδιαστής ἔργου• κα Riina Nguyen, τηλ. 00358-50-3712762.
4. Ὀρθόδοξον Ἐκκλησιαστικόν Μουσεῖον ἐν Kuopio. Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου• ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος κ. Λέων. Διευθύντρια: κα. Teresa Leskinen.
5. Ἐκκλησιαστικά Περιοδικά. «Aamun Koitto» (Ἠώς τῆς ἡμέρας). «Tuohustuli»  τῆς Ὀρθοδόξου Νεολαίας. Logos, τῆς Ἑνώσεως Ὀρθοδόξων Φοιτητῶν. Ortodoksia, ἐπιστημονικόν περιοδικόν, ἔκδοσις τῆς Ἑνώσεως τῶν Ὀρθοδόξων Ἱερέων καί τοῦ Ὀρθοδόξου Ἰνστιτούτου τοῦ Πανεπιστημίου Joensuu. Ortodoksiviesti (Τό Ὀρθόδοξον Ἄγγελμα), τῆς Ἐνορίας Ἑλσιγκίου. Paimen-Sanomat (Οἱ Λόγοι τοῦ Ποιμένος), μηνιαῖον περιοδικόν τῆς Μητροπόλεως τοῦ Ὄουλου. Solea, Analogi, Seurakuntaviesti.