[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Εἰδήσεις ἀπό τό Πατριαρχεῖον

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ἰούλιος 2018

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 27ης Ἰουλίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τά ἐγκαίνια τῆς ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παναγίας Κουμαριωτίσσης Νεοχωρίου διοργανωθείσης ὑπό τῆς Κοινότητος ταύτης ἐκθέσεως ζωγραφικῆς τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Κεβρεκίδου, Καλλιτέχνου, τῆς ἐκδηλώσεως, ὑπό τόν τίτλον «Πρόσωπα τῆς Πόλης», ἐντασσομένης ἐν τοῖς πλαισίοις τῶν πολιτιστικῶν ἐκδηλώ-σεων «Θεοτόκεια 2018». 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν, 29ην ἰδίου, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Πανσέπτου Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου. 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Καλλινίκου Χασάπη, ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Καλλινίκου καί Θεοδότης, μετέβη εἰς τό Πατριαρχικόν Κοιμητήριον Ἐγρηκαποῦ καί ἔψαλε Τρισάγιον, πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Ἐπισκόπου Ἀργυρουπόλεως κυροῦ Καλλινίκου, ὑπέρ ἀναπαύσεως αὐτοῦ τε καί τῶν μακαριστῶν Ἀρχιερέων Γέροντος Καισαρείας Καλλινίκου, Λύστρων Καλλινίκου καί Πηλουσίου Καλλινίκου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Σταῦρον Κοφινᾶν, Συντονιστήν τοῦ Δικτύου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τήν ποιμαντικήν διακονίαν εἰς τόν χῶρον τῆς ὑγείας, μετά τῆς πρεσβυτέρας αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Γεωργίας.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Βασίλειον Ἰωαννίδην, Κληρικόν τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Κορίνας καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Μιχαέλας, ἥν ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησεν ἐπί τῇ βαπτίσει αὐτῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐστάθιον Ἰωαννίδην, Ἀστυνομικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Φανῆς καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Κωνσταντίνου, ἐκ Βεροίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Περικλῆ Πασχαλίδην, Πρόεδρον τοῦ Μορφωτικοῦ Συνδέσμου Χάλκης, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς ἐξαδέλφους Βασίλειον Σπ. Προῦντζον, Δημ. Ὑπάλληλον, ἐξ Ἀθηνῶν, καί Βασίλειον Θ. Προῦντζον, Ἰδ. Ὑπάλληλον, ἐκ Μελβούρνης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Ἰορδάνογλου, Ξεναγόν, μετά τῶν τέκνων αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Στεφανίας  - Νικολέτας, Νομικοῦ, καί Ἐντιμ. κ. Ἰορδάνου, Μεταφραστοῦ ρωσσικῆς γλώσσης, ἐντεῦθεν.


* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί Ἀρχιεπισκόπου Παμφίλου κ. Δανιήλ καί τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Edmonton κ. Ἱλαρίωνος, κατά τούς ἐν Κιέβῳ διοργανωθέντας ὑπό τῆς Προεδρείας τῆς Οὐκρανίας ἑορτασμούς ἐπί τῇ συμπληρώσει 1030 ἐτῶν ἀπό τῆς βαπτίσεως καί τῆς εἰσόδου εἰς τήν Χριστιανικήν Ἐκκλησίαν τῶν Ρώς, τό Σάββατον, 28ην Ἰουλίου.
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σικάγου κ. Ναθαναήλ, κατά τήν πανήγυριν τῆς ἐν Ἀστορίᾳ Νέας Ὑόρκης Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμ-ματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν γαμήλιον δεξίωσιν τοῦ ζεύγους Ἀκύλα Μαρούση καί Gözde Küçükaslan, ἐν τῇ ἐν Baltalimanı Αἰθούσῃ Τελετῶν «Portaxe Shine», τήν Παρασκευήν, 27ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Φωτίου Μπαχτσετζῆ, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Ἱερολογ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἀλεξάνδρου Κούτση, κατά τό ὑπό τῆς Κοινότητος Ἁγίου Νικολάου Χάλκης διοργανωθέν ἐτήσιον ἐν πλῷ δεῖπνον, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 28ης τ.μ..

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Παρασκευῆς, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Πικριδίου, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Πέμπτην, 26ην Ἰουλίου, καθ’ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Ἀλέξανδρος Κούτσης.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Ἐξοχ. κ. Gabriel Şopandă, Πρέσβυς τῆς Ρουμανίας ἐν Ἀγκύρᾳ, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Γαϊτάνης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τῆς ἐνταῦθα Ρουμανικῆς Παροικίας.
          Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Παναγιώτατος ἐτέλεσε τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν θυμάτων τῶν καταστροφικῶν πυρκαϊῶν τῆς Ἀττικῆς. 
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Σαμουήλ Ἐφές, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύων τοῦ πανηγυρίσαντος Ἱ. Ναοῦ, ὁ Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερος κ. Sergiu Vlad, Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς ἐνταῦθα Ρουμανικῆς Παροικίας, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις ἀνεφέρθη εἰς τήν ποιμαντικήν μέριμναν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τούς ἐν τῇ Πόλει διαβιοῦντας Ρουμάνους Ὀρθοδόξους καί ἐξῇρε τάς ἀγαθάς σχέσεις μεταξύ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας, μή παραλείψας νά ἀναφερθῇ εἰς τήν κατά τόν προσεχῆ Νοέμβριον παρουσίαν Του, σύν Θεῷ, εἰς Βουκουρέστιον διά τά ἐγκαίνια τοῦ πρότριτα ἀνεγερθέντος Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς ρουμανικῆς πρωτευούσης,  εἶτα δέ ἀπηύθυνεν ἅπαξ ἔτι θερμόν μήνυμα συμπαθείας πρός τόν δοκιμαζόμενον ἑλληνικόν λαόν, ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἐπισυμβάσης ἐν Ἀττικῇ ἐθνικῆς τραγωδίας, ὡς ἄλλως τε ἔπραξε καί ἐπισήμως διά τῆς ἀποστολῆς καταλλήλων τῇ περιστάσει σεπτῶν Πατριαρχικῶν Μηνυμάτων πρός τήν πολιτειακήν καί τήν πολιτικήν ἡγεσίαν τῆς Ἑλλάδος.   

