[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Εἰδήσεις ἀπό τό Πατριαρχεῖον

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Μάρτιος 2018

Ἡ κηδεία τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κυροῦ Ἰακώβου.

Μετά τῆς δεούσης ἐκκλησιαστικῆς τάξεως προεπέμφθη εἰς τήν αἰωνιότητα ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Πριγκήπου, ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κυρός Ἰάκωβος, τό Σάββατον τοῦ Λαζάρου, 31ην Μαρτίου. 
Τήν πρωΐαν, ἐτελέσθη ἡ Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος.
Tόν Παναγιώτατον, διαπεραιωθέντα εἰς τήν Πρίγκηπον, ὑπε-δέχθησαν ἐν τῇ ἀποβάθρᾳ αὐτῆς ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος μετά τοῦ ἱεροῦ κλήρου καί τῶν μελῶν τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Ἐλλογ. κ. Ἁγνῆς Νικολαΐδου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Πριγκήπου. 
Ἀκολούθως, καί περί ὥραν 12ην, ἐτελέσθη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία προεξαρχούσης τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατρι-άρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, συμπαραστατουμένου ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνοῦ, Ξάνθης κ. Παντελεήμονος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Σασίμων κ. Γενναδίου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, Σηλυβρίας κ. Μαξίμου καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφι-λοχίου.
Τό πένθος τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἔφερον οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Προύσης κ. Ἐλπιδο-φόρος.
Τόν ἐπικήδειον λόγον ἐξεφώνησεν ὁ Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Πανοσιολ. Διάκονος κ. Γρηγόριος.
Τά συλλυπητήρια τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Σινᾶ, Φαράν καί Ραϊθώ κ. Δαμιανοῦ καί τῆς ὑπ’ αὐτόν ἀδελφότητος, ἧς ἐκπρόσωπος παρά τῷ ἐν τῇ Πόλει Ἱ. Μετοχίῳ τοῦ Τιμίου Προδρόμου διετέλεσεν ἐπί σειράν ἐτῶν ὁ ἀποιχόμενος Ἱεράρχης, διεβίβασε καταλλήλως ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος. 
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶ-νος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ἀβύδου κ. Κύριλλος, Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός καί Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, Κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως καί τῶν παρακειμένων Ἱ. Μητροπόλεων, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος τῶν ἐν τῇ Πόλει Ρωμαιο-καθολικῶν κ. Ruben Tierrablanca,  ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Tatul Anusyan, ἐκ μέρους τοῦ ἐνταῦθα Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐκπρόσωποι τῆς ἐνταῦθα Ἀρμενοκαθολικῆς καί τῆ Συροϊακωβιτικῆς Κοινότητος, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Μ.τ.Χ.Ε., ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, παρά-γοντες τῆς Ὁμογενείας, ὁ Ἐπαρχος τῶν Νήσων Ἐντιμ. κ. Hikmet Dengeşik, στελέχη τῶν Πολιτικῶν, Δημοτικῶν καί Ἀστυνομικῶν Ἀρχῶν τῶν Νήσων, ὁ Ἐντιμ. κ. Mustafa Farsakoğlu, πρῴην Δήμαρχος τῆς περιοχῆς, συγγενεῖς τοῦ ἐκλιπόντος ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί πολλοί πιστοί ἐντεῦθεν. 
Ὁ ἐνταφιασμός τοῦ ἀειμνήστου Ἱεράρχου ἐγένετο ἐν τῷ ἐν Πριγκήπῳ Κοιμητηρίῳ τοῦ Προφήτου Ἠλιού ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολί-του Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος.


