Ἐπιστροφή
 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

῾Η Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης, ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικός Πατριάρχης κύριος κύριος Βαρθολομαῖος.

Ταχυδρομική Διεύθυνσις: Rum Patrikliği, Dr. Sadık Ahmet Cad. No. 19, 34083 Fatih-İstanbul, Türkiye. Τηλ. +90.212-531. 96.70-6. Fax. +90.212-531.65.33.
http://www.ec-patr.org 

ΤΜΗΜΑ Α´

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

Τήν ῾Αγίαν καί ῾Ιεράν Σύνοδον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, προεδρευομένην ὑπό τῆς Α.Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου, ἀποτελοῦσι νῦν οἱ κάτωθι Σεβ. Μητροπολῖται·

ὁ Ἀγκύρας κ. Ἱερεμίας
ὁ Καναδᾶ κ. Σωτήριος
ὁ Κρήτης κ. Εἰρηναῖος
ὁ Ἀνέων κ. Μακάριος
ὁ Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος
ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριος
ὁ Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας
ὁ Γάνου καί Χώρας κ. Ἀμφιλόχιος
ὁ Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός
ὁ Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ
ὁ Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας
ὁ Νέας Ζηλανδίας κ. Μύρων


ΤΜΗΜΑ Β΄

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΙ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ

Α΄. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΙ - ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΙ  ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ

Γέρων Νικομηδείας κ. Ἰωακείμ (23.09.1973)
Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος (16.01.1972)
Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος (24.09.1972)
Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος (26.11.1995)
Γέρων Περγάμου κ. Ἰωάννης (22.06.1986)
Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος (04.11.1990)
Βρυούλων κ. Παντελεήμων (01.01.1971)
Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιος (17.01.1971)
Ἀγκύρας κ. Ἱερεμίας (31.01.1971)
Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνος (26.03.1972)
Τρανουπόλεως κ. Γερμανός (14.01.1973)
Καναδά κ. Σωτήριος (27.01.1974)
Τυρολόης καί Σερεντίου κ. Παντελεήμων (09.06.1974)
Κρήτης κ. Εἰρηναῖος (23.02.1975)
Βοστώνης κ. Μεθόδιος (18.07.1982)
Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόρας (22.08.1982)
Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβρόσιος (16.06.1983)
Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος (27.10.1985)
Μιλήτου κ. Ἀπόστολος (03.11.1985)
Ἀνέων κ. Μακάριος (03.11.1985)
Ντένβερ κ. Ἠσαΐας (25.05.1986)
Ἀτλάντας κ. Ἀλέξιος (17.05.1987)
Γουΐννιπεγκ καί Καναδᾶ κ. Γεώργιος (22.10.1989)
Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ (03.12.1989)
Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναῖος (14.02.1990)
Φιλαδελφείας κ. Μελίτων (28.10.1990)
Πισιδίας κ. Σωτήριος (21.03.1993)
Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος (21.11.1995)
Μύρων κ. Χρυσόστομος (25.11.1995)
Συνάδων κ. Διονύσιος (15.09.1996)
Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ (11.11.1996)
Θυατείρων καί Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας (14.12.1996)
Σασίμων κ. Γεννάδιος (01.06.1997)
Ντητρόϊτ κ. Νικόλαος (03.04.1999)
Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος (18.03.2000)
Ἰκονίου κ. Θεόληπτος (10.09.2000)
Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριος (08.10.2000)
Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταράσιος (03.06.2001)
Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας (03.11.2001)
Πιττσβούργου κ. Σάββας (02.02.2002)
Ἁγίου Φραγκίσκου κ. Γεράσιμος (09.02.2002)
Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελος (10.05.2003)
Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας (22.06.2003)
Ρόδου κ. Κύριλλος (25.04.2004)
Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιος (21.05.2005)
Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος (28.05.2005)
Γάνου καί Χώρας κ. Ἀμφιλόχιος (09.07.2005)
Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος (08.10.2005)
Κορέας κ. Ἀμβρόσιος (05.02.2006)
Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός (18.11.2006)
Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπος (06.05.2007)
Χόνγκ Κόνγκ κ. Νεκτάριος (20.01.2008)
Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ (08.03.2009)
Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος (13.03.2011)
Αμερικής κ. Ἐλπιδοφόρος (20.03.2011)
Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντῖνος (21.11.2011)
Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος (30.11.2011)
Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας (18.11.2012)
Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπας (21.05.2014)
Σηλυβρίας κ. Μάξιμος (27.07.2014)
Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος (18.10.2014)
Αυστραλίας κ. Μακάριος (16.05.2015)
Πέτρας καὶ Χερρονήσου κ. Γεράσιμος (19.12.2015)
Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος (11.09.2016)
Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλος (17.10.2016)
Σύμης κ. Χρυσόστομος (11.02.2018)
Σικάγου κ. Ναθαναήλ (17.03.2018)
Νέας Ζηλανδίας κ. Μύρων (11.07.2018)
Ἑλβετίας κ. Μάξιμος (22.07.2018)