* * *

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Χριστουπόλεως κ. Μακαρίου καί τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Διδασκάλου τοῦ Γένους κ. Κωνσταντίνου Δεληκωσταντῆ, Διευθυντοῦ τοῦ Α’ Πατριαρχικοῦ Γραφείου, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου, ἐπεσκέψατο τόν οἰκουροῦντα Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον τῶν ἐνταῦθα Ἀρμενοκαθολικῶν κ. Levon Zekiyan, ὑποβληθέντα προσφάτως εἰς ἐγχείρησιν, ᾧτινι καί ηὐχήθη ἀδελφικῶς ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.
Ἀκολούθως, ὁ Παναγιώτατος, μετά τῶν συνοδῶν Αὐτοῦ,  ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἶκον τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόραν, εὐχηθείς αὐτῷ ἀδελφικῶς τά εἰκότα, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.   

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἱερολ. Πατριαρχικόν Διάκονον κ. Καλλίνικον Χασάπην, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τούς Ἐντιμ. κ.κ. Παρασκευᾶν Μαΐν καί Χρυσοβαλάντην Τζαβίδην, Γραμματεῖς τῶν Πατριαρχείων.
Τόν Ἐλλογ. κ. Κυριακόν Παπαδόπουλον, Καθηγητήν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τοῦ Κουβέϊτ, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ.
          Τήν Εὐγεν. κ. Εὐφροσύνην Π. Μπρούχιν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Λαζάρου, ἐντεῦθεν, τόν ὁποῖον συνεχάρη καί ηὐλόγησεν ἐπί τῇ ἀποπερατώσει τῶν πανεπιστημιακῶν αὐτοῦ σπουδῶν, εὐχηθείς αὐτῷ καλήν σταδιοδρομίαν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κ. Στεφάνου, κατά τήν πανήγυριν τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Μαζίου Μεγάρων.


*  *  *

Tό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 23ης Ἰουλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό Ἱερολογ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἀλεξάνδρου Κούτση, διεπεραιώθη εἰς Χάλκην καί κατέλυσεν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος, ὑπαντηθείς ὑπό τοῦ Ἡγουμένου αὐτῆς, Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, καί τῆς περί αὐτόν ἀδελφότητος.
Ὁ Πατριάρχης μέλλει, σύν Θεῷ, νά ἐπιστρέψῃ εἰς τήν Πόλιν τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 25ης ἰδίου.   

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

          Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόραν, ἐκζητήσαντα τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
          Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βενέδικτον Ἰωάννου, Διευ-θυντήν τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς τοῦ «Ἀποστόλου Βαρνάβα», τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Κύπρου, ἐκ Λευκωσίας. 
          Τόν Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας κ. Γεώργιον Τσέτσην, ἐκ Γενεύης, μετά τοῦ Ἐλλογ. Δρος κ. Ἐμμανουήλ Χατζηγιακουμῆ καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Παναγιώτου Ἀνδριοπούλου καί Ἀναστασίου Μπόκου, Θεολόγων, ἐξ Ἀθηνῶν.
          Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀθανάσιον Ἀγγελίδην, Ἄρχοντα Πριμηκήριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας καί Πρόεδρον τῆς Ἐφορείας τῆς Π. Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, μετά τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Δημητρίου Ζώτου, Καθηγητοῦ, νέου Διευθυντοῦ αὐτῆς, ἐξαιτησαμένου τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτοῦ, ὅν Οὗτος συνεχάρη πατρικῶς, εὐχηθείς πᾶσαν ἐπιτυχίαν εἰς τήν ἐκτέλεσιν τῆς ὑπευθύνου διακονίας αὐτοῦ.
  Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Λαιμόπουλον, Ἄρχοντα M. Ἱερομνήμονα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Σύμβουλον παρά τῷ Παγκοσμίῳ Συμβουλίῳ Ἐκκλησιῶν, ἐκ Γενεύης.

          Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Κουκουτσίδην, Ἄρχοντα Πρωτέκδικον τῆς Μ.τ.Χ.Ε., ἐπί τιμῇ Δικηγόρον παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ, ἐκ Θεσσαλονίκης.
          Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Καρακάσην, Πρόεδρον τῆς Ἐφορείας τοῦ Ὀρφανοτροφείου Πριγκήπου.
          Τόν Μουσικολ. κ. Ἰωάννην Παπαχρόνην, Καθηγητήν Μουσικῆς - Ἱεροψάλτην, ἐκ Κατερίνης.
          Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀκύλαν Μαρούσην, ἐντεῦθεν, ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
          Τήν Εὐγεν. δίδα Εὐγενίαν Δανάκη, Ἐκπαιδευτικόν, ἐξ Ὀρεστιάδος.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου, Διευθυντοῦ τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, κατά τό 40ήμερον μνημόσυνον τοῦ ἀειμνήστου Ἐπισκόπου Κατάνης κυροῦ Ἰακώβου, τελεσθέν ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μεγάρων, τήν Κυριακήν, 22αν Ἰουλίου. 
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σικάγου κ. Ναθαναήλ, κατά τάς ἐργασίας τῆς, μεταξύ 23ης καί 27ης ἰδίου, διοργανουμένης ὑπό τῆς OCA ‘‘ΙΘ’ Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως’’, ἐν Missouri Η.Π.Α..