*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, τήν Παρασκευήν πρό τῶν Βαΐων, 30ήν Μαρτίου, καθ’ ἡν συμπροσηυχήθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μιλήτου κ. Ἀπόστολος καί ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀμορίου κ. Νικηφόρος. 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Ἡγούμε-νον τῆς ἐν Χαλκιδικῇ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Νικηφόρον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Παντελεήμονος Τσαβλίδου, ἐκ τῆς ἀδελφότητος αὐτῆς.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀντίπαν Νικηταρᾶν, πρῴην Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί Εὐγαγγελιστοῦ Πάτμου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Μπούρα, Ὑπαλλήλου ἐν τῶ Μεγάρῳ Μουσικῆς Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Μιλτιάδην Ζαχαριάδην, Ἄρχοντα Ἔκδικον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Εὐάγγελον Κατσίμπραν, Ἄρχοντα Δεπουτᾶ-τον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Πρεβέζης.
Tόν Ἐλλογ. κ. Tudor Dinu, Καθηγητήν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τοῦ Βουκουρεστίου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γρηγόριον Κωνσταντέλλον, Δήμαρχον Βάρης- Βούλας – Βουλιαγμένης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐτυχίας - Ἑλένης Κοκκάλα, Δημ. Ὑπαλλήλου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
 
* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ö. Fuat Günday, Προέδρου τοῦ ἐν Σισλί Παραρτήματος τοῦ Κυβερνῶντος Κόμματος «AKP», δεῖπνον πρός τιμήν τῶν ἐνταῦθα Χριστιανικῶν Μειονοτήτων, ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ Ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Πάσχα, ἐν τῷ ἐν Esentepe Ξενοδοχείῳ «Point Otel Barbaros», τήν Παρασκευήν, 30ήν Μαρτίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν κηδείαν τῆς ἐκλιπούσης Suzan Levi, μητρός τοῦ Ἐντιμ. κ. Moris Levi, Ἀντιπροέδρου τῆς ἐνταῦθα Ἑβραϊκῆς Κοινότητος, ἐκπρoσώ-που τῶν Μειονοτικῶν Βακουφίων ἐν τῷ Συμβουλίῳ τῆς Γενικῆς Διευθύνσεως Βακουφίων, ἐκ τοῦ ἐν Ulus Ἑβραϊκοῦ Νεκροταφείου «Aşkenaz», αὐθημερόν. 

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κ. Στέφανον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Γερασίμου Φυλακτάκη, Γεν. Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου αὐτοῦ, ἐκ Καβάλας.
 
* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Χριστουπόλεως κ. Μακαρίου, κατά τό διοργανωθέν ὑπό τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, ἐν συνεργασίᾳ μετ’ ἄλλων ἐπιστημονικῶν φορέων τῆς ἐν Ἑλλάδι Ἐπιστημονικῆς Κοινότητος, Διεπιστημονι-κόν Συμπόσιον, ἐπί τοῦ θέματος «Ἡ ζωή πρίν τόν θάνατο: εὖ ζῆν καί εὖ θνήσκειν», ἐν τῇ ἐν Κολυμπαρίῳ ἕδρᾳ τῆς Ἀκαδημίας, μεταξύ 29ης Μαρτίου καί 1ης Ἀπριλίου. 

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῷ ἀγγέλματι τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κυροῦ Ἰακώβου, ἐτέλεσε τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 28ης Μαρτίου, ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύ-σεως τῆς ψυχῆς τοῦ μεταστάντος, παρουσίᾳ Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου, τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί τῶν Ὑπαλλήλων τῶν Πατριαρχείων.   