Β΄. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΕΝ ΤΑΙΣ ΝΕΑΙΣ ΧΩΡΑΙΣ

Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος (14.07.1974)
Παραμυθίας, Φιλιατῶν καί Γηρομερίου κ. Τίτος (17.07.1974)
Μηθύμνης κ. Χρυσόστομος (06.05.1984)
Μυτιλήνης κ. Ἰάκωβος (20.11.1988)
Λήμνου καί Ἁγίου Εὐστρατίου κ. Ἱερόθεος (22.11.1988)
Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου κ. Δημήτριος (15.10.1989)
Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμων (29.05.1994)
Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνός (27.01.1995)
Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κ. Ἀνδρέας (28.01.1995)
Ξάνθης κ. Παντελεήμων (29.01.1995)
Σάμου καί Ἰκαρίας κ. Εὐσέβιος (22.07.1995)
Καστορίας κ. Σεραφείμ (05.10.1996)
Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας κ. Θεόκλητος (23.01.2000)
Κασσανδρείας κ. Νικόδημος (13.01.2001)
Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγος (14.10.2001)
Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος (16.12.2001)
Ἐδέσσης καί Πέλλης κ. Ἰωήλ (15.10.2002)
Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου κ. Ἱερόθεος (17.05.2003)
Ἐλευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομος (28.04.2004)
Σερβίων καί Κοζάνης κ. Παῦλος (29.04.2004)
Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμος (09.10.2004)
Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας (10.10.2004)
Δράμας κ. Παῦλος (09.10.2005)
Πολυανῆς καί Κιλκισίου κ. Ἐμμανουήλ (17.10.2009)
Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννης (16.05.2010)
Χίου κ. Μᾶρκος (08.10.2011)
Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ. Χρυσόστομος (06.10.2012)
Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Θεόκλητος (07.10.2012)
Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων (24.02.2013)
Κίτρους κ. Γεώργιος (01.03.2014)
Ἰωαννίνων κ. Μάξιμος (28.06.2014)
Ἐλασσῶνος κ. Χαρίτων (29.06.2014)
Γρεβενῶν κ. Δαβίδ (12.10.2014)
Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστῖνος (01.06.2015)
Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κ. Στέφανος (08.10.2017)
Σισανίου και Σιατίστης κ.Αθανάσιος (23.03.2019)

Σημειωτέον, ὅτι οἱ ποιμαίνοντες Ἐπαρχίας τοῦ Θρόνου ἐν ταῖς λεγομέναις Νέαις Χώραις διοικητικῶς ἔχουν τήν ἀναφοράν αὐτῶν εἰς τήν Ἁγιωτάτην Ἐκ­κλησίαν τῆς Ἑλλάδος.

Γ΄. ΤΙΤΟΥΛΑΡΙΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΙ - ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΙ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ

Διοκλείας κ. Κάλλιστος (06.06.1982)
Ἱεραπόλεως κ. Ἀντώνιος (06.10.1985)
Νύσσης κ. Γρηγόριος (27.11.2012)
Ἀσπένδου κ. Ἱερεμίας (19.09.1993)
Παμφίλου κ. Δανιήλ (10.05.2008)
Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ (30.11.2013)