*  *  *

Ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Ἑλβετίας κ. Μαξίμου 

Ἐν χαρμοσύνῳ ἀτμοσφαίρᾳ καί ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ, τήν Κυριακήν, 22αν Ἰουλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, καθ̉ ἥν ἐτέλεσε τήν εἰς Ἀρχιερέα χειροτονίαν τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Ἑλβετίας κ. Μαξίμου, Πρωτοσυγκέλλου μέχρι τοῦδε τῆς Ἱερᾶς ταύτης Ἐπαρχίας τοῦ Θρόνου, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου, Ἄρτης κ. Καλλινίκου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, Σηλυβρίας κ. Μαξίμου καί Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου. 
Κατ’ αὐτήν, ὁ Παναγιώτατος ἐτέλεσε καί τήν εἰς διάκονον χειροτονίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Χασάπη, φοιτητοῦ θεολογίας, μετονομάσας αὐτόν εἰς Καλλίνικον.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ,  ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Μακάριος, Κληρικοί ἐκ τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων Ἀργολίδος, Ἑλβετίας καί Βελγίου, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, συγγενεῖς τῶν νέων Ἱεράρχου καί διακόνου καί προσκυνηταί ἐξ Ἀργολίδος καί Ἑλβετίας.
Πρό τῆς Χειροτονίας προσεφώνησε τόν Θεοφιλ. Ἐψηφισμένον ὁ Παναγιώτατος ἐξάρας τήν ἀφωσιωμένην καί καρποφόρον διακονίαν αὐτοῦ ἀπό διαφόρων θέσεων ἐν τῇ Ἐπαρχίᾳ ταύτῃ τοῦ Θρόνου.
          Ὁ Πατριάρχης, ἀπευθυνόμενος διά νουθετηρίων καί παραινετικῶν λόγων πρός τόν νεοχειροτονηθέντα Μητροπολίτην, ὑπεγράμμισεν ὅλως ἰδιαιτέρως τό γεγονός ὅτι οὗτος καθίσταται Ἱεράρχης τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία εἶναι κληρονόμος τιμιωτάτων παραδόσεων καί φρουρός τῆς πνευματικῆς παρακαταθήκης τοῦ Γένους, ἐξ ἑτέρου δέ ἐτόνισεν ὅτι ἡ ἀρχιερατική διακονία τοῦ τελευταίου, εἰς ὅλας τάς ἐκφάνσεις της μέ ἕδραν τήν Γενεύην, τήν πόλιν τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν, ἄλλων διεθνῶν Ὀργανισμῶν, τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως, τῶν εἰρηνευτικῶν πρωτοβουλιῶν καί τοῦ Διεθνοῦς Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, ὀφείλει νά συμβάλλῃ εἰς τήν μεταλαμπάδευσιν τῶν ἰδανικῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου εἰς τήν πολυπολιτισμικήν καί θρησκευτικῶς ἀποχρωματισμένην Εὐρωπαϊκήν Ἤπειρον, μέσῳ ἀφ’ ἑνός μέν τῆς περαιτέρω ἐνισχύσεως τῆς λειτουργίας τοῦ ἐν Σαμπεζύ Γενεύης Ὀρδοδόξου Κέντρου, οὗ τήν Προϊσταμενίαν ἀναλαμβάνει ὁ νεοχειροτονηθείς, οὕτως ὥστε τοῦτο νά καταστῇ δυναμικός τόπος διαλόγου, συνεδρίων, οἰκουμενικῶν συναντήσεων καί ἄλλων ἐκδηλώσεων εἰς τήν ὑπηρεσίαν τῆς ἑνότητος, τῆς προβολῆς τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Ὀρθοδόξου πολιτισμοῦ κατά τήν ἐκπλήρωσιν τοῦ διορθοδόξου, διαχριστιανικοῦ, διαθρησκειακοῦ, εἰρηνευτικοῦ καί διαλογικοῦ ρόλου του, ἀφ’ ἑτέρου δέ  τῆς ἐπιστηρίξεως τοῦ ἔργου τοῦ παρά τῶ Ὀρθοδόξῳ Κέντρῳ λειτουργοῦντος ἀπό εἰκοσαετίας καί πλέον Ἰνστιτούτου Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας, τοῦ ἀξιολόγου αὐτοῦ ἐπιστημονικοῦ φυτωρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς Γηραιᾶς Ἠπείρου, πρός πληρεστέραν καί σφαιρικωτέραν κατάρτισιν τῶν φοιτητῶν του, προερχομένων ἐξ ἁπασῶν τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.
              Ἀκολούθως, ἀντεφώνησε καταλλήλως ὁ χειροτονούμενος Ἀρχιερεύς, ἐκφράσας τά διακατέχοντα αὐτόν αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης καί σεβασμοῦ πρός τό σεπτόν πρόσωπον τοῦ Πατριάρχου καί τῶν Σεβασμιωτάτων μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καθώς καί συγκινήσεως καί  συνοχῆς διά τήν νέαν ὑψηλήν θέσιν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἀφ᾽ ἧς καλεῖται νά συνεχίσῃ τήν διακονίαν του εἰς Ἑλβετίαν, μή παραλείψας νά ἀναφερθῇ εἰς τούς βιωματικούς δεσμούς του μετά τοῦ Φαναρίου καί νά μνημονεύσῃ μετ’ εὐλαβείας τοῦ ὀνόματος τοῦ γέροντος αὐτοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως, τοῦ ἀπό Ἑλβετίας, κυροῦ Δαμασκηνοῦ Παπανδρέου, πρώτου Ποιμενάρχου τῆς Ἐπαρχίας ταύτης, ὅστις ἐχειροτόνησε τόν νέον Ἀρχιερέα μετονομάσας αὐτόν εἰς Μάξιμον, πρός τιμήν τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Σάρδεων κυροῦ Μαξίμου, διαπρεποῦς Ἱεράρχου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου.
  Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ νεοχειροτονηθείς Μητροπολίτης ἀνελθών εἰς τόν Θρόνον, ἐτέλεσε τήν Ἀπόλυσιν καί διένειμεν εἰς τό ἐκκλησίασμα τό ἀντίδωρον, δεχθείς τάς εὐχάς καί τά συγχαρητήρια τῶν συγγενῶν καί φίλων αὐτοῦ, ὡς καί τῶν προσελθόντων πολυαρίθμων πιστῶν.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, ὁ Παναγιώτατος ἀπευθυνθείς διά πατρικῶν λόγων καί πρός τόν νεοχειροτονηθέντα διάκονον, ηὐχήθη αὐτῷ πιστήν καί εὔορκον διακονίαν εἰς τάς αὐλάς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, τονίσας ὅτι ἐπέλεξε τό ὄνομα Καλλίνικος πρός τιμήν τῶν ἕξ φερωνύμων προκατόχων Αὐτοῦ, ἀλλά καί πλειάδος ὁμωνύμων Ἱεραρχῶν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ὡς ὁ Καισαρείας Καλλίνικος ὁ Δεληκάνης, διαπρεπής κανονολόγος καί ἱστοριοδίφης, οὗτινος τό τρίτομον ἔργον, ὑπό τόν τίτλον «Τά ἐν τοῖς Κώδιξι τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἀρχειοφυλακίου σωζόμενα ἐπίσημα ἐκκλησιαστικά ἔγγραφα», παραμένει ἕως σήμερον μνημειῶδες. Κατακλείσας, ὁ Πατριάρχης συνεχάρη πατρικῶς καί τούς γονεῖς αὐτοῦ διά τήν συγκατάθεσίν των πρός ἀφιέρωσιν ἑνός ἐκ τῶν τέκνων των εἰς τήν διακονίαν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς. 
            Τέλος, ὁ νεοχειροτονηθείς διάκονος Καλλίνικος ἐξέφρασε διά καταλλήλου προσλαλιᾶς τά αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης καί υἱϊκῆς ἀφοσιώσεως πρός τόν Παναγιώτατον καί ἐξεζήτησε τάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί εὐλογίας ἐπί τῇ εἰσόδῳ του εἰς τόν κληρικόν στῖβον. 
            Ἀκολούθως, παρετέθη ὑπό τοῦ νέου Μητροπολίτου ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῷ ἐν Gümüşsuyu Ξενοδοχείῳ «SVK», τό ὁποῖον ηὐλόγησεν ἡ Α. Θ. Παναγιότης.   