* * *

Ἐκ μέρους τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί τοῦ σεπτοῦ Προκαθημένου αὐτῆς, ὁ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Ἀμβρόσιος, τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 28ης Μαρτίου, μετέβη εἰς τό ἐν τῇ Πόλει Γεν. Προξενεῖον τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας καί ὑπέγραψεν εἰς τό ἀνοιγέν βιβλίον συλλυπητηρίων ἐπί τῇ ἐπισυμβάσῃ εἰς τό ἐν Kemerovo Σιβηρίας Ἐμπορικόν Κέντρον προσφάτῳ τραγωδίᾳ συνεπείᾳ πυρκαϊᾶς, ἐξ ἧς ἀπώλεσαν τήν ζωήν των πλεῖστα ὅσα θύματα νεανικῆς, κυρίως, ἡλικίας, διερμηνεύσας τήν συμπάθειαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου ἡμῶν πρός τόν Ἐντιμ. κ. Andrey Podelyshev, Γεν. Πρόξενον τῆς Χώρας ἐνταῦθα.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χρυσόστομον Μαϊδώνην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄ-ρους καί Ἀρδαμερίου, μεταβαίνοντα εἰς Νέαν Ζηλανδίαν πρός διακονίαν ἐπί ταῖς ἑορταῖς τοῦ Πάσχα.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Δαμιανόν Πάννου, Ἔξαρχον τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν Ἀθήναις, μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Πρέσβεως ἐ.τ., Προέδρου τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Μουχτάρη, Ἐπιχειρηματίου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Λάζαρον Θεοδοσίου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Ταταούλων, ὑποβα-λόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τήν Ὁσιολ. Μοναχήν Θεοξένην, Ἡγουμένην τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Χρυσοπηγῆς Χανίων, μετά τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Θεοπνεύστης. 
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Can Esen, Δικηγόρον, μέλος τοῦ ἄρτι συσταθέντος Ὀργανισμοῦ «Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu», καί Βασίλειον Λαιμόπουλον, ἐκ Πριγκήπου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Mustafa Sağcık, ἐκ τῆς Γεν. Διευθύνσεως τῆς Τραπέζης «GARANTİ», μετά στελεχῶν αὐτῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Περικλῆ Πασχαλίδην, Πρόεδρον τοῦ Μορφω-τικοῦ Συνδέσμου Χάλκης, ἐξ Ἀθηνῶν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύ-λακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν τελετήν βραβεύσεως τῶν διακριθέντων εἰς τόν 3ον διαγωνισμόν ζωγραφικῆς μαθητῶν εἰς μνήμην τῆς ἀειμνήστου Καλλιρρόης Βιτάλη Ἀντωνιάδου, μέ θέμα «Τά Παραδοσιακά Ὁμαδικά Παιχνίδια», ἐν τῇ ἕδρᾳ τῆς Ζαππείου Σχολῆς, τήν Τετάρτην, 28ην Μαρτίου. 

*  *  *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐντιμ. κ. Mustafa Demir, Δήμαρχον τοῦ Fatih, ἐν ᾧ ἡ ἕδρα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου,  μετά συνεργατῶν αὐτοῦ.
Τάς Ἐλλογ. κυρίας Εὐαγγελίαν Κανάρη, Διευθύντριαν τῆς Πρωτοβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως τοῦ Ζαππείου, καί Εὐαγγελίαν Κελεπούρη, Νηπιαγωγόν, λαβούσας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Γεώργιον Μαΐστρον, Χημικόν – Μηχανικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Δήμητρας, Φιλολόγου, καί τῶν τέκνων αὐτῶν Μιχαήλ καί Παναγιώτου, μαθητῶν, Παναγιώτην Μπάην, Ἱστορικόν – Θεολόγον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Πηνελόπης, Φιλολόγου, καί Νικόλαον Καραμοῦζον, Μηχανικόν τοῦ Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἄννης, ἅπαντας ἐκ Χίου.
Τήν Ἐλλογ. κ. Θεοδώραν Διακρούση, Καθηγήτριαν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Μ. τοῦ Γένους Σχολῇ.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Ἰωσηφίναν Μάρκαρη καί Φωτεινήν Σισκοπούλου, Σκηνοθέτιδας, ἐξ Ἀθηνῶν, ὑποβαλούσας Αὐτῷ πρόσκλησιν διά τήν πρώτην προβολήν τῆς ταινίας, ὑπό τόν τίτλον «Μία ἱστορία τῆς Πόλης».

* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου, κατά τήν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Εὐαγγέλου Σέκερη, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος, δοθεῖσαν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Ἑλλάδος, τήν Δευτέραν, 26ην Μαρτίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Βασιλικῆς Τσικάρ, ἐκ τοῦ Κοιμητηρίου Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον τοῦ Ἀκαθίστου, 24ην Μαρτίου,  ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου τῆς Μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, τελεσθεῖσαν ἐξ ὁλοκλήρου τουρκιστί, ἐν τῷ πλαισίῳ τῶν τακτικῶς ἀνά μῆνα πραγματοποιουμένων διά τάς ἀνάγκας τῶν τουρκοφώνων πιστῶν καί τῶν κατηχουμένων ἱεροπραξιῶν, καθ’ ἥν ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ. Κύριλλος καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Παναγιώτατος, ἀπευθυνόμενος πρός τούς πιστούς τουρκιστί, ἀφοῦ ἐξῇρε τήν ἐν λόγῳ ποιμαντικήν μέριμναν διεξαγομένην ὑπό τήν σκέπην τῆς Κοινότητος ταύτης, ὑπέμνησε τήν ἀδιάπτωτον, ἀνεξαρτήτως τῶν καιρικῶν περιστάσεων, μαρτυρίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐπί δεκαεπτά καί πλέον αἰῶνας εἰς τήν Πόλιν, ὡς καί τόν πρωτεύθυνον καί συντονιστικόν ρόλον αὐτοῦ εἰς τά διορθόδοξα πράγματα, μή παραλείψας νά ἀναφερθῇ εἰς τό ζείδωρον Μήνημα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρός ἅπασαν τήν ἀνθρωπότητα, τό ὁποῖον ἀπαντᾷ εἰς τά ὑπαρξιακά καί οὐσιαστικά προβλήματα τῆς σήμερον, ἄνευ θρησκευτικῶν διακρίσεων ἤ πολιτισμικῶν καταβολῶν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τοῦ  Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Προπόδων Ταταούλων, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τό Σάββατον, 24ην Μαρτίου, καθ᾿ ὅν τούς ὕμνους ἀπέδωσεν ἡ Χορῳδία τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, ὑπό τήν διεύ-θυνσιν τοῦ Μουσικολ. κ. Παναγιώτου Νεοχωρίτου, Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Μ.τ.Χ.Ε..
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Γρηγό-ριος, Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ. Κύριλλος, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ταταούλων, ὁ Πατριάρχης, Ὅστις, ἀφοῦ ἐξέφρασε τήν εὐαρέσκειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τό ὑπό τοῦ Σεβ. Ἐπόπτου καί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπιτελούμενον ἐν τῇ Κοινότητι ἔργον, ἀνεφέρθη εἰς τήν λαϊκήν εὐσέβειαν τῶν Ρωμηῶν καί τήν τιμήν, ἥν οὗτοι ἀνέκαθεν ἀποδίδουν πρός τό σεπτόν πρόσωπον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου διά τῆς πυργώσεως περικαλλῶν πρός Αὐτήν Ἱ. Ναῶν, ὡς καί ὁ πανηγυρίζων, εὐχηθείς δέ καί εἰς τούς ἄγοντας τά ὀνομαστήρια αὐτῶν Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Εὐάγγελον καί Ἐξοχ. κ. Γεν. Πρόξενον τά εἰκότα, καί, ἐν τέλει, σεπτῇ προτροπῇ, ὁ ἅγιος Ἀβύδου, Καθηγητής Πανεπιστημίου, ὅστις ἐτόνισε τάς θεολογικάς καί ἀνθρωπολογικάς συνιστώσας τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ, ὡμίλησεν ὁ Ἐντιμ. κ. Κοσμᾶς Κοσμάογλου, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, καί
β) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Κυριακήν Ε’ τῶν Νηστειῶν, 25ην ἰδίου, καθ᾿ ἥν τόν  θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Διευθυντής τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Παναγιώτατος ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ προφάτως ἐκδημήσαντος ἀειμνήστου Σακελλαρίου Σταύρου Μάρντογλου, Ἱερατικῶς Προϊ-σταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τούτου.
Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσεν, ὡσαύτως, Τρισάγιον πρό τοῦ ὄπισθεν τοῦ Ἱ. Ναοῦ τάφου τῶν συγγενῶν τοῦ ἐκ τῶν προκατόχων Αὐτοῦ καί γόνου τοῦ Βαφεοχωρίου ἀοιδίμου Πατριάρχου Ἰωακείμ τοῦ Γ´.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῆ Αἰθούσῃ, καθ᾿ ἥν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Παῦλος Παντελάρας ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, ὁ Πατριάρχης καί, ἐν τέλει, σεπτῇ προτροπῇ, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ. Κύριλλος.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 25ης τ.μ., ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ «Osmanoğlu» νοσηλευόμενον καί ἄγοντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Εὐάγγελον, ἐν δέ τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ τόν ἑορτάσαντα ὡσαύτως Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Εὐάγγελον Σέκερην, Γεν. Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί ηὐλόγησεν αὐτόν καί τήν οἰκογένειάν του.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Tόν Ἐξοχ. κ. Aleksei V. Erkhov, Πρέσβυν τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐν Ἀγκύρᾳ.
Τόν Μουσικολ. κ. Μιλτιάδην Παπᾶν, πρῴην Α’ Δομέστιχον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Θεσσαλονίκης,  διδάσκοντα νῦν ἐν τῷ Πολυτεχνείῳ τῆς Πόλεως (İ.T.Ü.), λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν ἱεροψαλτικῶν καθηκόντων αὐτοῦ ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος τῆς Μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Σταῦρον Ἠλιόπουλον, Ἀστυνομικόν, καί Ἰωάννην Ντακούρην, Τραπεζικόν Ὑπάλληλον, ἐξ Ἀθηνῶν. 

* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Γαλατᾶ μουσικήν ἐκδήλωσιν καί τήν ἐπακολουθήσασαν συνεστίασιν, ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτῆς, τό Σάββατον, 24ην Μαρτίου. 
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμ-ματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Παρεκκλησίῳ τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος Θείαν Λειτουργίαν καί Δοξολογίαν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς αὐτῆς, τήν Κυριακήν, 25ην ἰδίου. 

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά:
α) Τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, τήν Παρασκευήν, 23ην Μαρτίου, καί
β) Τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου.
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξε, κατά τήν τάξιν, ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Νήφων. 
Ἐκκλησιάσθησαν ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος καί χριστιανοί ἐντεῦθεν.
 
* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀβύδου κ. Κύριλλον, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Tόν Αἰδεσιμ. Χωρεπίσκοπον τῶν Ἀσσυροχαλδαίων PKαθολι-κῶν κ. François Yakan.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰωακείμ Οἰκονομῖκον, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κίτρους, μετά τοῦ ἀνεψιοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Στεργίου Καλλέργη, Φοιτητοῦ Φιλοσοφίας ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Θεσσαλίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Τιμόθεον Ραϊλάκην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Λεωνίδαν Τζώνην, Καθηγητήν, Οἰκονομικόν Διευθυντήν τοῦ «Hellenic – American University», ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἄγγελον Ντούρλαρην, Καθηγητήν τοῦ Ζαππεί-ου Λυκείου, ἐπιδώσαντα Αὐτῷ τό βιβλίον τῆς Ἐλλογ. κ. Feryal Tansuğ, ὑπό τόν τίτλον «Osmanlı’nın son döneminde Kuzey Ege Adalı Rumlar. İmroz – Limni - Semadirek - Taşoz».
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Νικολαΐδην, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Κυριακῆς καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Εὐαγγέλου, ὅν ηὐλόγησεν ἐπί τῇ ἑορτῇ αὐτοῦ.
Τήν Εὐγεν. κ. Nurten Ertul, Δημοσιογράφον - Συγγραφέα, ἐντεῦθεν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, κατά τήν τελετήν τῶν ἐγκαινίων τῆς ἐκθέσεως φωτογραφίας τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Λουζικιώτου, μέ τίτλον «Ἄθως Θύραυλοι Στῶμεν», ἐν τῇ ἕδρᾳ τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἁγιορειτικῆς Ἑστίας, τήν Τρίτην, 20ήν Μαρτίου 2018.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 22ας Μαρτίου, ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν ἐκ τῆς διημέρου παραμονῆς Του εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, τῇ  συνοδείᾳ τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Αὐτοῦ Γραφείου. 
 
* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Tόν Ἐντιμ. κ. Yosef Levi-Sfari, Γεν. Πρόξενον τοῦ Ἰσραήλ ἐνταῦθα.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀθανάσιον Μαρκόπουλον, Ὁμότιμον Καθηγη-τήν τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολης τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Γραμματέα τῆς Διεθνοῦς Ἑνώσεως Βυζαντινῶν Σπουδῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δεσποίνης.
Τήν Ἐλλογ. κ. Εὐγενίαν Χαλκιᾶ, Ἀρχαιολόγον, Ἐπίτιμον Διευ-θύντριαν τοῦ ἐν Ἀθήναις Βυζαντινοῦ καί Ἀρχαιολογικοῦ Μουσεί-ου.
Τόν Μουσικολ. κ. Ἀνδρέαν Ἰατρόπουλον, νεόν Ἱεροψάλτην τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, λαβόντα τήν ἁγίαν Πατρι-αρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτοῦ.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Bertrand Buchwalter, Γεν. Προξένου τῆς Γαλλίας ἐν τῇ Πόλει, δεξίωσιν, ἐπί τῇ Διεθνεῖ Ἡμέρᾳ Γαλλοφωνίας (Journée internationale de la Francophonie), ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ «Palais de France», τήν Τρίτην, 20ήν Μαρτίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος διάλεξιν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀθανασίου Μαρκοπούλου, Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἐπί τοῦ θέματος «Ἡ ἐκπαίδευση στά χρόνια τοῦ Βυζαντίου», ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Τετάρτην, 21ην ἰδίου.

*  *  *

Μνημόσυνον Ἱεραρχῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Τρισαρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Δ´ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, 18ης Μαρτίου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου καί συλλειτουργούντων αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἰκονίου κ. Θεολήπτου καί Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου,  καθ᾿ ἥν ἐτελέσθη, κατά τήν σχετικήν συνοδικήν ἀπόφασιν, τό Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν κατά τήν παρελθοῦσαν τριετίαν κοιμηθέντων ἀειμνήστων Ἱεραρχῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, Μητροπο-λιτῶν Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς Προκοπίου, Πέτρας καί Χερρονήσου Νεκταρίου, πρῴην Σερβίων καί Κοζάνης Ἀμβροσίου, πρῴην Μπουένος Ἄϊρες Γενναδίου, Ἱεραπύτνης καί Σητείας Εὐγενίου, Μελόης Φιλοθέου, Σικάγου Ἰακώβου, Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου Προκοπίου, Σύμης Χρυσοστόμου καί Ἐπισκόπου Ὀλύμπου Ἀνθίμου.
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Μύρων κ. Χρυσόστομος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Ἐπηκολούθησεν ἐπιμνημόσυνος δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, καθ᾿ ἥν ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης περί τῆς προσωπικότητος καί τῆς προσφορᾶς εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῶν ὡς ἄνω κεκοιμημένων Ἱεραρχῶν, διακονησάντων θεοφιλῶς εἰς διάφορα ἀνά τήν ὑφήλιον ἐκκλησιαστικά θέματα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, δηλονότι ἐν Κρήτῃ, ἐν Ἡνωμέναις Πολιτείαις Ἀμερικῆς, ἐν Βορείῳ Ἑλλάδι, ἐν Λατινικῇ Ἀμερικῇ καί ἐν Δωδεκανήσοις.
Πρός τούτοις, ὁ Παναγιώτατος ἐχαιρέτισε μεθ’ ἱκανοποιήσεως τήν ὑπό τοῦ Διεθνοῦς Ὀργανισμοῦ «EUROPA NOSTRA» συμπερίληψιν τοῦ ἱστορικοῦ κτηριακοῦ συγκροτήματος τοῦ ἐν Πριγκήπῳ Ὀρφανοτροφείου εἰς τήν κατηγορίαν τῶν διατηρητέων, ὡς χρηζόντων ἀμέσου μερίμνης, μνημείων παγκοσμίου πολιτισμικῆς κληρονομίας κατά τό τρέχον ἔτος, ἀνακηρυχθέν ὑπό τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ὡς ἔτος Πολιτισμικῆς Κληρονομίας, μή παραλείψας νά εὐχηθῇ ὅπως ἐξευρεθοῦν ὡς τάχιστα οἱ ἀπαιτούμενοι πόροι πρός ἀποκατάστασιν, συντήρησιν καί ἐπισκευήν τούτου, μέλλοντος νά χρησιμοποιηθῇ ὡς Διαθρησκειακόν Κέντρον καί Ἰνστιτοῦτον μελέτης διά τήν προστασίαν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, μετά τῆς Πατριαρχικῆς ἐπισημάνσεως ὅτι τά πολιτιστικά μνημεῖα δέν ἀνήκουν εἰς ἕν συγκεκριμένον ἔθνος ἤ μίαν θρησκευτικήν ὁμάδα, ἀλλ’ εἰς σύνολον τήν ἀνθρωπότητα. 