Δ΄. ΒΟΗΘΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ

Κυανέων κ. Χρυσόστομος (19.12.1970)
Ἀρίστης κ. Βασίλειος (01.02.1976)
Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ (20.03.1977)
Ροδοστόλου κ. Χρυσόστομος (22.04.1978)
Ἀπολλωνιάδος κ. Σεραφείμ (31.03.1991)
Παρνασσοῦ κ. Ἰωάννης (27.10.1991)
Λεύκης κ. Εὐμένιος (15.01.1994)
Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος (12.04.1997)
Δορυλαίου κ. Νίκανδρος (25.02.2001)
Φασιανῆς κ. Ἀντώνιος (23.02.2002)
Φιλομηλίου κ. Ἠλίας (12.05.2002)
Ἀριανζοῦ κ. Βαρθολομαῖος (10.06.2004)
Ἔντμοντον κ. Ἱλαρίων (29.01.2005)
Κρατείας κ. Ἀνδρέας (14.12.2005)
Μωκησσοῦ κ. Δημήτριος (09.12.2006)
Ἀβύδου κ. Κύριλλος (24.02.2008)
Μιλητουπόλεως κ. Ἰάκωβος (20.02.2011)
Ζήλων κ. Σεβαστιανός (17.12.2011)
Πατάρων κ. Ἰωσήφ (19.08.2012)
Σκοπέλου κ. Παγκράτιος (09.09.2012)
Ἀμορίου κ. Νικηφόρος (02.02.2014)
Μηδείας κ. Ἀπόστολος (20.12.2014)
Ρηγίου κ. Εἰρηναῖος (08.02.2015)
Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός (26.07.2015)
Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος (25.09.2016)
Στρατονικείας κ. Στέφανος (27.12.2016)
Εὐκαρπίας κ. Ἱερόθεος (05.03.2017)
Ὀλύμπου κ. Κύριλλος (30.08.2017)
Ἀραβισσοῦ κ. Κασσιανός (21.01.2018).
Ἀπαμείας κ. Παΐσιος (20.10.2018)
Μελιτηνῆς κ. Μάξιμος (10.11.2018)

Ε΄. ΕΦΗΣΥΧΑΖΟΝΤΕΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ

ὁ πρ. Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος,ἐν Ἀμερικῇ (17.09.1967)
ὁ πρ Θυατείρων καί Μεγάλης Βρεταννίας κ. Γρηγόριος, εν Βρεταννία (12.12.1970)
ὁ πρ. Ἀμασείας κ. Παῦλος, ἐν Στοκχόλμῃ (12.05.1974)
ὁ πρ. Βελγίου κ. Παντελεήμων, ἐν Χίῳ (18.08.1974)
ὁ πρ. Πιττσβούργου κ. Μάξιμος, ἐν Ἀμερικῇ (18.07.1978)
ὁ πρ. Γουΐννιπεγκ καί Καναδᾶ κ. Ἰωάννης, ἐν Καναδᾷ (27.11.1983)
ὁ πρ. Χαλδίας κ. Σπυρίδων, ἐν Ἀμερικῇ (24.11.1985)
ὁ πρ. Κίτρους κ. Ἀγαθόνικος, ἐν Κατερίνῃ (24.11.1985)
ὁ Θερμῶν κ. Δημήτριος, ἐν Θεσσαλονίκῃ (09.11.1980)
ὁ Ἐλαίας κ. Θεοδώρητος, ἐν Ἀθήναις (25.03.1984)
ὁ Τραχείας κ. Παῦλος, ἐν Γαλλίᾳ (02.06.1991)
ὁ Ξάνθου κ. Δημήτριος, ἐν Ἀμερικῇ (23.06.1998)
ὁ Ἀνδίδων κ. Χριστοφόρος (26.06.1999)
ὁ Τρῳάδος κ. Πέτρος, ἐν Πάτραις (08.11.2015)

ΤΜΗΜΑ Γ΄
ΣΥΝΟΔΙΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΑΙ

Ἐφορεία Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης.
            Ὁ Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Πρόεδρος, ὁ Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, ὁ Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐφοροταμίας, ὁ Σηλυβρίας κ. Μάξιμος. Γραμματεῖς· ὁ Διάκονος κ. Παΐσιος Κοκκινάκης, Διευθυντής τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, καί ὁ κ. Γεώργιος Νάνης.

Νομικόν Συμβούλιον.
            Ὁ Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, Πρόεδρος, ὁ Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, ὁ Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, ὁ Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ὁ Μ. Χαρτοφύλαξ κ. Παντελεήμων Βίγκας. Γραμματεῦον Μέλος· Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἰωακείμ Μπίλλης, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

Κανονική Ἐπιτροπή.
            Ὁ Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Πρόεδρος, ὁ Σασίμων κ. Γεννάδιος, ὁ Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος, ὁ Χριστουπόλεως κ. Μακάριος. Γραμματεῦον Μέλος· Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἰωακείμ Μπίλλης, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

Ἐπιτροπή ἐπί τῶν Διορθοδόξων Ζητημάτων.
          Ὁ Περγάμου κ. Ἰωάννης, Πρόεδρος, ὁ Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, ὁ Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, ὁ Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, ὁ Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος. Γραμματεύς· ὁ Μ. Σύγκελλος κ. Ἀμβρόσιος -------------.