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 

                Τούς ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀργολίδος Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρους κ.κ. Σπυρίδωνα Σταυρόπουλον, μετά τῆς Εὐλαβ. Πρεσβυτέρας αὐτοῦ κ. Αἰκατερίνης, καί Ἀπόστολον Χασάπην, μετά τῆς Εὐλαβ. Πρεσβυτέρας αὐτοῦ κ. Παναγούλας, Φιλολόγου, καί τῶν τέκνων αὐτῶν Φιλοθέης, Ἰδ. Ὑπαλλήλου, Σπυρίδωνος, Μαρίας καί Νεκταρίου, οἰκείους τοῦ νεοχειροτονηθέντος διακόνου Καλλινίκου, ἐξ Ἄργους. 
              Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἰωάννην Χασκαρλῆν, Καθηγητήν Μουσικῆς, Μάριον Καραχάλιον καί Βασίλειον Καραπάνον, Μουσικούς, ἐξ Ἄργους.
 
*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 21ην Ἰουλίου, διεπεραιώθη ἐκ Πόλεως εἰς τήν νῆσον Πρώτην καί ἐχοροστάτησε κατά τήν ἐν τῷ Ναϋδρίῳ τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Θείας Μεταμορφώσεως τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς ἐφετεινῆς περιόδου λειτουργίας τῆς ἐν αὐτῇ στεγαζομένης Παιδοπόλεως καί Στέγης ἐργαζομένων Νεανίδων. 
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Μονῆς ἀναπαυομένου Μ. Εὐεργέτου τοῦ Γένους Συμεών Σινιόσογλου καί ἐν συνεχείᾳ τόν Ἁγιασμόν ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς λειτουργίας τῆς Κατασκηνώσεως.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη,  Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πιστοί ἐκ τῆς Πόλεως, τῶν Νήσων καί Ἑλβετίας.
Κατά τήν διοργανωθεῖσαν ἑορταστικήν ἐκδήλωσιν, οἱ νέοι τῆς Παιδοπόλεως ἐξετέλεσαν ψυχαγωγικόν πρόγραμμα καί ὡμίλησαν ἡ Εὐγεν. κ. Μαρία Ἀποστολίδου, Πρόεδρος τοῦ Δ. Σ. τῆς Παιδοπόλεως, ὁ νέος Διευθυντής τῶν Κατασκηνώσεων Ἐλλογ. κ. Ἀδαμάντιος Κομβόπουλος, Καθηγητής τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, εὐχαριστήσας ἰδιαιτέρως τόν ἐπί μίαν εἰκοσαετίαν προκάτοχόν του Ἐντιμ. κ. Σταῦρον Ραφαηλίδην, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, καί ὁ Παναγιώτατος, Ὅστις ηὐλόγησε τούς νέους κατασκηνωτάς καί τούς διακονοῦντας ἐν αὐτῇ, συγχαρείς τούς ἐκ διαφόρων θέσεων καί καθ’ οἱονδήποτε τρόπον συμβάλλοντας εἰς τήν εὔρυθμον λειτουργίαν τῆς Παιδοπόλεως δι’ ἕν εἰσέτι ἔτος.
Ὁ Πατριάρχης ἀνεφέρθη ἐπίσης εἰς τήν μέριμναν τῆς  Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας διά τήν προστασίαν καί τήν κατά Χριστόν οἰκοδομήν τῶν παιδιῶν, ὑπομνήσας ὅτι τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ἀνεκήρυξε τό 2017 ‘‘ἔτος προστασίας τῆς ἱερότητος τῆς παιδικῆς ἡλικίας’’, ἐνώπιον τῶν συγχρόνων ἀπειλῶν κατά τῆς ἀκεραιότητός της, ἐνῷ δέν παρέλειψε νά ἀναφερθῇ εἰς τάς σχετικάς περί τῆς νεολαίας ἀποφάσεις τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, κατά τάς ὁποίας οἱ ὀρθόδοξοι νέοι ὀφείλουν «νά συνειδητοποιήσουν ὅτι εἶναι φορεῖς τῆς μακραίωνος καί εὐλογημένης παραδόσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ταυτοχρόνως δέ καί οἱ συνεχισταί αὐτῆς, οἱ ὁποῖοι θά διαφυλάσσουν θαρραλέως καί θά καλλιεργοῦν μέ δυναμισμόν τάς αἰωνίους ἀξίας τῆς Ὀρθοδοξίας διά νά δίδουν τήν ζείδωρον χριστιανικήν μαρτυρίαν». 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 

      Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἄρτης κ. Καλλίνικον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Ψυχογιοῦ, ὁδηγοῦ αὐτοῦ.
      Τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, Μόνιμον Ἀντιπρόσωπον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου παρά τῷ Παγκοσμίῳ Συμβουλίῳ Ἐκκλησιῶν, ἐκ Γενεύης.
      Τόν Θεοφιλ. Ἐψηφισμένον Μητροπολίτην Ἑλβετίας κ. Μάξιμον, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Παναγούλας Πόθου, τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Σταύρου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Παναγιώτου, ἐξ Ἄργους.
      Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Χριστουπόλεως κ. Μακάριον, ἐξ Ἐσθονίας.
      Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐδόκιμον Καρακουλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας.
      Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἰωάννην Σαββάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς  Ἀθηνῶν.
      Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἀθανάσιον Τοπαρλάκην, μετά τοῦ Ἱερολ. Ἁρχιδιακόνου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Βελγίου κ. Φιλαδέλφου Καφαλῆ, ἐκ Βρυξελλῶν.
      Τούς Ἐντιμολ. κ.κ. Ἐπαμεινώνδαν Πανταζόπουλον, Ἄρχοντα Ἀσηκρήτην, ἐξ Ἑλβετίας, καί Γρηγόριον Χατζηελευθεριάδην, Ἄρχοντα Ἀκτουάριον, ἐξ Ἀθηνῶν.
      Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Παλάγκαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χρυσούλας καί τῶν τέκνων αὐτῶν Στεφάνου, Κωνσταντίνου καί Ἀλεξάνδρου, μαθητῶν, ἐκ St. Gallen Ἑλβετίας. 
        Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Γεώργιον Γκοῦσεβ, Σύμβουλον τοῦ Ὑπουργείου Ὑποδομῶν τῆς Οὐκρανικῆς Κυβερνήσεως, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ὅλγας, ἐκ Κιέβου, καί Ἀνδρέαν Γορντίεβ, Κυβερνήτην Χερσῶνος, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Ἀλεξάνδρου Κρουτσινιένκο καί Δημητρίου Μπουτρί, Ἀναπληρωτῶν αὐτοῦ, καί Σοντιάρ Μαμέντωβ, Συμβούλου αὐτοῦ, ἐκ Χερσῶνος. 
        Τόν Μουσικολ. κ. Πέτρον Παπαεμμανουήλ, Καθηγητήν Βυζαντινῆς Μουσικῆς, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Οὐρανίας, Ἐπιχειρηματίου, καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Βασιλείου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
          Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Πανάγον Μπεζανᾶν, Γεώργιον Κακαβέλην, Μάριον Τσάτσαν, Παναγιώτην Σελίμον, Φοιτητάς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης, καί Νικόλαον Ἀμανατίδην, Φοιτητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Τυβίγγης.   

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Σωσίπατρον Στεφανούδην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χρυσόστομον Τσίρην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας, ὑποβαλόντα Αὐτῷ τήν διδακτορικήν αὐτοῦ διατριβήν, ὑπό τόν τίτλον «Ἡ ἐπίδραση τῶν Ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων (1923 - 2000) στήν ἐκκλησιαστική πολιτική τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ἀπό τήν ἵδρυση τοῦ σύγχρονου Τουρκικοῦ Κράτους ὥς τά τέλη τοῦ 20οῦ αἰώνα».
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Varlaam Almajanu, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Ἰωσήφ τοῦ Νέου,  ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βανάτου τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ Τιμισοάρας. 
          Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Ἐλευθέριον Ἀλοῦκον, ἀδελφόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, καί τόν Εὐλαβ. Διάκονον κ. Νικόδημον Σαϊδάμ, ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κων/πόλεως, ὑποβαλόντας σέβη καί λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
          Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ὀλέγκ Γρηγοριάδην, μετά τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Ἀρκαδίου Ντουνταρώβ καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Χριστοφόρου Σαββίδου, Ἐλ. Ἐπαγγελματίου, καί Διονυσίου Ἀβραμίδου, Νομικοῦ, ἐκ Ροστώφ Ρωσσίας.
Τόν Ἐξοχ. κ. Δημήτριον Καμμένον, Βουλευτήν Β’ Πειραιῶς, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαχρήστου, Ἐπιχειρηματίου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Peter Mallat, Ὁμότιμον Καθηγητήν Πανεπιστημίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Sonja, ἐξ Αὐστρίας.
Τόν Ἐλλογ. κ. Θεόδωρον Ἀλεξόπουλον, Καθηγητήν ἐν τῇ Ἐκκλησιαστικῇ Ἀκαδημίᾳ Βιέννης, μετά τῶν αὐταδέλφων Ἐντιμ. κ.κ. Φιλήμονος καί Λέοντος Πατίτσα, Ἐπιχειρηματιῶν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἠλίαν Γιόφογλου, Ἐπιχειρηματίαν καί Κοινοτικόν Παράγοντα, ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τήν Ἐλλογ. κ. Ζουμπουλίαν Σπυροπούλου, Καθηγήτριαν Μουσικῆς, ἐξ Αἰγίου, μετά τῶν Εὐγεν. δίδων Πολυξένης Βαγενᾶ καί Ἀδριανῆς – Δεσποίνης Παναγιωτοπούλου, Φοιτητριῶν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Χασάπην, φοιτητήν Θεολογίας ἐν Θεσσαλονίκῃ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Serdar Ulaş, Ἀστυνόμον, μετά τῶν τέκνων αὐτοῦ Görkem καί Sude, ἐκ Çanakkale. 