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Παναγίας Ἐλπίδος τῆς Κοινότητος Κοντοσκαλίου, κατά τόν Κατα-νυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, καθ᾿ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Λάζαρος Θεοδοσίου. 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ δοκίμου αὐτῆς Θεοφάνους καί μελῶν τοῦ Συλλόγου «Οἱ Φίλοι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου». 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χρύσανθον Δημητριάδην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δέρκων, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
Τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Πρωτονοτάριον κ. Ἀντώνιον Τάκην, Ἐπιχει-ρηματίαν, τέως Πρέσβυν τοῦ Παναμᾶ ἐν Ἀθήναις.
Τήν Ἐλλογ. κ. Σοφίαν Ἰωάννου, Ἐπιθεωρήτριαν τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Πολιτισμοῦ τῆς Κύπρου, μετά τῆς Ἐλλογ. κ. Ὅλγας Παπαγιάννη, Διευθυντρίας τοῦ Παγκυπρίου Γυμνασίου, καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Χριστοδούλου, Ὑποδιευθυντοῦ, μεθ’ ὁμίλου μαθητῶν αὐτοῦ, ἐκ Λευκωσίας. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Κωνσταντόπουλον, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Παρασκευῆς, καί τῶν υἱῶν αὐτῶν Νικολάου καί Ἀγγέλου, μαθητῶν, ἐξ Ἀθηνῶν.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Λιόλιον, Διευθυντήν τῆς Ἑταιρίας «Texteam Trading», μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σοφίας, ἐκ Θεσσαλο-νίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μενέλαον Σουλτάνην, Ἱερορράπτην, ἐκ Θεσσαλονίκης.

 
* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου, κατά τήν ἐνθρόνισιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σύμης κ. Χρυσοστόμου, ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἁγίου Ἰωάννου Σύμης , τό Σάββατον, 17ην Μαρτίου. 
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐν Gümüşsuyu Συροκαθολικῷ Ναῷ «Sacre Coeur» Λειτουργίαν, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως 10ετίας ἀπό τῆς κοιμήσεως τῆς ἀειμνήστου Chiara Lubich, ἱδρυτρίας τῆς ΡΚαθολικῆς Κινήσεως τῶν Φοκολάρι, τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 18ης ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν συνδι-οργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Περιοδικοῦ «Paros» καί τοῦ ἐν τῇ νήσῳ Πρώτῃ Ἱδρύματος «Karagözyan Yetimhanesi» ἔκθεσιν ζωγραφικῆς τοῦ Ἐντιμ. κ. Arus Özfuruncu, ἐν τῷ ἐν Şişli Ἐκθεσιακῷ Κέντρῳ «Karagözyan Nadya-Dikran Gülmezgil», τό Σάββατον, 17ην τ.μ..