Ἐπιτροπή ἐπί τῶν ἐν τῷ Ἐξωτερικῷ Ἐπαρχιῶν τοῦ Θρόνου.
            Ὁ Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, Πρόεδρος, ὁ Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, ὁ Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος,  ὁ Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος, ὁ Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος. Γραμματεύς: ὁ Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Θεόδωρος----------.

Ἐπιτροπή ἐπί τῶν ἐν τῷ Ἐξωτερικῷ Ἱδρυμάτων τοῦ Θρόνου.
            Ὁ Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, Πρόεδρος, ὁ Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, ὁ Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, ὁ Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος. Γραμματεύς· ὁ------- Διάκονος κ. Βοσπόριος Μαγκαφᾶς, Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

Ἐπιτροπή ἐπί τῶν Διαχριστιανικῶν καί Διαθρησκειακῶν Διαλόγων.
            Ὁ Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, Πρόεδρος, ὁ Μύρων κ. Χρυσόστομος, ὁ Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, ὁ Σασίμων κ. Γεννάδιος, ὁ Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, ὁ Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Καθηγητής κ. Κωνσταντῖνος Δεληκωσταντῆς, Διευθυντής Α΄Πατριαρχικοῦ Γραφείου. Γραμματεύς· ὁ Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων, Ἀρχειοφύλαξ.

Ἐπιτροπή ἐπί τοῦ Διαλόγου μετά τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας.
            Ὁ Περγάμου κ. Ἰωάννης, Πρόεδρος, ὁ Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, ὁ Σασίμων κ. Γεννάδιος, ὁ Σηλυβρίας κ. Μάξιμος. Γραμματεύς· ὁ Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀγαθάγγελος Σῖσκος, Βιβλιοφύλαξ.

Ἐπιτροπή ἐπί τῶν Θεολογικῶν Μελετῶν.
            Ὁ Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, Πρόεδρος, ὁ Περγάμου κ. Ἰωάννης, ο Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ.Ανδρέας, ὁ Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, ὁ Καθηγητής κ. Κωνσταντῖνος Δεληκωσταντῆς, Διευθυντής Α΄Πατριαρχικοῦ Γραφείου. Γραμματεύς· ὁ Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Θεόδωρος--------.

Ἐπιτροπή ἐπί τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
            Ὁ Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, Πρόεδρος, ὁ Μύρων κ. Χρυσόστομος, ὁ Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ὁ Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος, Γραμματεύς· ὁ Μ. Σύγκελλος κ. Ἀμβρόσιος-------.

Οἰκονομική Ἐπιτροπή.
            Ὁ Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Πρόεδρος, ὁ Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, ὁ Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ὁ Σηλυβρίας κ. Μάξιμος. Γραμματεύς· ὁ κ. Γεώργιος Νάνης.

Ἐξελεγκτική Ἐπιτροπή.
            Ὁ Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, Πρόεδρος, ὁ Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, ὁ Σασίμων κ. Γεννάδιος.

Ἐπιτροπή ἐπί τῆς ἐκδόσεως τῆς Ἐπετηρίδος καί τοῦ Περιοδικοῦ 'ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ'.
            Ὁ Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Πρόεδρος, ὁ Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, ὁ Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, ὁ Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ὁ Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, Διευθυντής Συντάξεως τοῦ Περιοδικοῦ «ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ». Γραμματεῖς· ὁ Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀγαθάγγελος Σῖσκος, Βιβλιοφύλαξ.
Ἐπιτροπή ἐπί τῆς Πνευματικῆς Διακονίας.
            Ὁ Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Πρόεδρος, ὁ Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, ὁ Ἰκονίου κ. Θεόληπτος. Γραμματεύς· ὁ Δευτερεύων κ. Νήφων--------.

Ἐπιτροπή Μοναστηρίων καί Ἁγιασμάτων.
            Ὁ Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος Πρόεδρος, ὁ Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, ὁ Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, ὁ Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, ὁ Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ὁ Ἀμορίου κ. Νικηφόρος, ὁ Ἀραβισσοῦ κ. Κασσιανός. Γραμματεύς· ὁ Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν.