*  *  *

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ Α.Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ

Τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 15ης Ἰουλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπέστρεψε μετά τῆς συνοδείας Του, δι᾽ἀεροσκάφους τῶν Τουρκικῶν Ἀερογραμμῶν, ἐξ Ἀτταλείας, ἔνθα ηὐλόγησεν ἐκ τοῦ σύνεγγυς τό ἐκεῖ ἐπιτελούμενον ποιμαντικόν ἔργον ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πισιδίας.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Βασίλειον Κολοκυθᾶν, Θεολόγον - Ἀρχιτέκτονα, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ, μετά τῆς Ἐλλογ. κ. Ἐλευθερίας Τσακανίκα, Ἐπ. Καθηγητρίας τῆς Σχολῆς Ἀρχιτεκτόνων – Μηχανικῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου, καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Τιμολέοντος Κουιμτζόγλου, Ὑποψηφίου Διδάκτορος αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Tόν Ἐντιμ. κ. Eng. Hamdan Alyammahi καί τήν Εὐγεν. κ. Dana Almarzooqi, Ἀξιωματούχους τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν τῶν Ἡνωμένων Ἀραβικῶν Ἐμιράτων, προσκομίσαντας Αὐτῷ ἐπίσημον πρόσκλησιν τῆς Α. Μ. τοῦ Σεΐχη, πρός συμμετοχήν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος εἰς Διεθνές Διαθρησκειακόν Συνέδριον κατά τόν προσεχῆ Νοέμβριον εἰς Abu Dhabi.
Τήν Ἐλλογ. κ. Μαρίαν Χαραλαμπίδου, Φιλόλογον, ἐκ Θεσσαλονίκης, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου νεανίδων αἱ ὁποῖαι θά διακονήσουν εἰς τήν Παιδόπολιν Πρώτης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Μανωλάτον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Καλλιόπης καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Αἰκατερίνης, ἐξ Ἀθηνῶν.
Tόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Χατζῆν, Φοιτητήν τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης. 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, κατά τήν ἐν τῷ ἐν Μεσαχώρῳ θερέτρῳ «Feriye Sarayı» δοθεῖσαν γαμήλιον δεξίωσιν τοῦ ζεύγους Mikail Özgüneş καί Yasemin Oral, τήν Παρασκευήν, 13ην Ἰουλίου. 
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παϊσίου, κατά τάς ἐν Λέρῳ διοργανωθείσας ὑπό τοῦ Ἑλληνοτουρκικοῦ Σωματείου «Δάφνη» πολιτιστικάς ἐκδηλώσεις, τό Σάββατον, 14ην ἰδίου. 

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Ἀγκύρας κ. Ἱερεμίαν καί Ἀνέων κ. Μακάριον, οὕς καί συνεχάρη ἐπί τῇ προσφάτῳ ἐκλογῇ αὐτῶν εἰς τάς Ἐπαρχίας ταύτας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μεθόδιον Βερνιδάκην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, κατά τό διοργανωθέν ὑπό τοῦ ὁμωνύμου Δήμου 57ον Φεστιβάλ Γιαουρτιοῦ («57 Yoğurt Festivali»), ἐν ταῖς ἐγκαταστάσεσιν αὐτοῦ, τήν Πέμπτην, 12ην Ἰουλίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Charles Fries, Πρέσβεως τῆς Γαλλίας ἐν Ἀγκύρᾳ, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Bertrand Buchwalter, Γεν. Προξένου ἐνταῦθα, δεξίωσιν,  ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας, ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ «Palais de France», αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Nathalie Marti, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλβετίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν,  ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Swissôtel The Bosphorus», τήν Τετάρτην, 11ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Νέας Ζηλανδίας κ. Μύρωνος 

Ἐν χαρμοσύνῳ ἀτμοσφαίρᾳ καί ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ, τήν Τετάρτην, 11ην Ἰουλίου, ἑορτήν τῆς Ἁγίας ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος καί πανευφήμου Εὐφημίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, καθ̉ ἥν ἐτέλεσε τήν εἰς Ἀρχιερέα χειροτονίαν τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Νέας Ζηλανδίας κ. Μύρωνος, Ἱεροκήρυκος μέχρι τοῦδε τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου καί Μητροπολιτῶν Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Ρόδου κ. Κυρίλλου, Γάνου καί Χώρας κ. Ἀμφιλοχίου, Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου, Κορέας κ. Ἀμβροσίου, Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐου καί Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γερασίμου. 
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Γέρων Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος, Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, Βρυούλων κ. Παντελεήμων, Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελος,  Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Καρθαγένης κ. Μελέτιος καί Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, ὁ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένος Μητροπολίτης Ἑλβετίας κ. Μάξιμος, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Λεύκης κ. Εὐμένιος, Ἀμορίου κ. Νικηφόρος, Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος καί Σουμπέρκ κ. Ἠσαΐας, ἐκ Τσεχίας, Κληρικοί ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης καί ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πέτρας καί Χερρονήσου, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, συγγενεῖς τοῦ νέου Ἱεράρχου καί προσκυνηταί ἐκ Κρήτης καί ἐκ Κύπρου, ὡς καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Πρό τῆς Χειροτονίας προσεφώνησε τόν Θεοφιλ. Ἐψηφισμένον ὁ Παναγιώτατος ἐξάρας τήν ἀφωσιωμένην καί καρποφόρον διακονίαν αὐτοῦ ἀπό διαφόρων θέσεων ἐν τῇ λεβεντογέννᾳ καί ἀριστοτόκῳ Κρήτῃ, ἀναφερθείς δέ καί εἰς τήν ἱεραποστολικήν Ἐπαρχίαν τοῦ Θρόνου ἥν καλεῖται νά ποιμάνῃ ἀπό τῆς σήμερον ὁ νέος Ἀρχιερεύς εἰς διαδοχήν τοῦ ἐθελουσίως πρό μηνῶν παραιτηθέντος Σεβ. Μητροπολίτου Γάνου καί Χώρας, πλέον, κ. Ἀμφιλοχίου, μετά ἀπό τήν συμπλήρωσιν δωδεκαετοῦς καρποφόρου καί θυσιαστικῆς ἀρχιερατικῆς διακονίας εἰς αὐτήν.
          Ὁ Πατριάρχης, ἀπευθυνόμενος διά νουθετηρίων καί παραινετικῶν λόγων πρός τόν νεοχειροτονηθέντα Μητροπολίτην, ὑπεγράμμισεν ὅλως ἰδιαιτέρως τό γεγονός ὅτι οὗτος καθίσταται πλέον Ἱεράρχης τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία εἶναι κληρονόμος τιμιωτάτων παραδόσεων καί φρουρός τῆς πνευματικῆς παρακαταθήκης τοῦ Γένους, ἐξ ἑτέρου δέ ἐτόνισεν ὅτι ἡ ἀρχιερατική διακονία τοῦ τελευταίου, εἰς ὅλας τάς ἐκφάνσεις της, ὀφείλει νά συμβάλλῃ εἰς τήν μεταλαμπάδευσιν τῆς ἱεραποστολικῆς δράσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἀνηκούσης, κατά τήν σχετικήν διακήρυξιν τῆς ἐν Κρήτῃ Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, εἰς τόν πυρῆνα τῆς ταυτότητος τῆς Ἐκκλησίας. Ἰδιαιτέρως διά τῆς ἱεραποστολικῆς δράσεως τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως ὅλοι οἱ λαοί ἀπό τήν κεντρικήν Εὐρώπην μέχρι καί τήν Κασπίαν θάλασσαν καί ἀπό τή Βαλκανικήν μέχρι τήν Βαλτικήν θάλασσαν, ἐγνώρισαν τήν χριστιανικήν πίστιν καί ἐβίωσαν τήν ἐμπειρίαν τῆς πίστεως μέ τήν πνευματικήν τροφήν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, χωρίς βεβαίως νά θυσιάσουν τά χαρακτηριστικά στοιχεῖα τῶν ἐθνικῶν τους παραδόσεων.
  Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ νεοχειροτονηθείς Μητροπολίτης ἀνελθών εἰς τόν Θρόνον, ἐτέλεσε τήν Ἀπόλυσιν καί διένειμεν εἰς τό ἐκκλησίασμα τό ἀντίδωρον, δεχθείς τάς εὐχάς καί τά συγχαρητήρια τῶν συγγενῶν καί φίλων αὐτοῦ, ὡς καί τῶν προσελθόντων πολυαρίθμων πιστῶν.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, ἀντεφώνησεν ὁ χειροτονούμενος, ἐκφράσας τά διακατέχοντα αὐτόν αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης καί σεβασμοῦ πρός τό σεπτόν πρόσωπον τοῦ Πατριάρχου καί τῶν Σεβασμιωτάτων μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καθώς καί συγκινήσεως καί  συνοχῆς διά τήν νέαν ὑψηλήν θέσιν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἀφ᾽ ἧς καλεῖται νά συνεχίσῃ τήν διακονίαν του εἰς τήν ἀπομεμακρυσμένην Ἤπειρον τῆς Ὠκεανίας, μή παραλείψας νά ἀναφερθῇ εἰς τούς βιωματικούς δεσμούς του μετά τῆς γεραρᾶς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγκαράθου, ἧς διετέλεσεν ἀδελφός.
            Ἀκολούθως, παρετέθη ὑπό τοῦ νέου Μητροπολίτου ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῷ ἐν Θεραπείοις Ἑστιατορίῳ «Garaj», τό ὁποῖον ηὐλόγησεν ἡ Α. Θ. Παναγιότης.   

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 

          Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης κ. Εἰρηναῖον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐαν, ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Κύπρου, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου κληρικῶν καί λαϊκῶν προσκυνητῶν ἐκ τῆς κατ’ αὐτόν Ἐπαρχίας.
          Τόν ἐψηφισμένον Μητροπολίτην Ἑλβετίας κ. Μάξιμον, ὑποβαλόντα εὐγνώμονας εὐχαριστίας καί υἱϊκά σέβη ἐπί τῇ ἐκλογῇ αὐτοῦ εἰς τήν Ἐπαρχίαν ταύτην τοῦ Θρόνου, ὅν συνεχάρη ὁ Πατριάρχης εὐχηθείς αὐτῷ ἀφνειᾶ ποιμαντορίαν.
          Τόν Πανοσιολ. Διάκονον κ. Παΐσιον, Διευθυντήν τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
            Τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Παρασκευήν, Ἡγουμένην τῆς Ἱ. Μονῆς Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Αἰτωλοακαρνανίας, μετά τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς Φανουρίας καί Ἁγνῆς.