Ἐπιτροπή ἐπί τῆς Ἀνακαινίσεως, Ἐξωραϊσμοῦ καί Συντηρήσεως τοῦ Πατριαρχικοῦ Ναοῦ καί Οἴκου.
            Ὁ Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, Πρόεδρος, ὁ Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, ὁ Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ὁ Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος. Γραμματεύς· ὁ Δευτερεύων κ. Νήφων------.

Ἐπιτροπή ἐπί τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἀρχειοφυλακίου-Βιβλιοθηκῶν.
            Ὁ Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, Πρόεδρος, ὁ Μύρων κ. Χρυσόστομος, ὁ Σασίμων κ. Γεννάδιος, ὁ Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, ὁ Καθηγητής κ. Εὐστράτιος Ζεγκίνης. Γραμματεύς· ὁ Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀγαθάγγελος Σῖσκος, Βιβλιοφύλαξ.

Ἐπιτροπή ἐπί τοῦ Σκευοφυλακίου-Μυροφυλακίου.
            Ὁ Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, Πρόεδρος, ὁ Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, ὁ Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, ὁ Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, ὁ Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός. Γραμματεύς· ὁ Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων, Ἀρχειοφύλαξ.

Ἐπιτροπή ἐπί τῆς Θείας Λατρείας καί ἐπί τοῦ Κανονίου.
            Ὁ Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρόεδρος, ὁ Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, ὁ Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, ὁ Μ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Γεώργιος Τσέτσης, ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης κ. Παναγιώτης Νεοχωρίτης. Γραμματεύς· ὁ Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Θεόδωρος -------.

Ἐπιτροπή ἐπί τῶν Εὐρωπαϊκῶν Θεμάτων.
            Ὁ Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Πρόεδρος, ὁ Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, ὁ Σασίμων κ. Γεννάδιος, ὁ Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος. Γραμματεύς· ὁ Διάκονος κ. Παΐσιος Κοκκινάκης, Διευθυντής τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου.

Ἐπιτροπή ἐπί τῶν Συντάξεων-Νοσηλείων.
            Ὁ Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Πρόεδρος, ὁ Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, ὁ Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος. Γραμματεύς· ὁ κ. Γεώργιος Νάνης.

Ἐπιτροπή ἐπί τῆς ἀξιοποιήσεως τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας.
            Ὁ Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, Πρόεδρος, ὁ Μιλήτου κ. Ἀπόστολος, ὁ Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, ὁ Ἰκονίου κ. Θεόληπτος,  ὁ Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος. Γραμματεύς· Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀγαθάγγελος Σῖσκος, Βιβλιοφύλαξ.

Ἐπιτροπή ἐπί τῆς Βιοηθικῆς
            Ὁ Χριστουπόλεως κ. Μακάριος, Πρόεδρος, Πρωτοπρεσβύτερος κ. Ἐμμανουήλ Ἀντωνακάκης, ὁ Καθηγητής κ. Κωνσταντῖνος Δεληκωσταντῆς ΔΙευθυντής Α΄Πατριαρχικοῦ Γραφείου, ὁ Καθηγητής κ. Μιλτιάδης Βάντσος, Γραμματεύς· ὁ Δευτερεύων κ. Νήφων---------.

Συνοδικόν Γραφεῖον
Ἀρχιγραμματεύς: Ἀρχιμ. κ. Ἰωακείμ Μπίλλης
Τηλ. +90212-525.54.16. Fax +90212-531.65.33.
E-mail: ecumenical.patriarchate@gmail.com καί
cfsecr.ec.patr@gmail.com.
Ὑπογραμματεύς: Διάκονος κ. Γρηγόριος Φραγκάκης
E-mail: ypogrammateia@gmail.com
Κωδικογράφος: Διάκονος κ. Βοσπόριος Μαγκαφᾶς.

Ἰδιαίτερον Πατριαρχικόν Γραφεῖον
Διευθυντής: Διάκονος κ. Παΐσιος Κοκκινάκης
Τηλ. +90 212 6354501. Fax +90 212 5256429.
E-mail: patriarchate.office@gmail.com.

Α΄ Πατριαρχικόν Γραφεῖον
Διευθυντής: Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνος Ζ. Δεληκωσταντῆς, Ἄρχων Διδάσκαλος τοῦ Γένους. Α΄ Γραμματεύς:....
Γραμματεῖς: Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερος κ. Φιλόθεος Κελεπούρης, κ. Παῦλος Παντελάρας, κ. Λώρα Οὔλικ-Νάνη, κ. Σταῦρος Ραφαηλίδης, κ. Χρυσοβαλάντης Τζαβίδης.