* * *

Τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 10ης Ἰουλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, διαπεραιωθείς ὁμοῦ μετά τῶν συνοδικῶν ἁγίων Ἀρχιερέων εἰς τήν νῆσον Χάλκην, πρό τῆς ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου ἐνεκαινίασε κατά τά ἐκκλησιαστικά θέσμια τό πρότριτα ἀνακαινισθέν Συνοδικόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Ἁγίας Τριάδος, συγχαρείς τόν Ἡγούμενον αὐτῆς Σεβ. Μητροπολίτην Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρον διά τήν ἐπιδεικνυομένην ὑπ’ αὐτοῦ μέριμναν διά τόν ἐξωραϊσμόν τοῦ ἱεροῦ τούτου παλλαδίου τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Tόν Σεβ. Μητροπολίτην Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Διονυσίου Σκρηβάνου, Τραπεζικοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ταταούλων, μετά τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Σαμουήλ Ἐφέ, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς Κοινότητος Πικριδίου, τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου Sergio Vlad, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς ἐνταῦθα Ρουμανικῆς Παροικίας, καί τῆς Εὐγεν. κ. Ραφαέλας Κιουτσούκνιλ, Ἐπιτρόπου, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ.
Τόν Σεβ. Συνοδικόν Μητροπολίτην Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Φιλοθέου Tomczewski.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καρθαγένης κ. Μελέτιον, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Νικηφόρον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, μετά τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Παντελεήμονος Τσαβλίδου, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Σουμπέρκ κ. Ἠσαΐαν, ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Τσεχίας καί Σλοβακίας. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀμβρόσιον Μπιτζιάδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πρόχορον Ἀναστασιάδην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας.
Τόν Ἐξοχ. κ. Δημήτριον Ἀβραμόπουλον, Ἐπίτροπον Μεταναστεύσεως, Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων καί Ἰθαγενείας παρά τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει, συνοδευόμενον ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Σοφίας Ἀστεριάδου, Ἀν. Διευθυντρίας τοῦ Γραφείου αὐτοῦ.
Τούς Ἐλλογ. Καθηγητάς κ.κ. Ἰωάννην Καλαβρουζιώτην, ἐκ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀνοικτοῦ Πανεπιστημίου, καί Orhan Yenigün, ἐκ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Βοσπόρου.
Τούς Ἐλλογ. κ.κ. Γεώργιον Φίλιαν, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, καί Ἰωάννην Φλῶρον, Ἐκδότην τῆς Μεγάλης Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Ἐγκυκλοπαιδείας, ἐξ Ἀθηνῶν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δράμας κ. Παύλου, κατά τούς ἐν τῇ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾷ Μονῇ Βατοπαιδίου πραγματοποιηθέντας ἑορτασμούς, ἐπί τῇ πεντακοσιοστῇ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἐκ μέρους τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἀποστολῆς εἰς Ρωσσίαν, πρός πνευματικόν ἐπιστηριγμόν, τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Μαξίμου, τοῦ ἐπικληθέντος «Γραικοῦ», τήν Τετάρτην, 4ην Ἰουλίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Νήφωνος, κατά τάς διοργανωθείσας ὑπό τοῦ Ἐλλογ. κ. Etem Postacıoğlu, Δικηγόρου, ἐκδηλώσεις, πρός τιμήν τοῦ Διεθνοῦς Ἐκπαιδευτικοῦ Ἱδρύματος «UNESCO International University for Intercultural Leadership», ἐν τῷ ἐν Μεσαχώρῳ θερέτρῳ «Naile Sultan», τήν Δευτέραν, 9ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ὀργανισμοῦ «Kültürel Mirası Koruma Derneği» ἔκθεσιν βιβλίου, ἐν τῇ ἐν Beyoğlu Συναγωγῇ «Abudara», τήν Τρίτην, 10ην τ.μ.. 

*  *  *

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ Α.Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ

Τήν  μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς, 8ης τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐπέστρεψε μετά τῆς συνοδείας Του, δι᾽ἀεροσκάφους τῶν Τουρκικῶν Ἀερογραμμῶν, ἐκ Bari τῆς Ἰταλίας, ὅπου συμμετέσχε τήν προτεραίαν εἰς τήν “Ἡμέραν περισυλλογῆς καί προσευχῆς” διά τήν κατάστασιν τῶν Χριστιανῶν εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν καί διά τήν εἰρήνην εἰς τήν περιοχήν. 

* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Γέροντα Δέρκων κ. Ἀπόστολον καί Σηλυβρίας κ. Μάξιμον, ἐπιστρέψαντας ἐκ Βοστώνης, ἔνθα ἐξεπροσώπησαν τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον εἰς τάς ἐργασίας τῆς 44ης Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιον, μετά τοῦ Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ Εὐαγγέλου Ὑφαντίδου.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Κοντοσκαλίου κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, τό Σάββατον, 7ην Ἰουλίου, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Γρηγόριος, Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. 
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ ὡμίλησαν οἱ Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέας Πολίτης, ἐκ μέρους τοῦ Χορευτικοῦ Τμήματος τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Ἀλισσαίων-Πείρου Ἀχαΐας, καί κ. Δημήτριος Μπαρμπούνης, Πρόεδρος αὐτοῦ, καί ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, διαβιβάσας τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί ἐπικαλεσθείς ἐπί πάντας τήν χάριν τῆς ἑορταζομένης Ἁγίας.
 
*  *  *