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ,  κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τῆς Δ´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τήν Παρασκευήν, 16ην Μαρτίου, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Μύρων κ. Χρυσόστομος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαῖος, Καθηγούμενος τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συλλόγου «Φίλοι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου», ὡς καί οἱ ἐκ διαφόρων περιοχῶν τῆς Ἑλλάδος, τῆς Κύπρου, τῆς Μ. Βρεταννίας, τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς καί ἐξ Ἴμβρου σύνεδροι, καθηγηταί, συγγραφεῖς και μαθηταί, συμμετασχόντες κατ’ αὐτάς εἰς τό ἀπό κοινοῦ ὑπό τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου καί τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἐκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη διοργανωθέν 6ον διεθνές μαθητικόν συνέδριον, ἐπί τοῦ θέματος «Ὁ Κωνσταντινουπολίτης Γιώργος Θεοτοκάς», πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε θερμόν πατρικόν χαιρετισμόν, συγχαρείς ὅλως ἰδιαιτέρως τούς διοργανωτάς διά τήν ἀξιέπαινον πρωτοβουλίαν των, δι’ ἧς παρέχεται ἡ δυνατότης εἰς ἑκατοντάδας μαθητῶν ἐκ τῆς ἀλλοδαπῆς ἵνα ἐπισκέπτωνται κατ’ ἔτος τήν Πόλιν καί τά ἱερά σεβάσματά της, γινόμενοι κοινωνοί τῆς μαρτυρίας καί τοῦ μαρτυρίου τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί τῆς Πολίτικης πολιτιστικῆς κληρονομίας καί πνευματικῆς παραδόσεως τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολῆς. Ὁ Πατριάρχης δέν παρέλειψε νά προτρέψῃ τούς νέους ὅπως ἐπιδιώκουν τήν πραγματικήν, ἀγαπητικήν, ἐπικοινωνίαν μετά τοῦ Θεοῦ, τοῦ συνανθρώπου καί συμπάσης τῆς δημιουργίας, μή περιοριζόμενοι μόνον εἰς τόν εἰκονικόν κόσμον τῆς τεχνολογικῆς ἀποκλειστικότητος καί τοῦ ψηφιακοῦ ἀτομοκεντρισμοῦ, ἀλλἀ σπουδάζοντες τήν καθολικήν μόρφω-σιν τοῦ ἔσω ἀνθρώπου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ταταούλων, μετά τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτρο-πῆς τοῦ Ἱ. Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας τῆς Κοινότητος Προπόδων Ταταούλων, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ.
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριον, Ἐπίτρο-πον τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ραφαήλ Σιδέρην, Ἐκπαι-δευτικόν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης.
Τόν Ἐξοχ. κ. Θεμιστοκλέα Μουμουλίδην, Βουλευτήν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἐκ Κοζάνης. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Θεοχάρην Γρηγοριάδην, Καθηγητήν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τοῦ Βερολίνου.
Τήν Ἐλλογ. κ. Μελίναν Τσιτσᾶ, Ἀν. Διευθύντριαν τοῦ Λυκειακοῦ Τμήματος τοῦ Κολλεγίου Ἀθηνῶν, μετά τῆς Ἐλλογ. κ. Αἰκατερίνης Μητσιάδου, Ἐκπαιδευτικοῦ, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Σταματίου Κουλούρη, μαθητοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Σταματίου, Προϊστάμενον τοῦ Γραφείου Τύπου καί Ἐπικοινωνίας τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, προσκαλέσαντα Αὐτόν εἰς τήν διοργανουμένην ἐκδήλωσιν, ἐπί τοῦ θέματος «Ὄψεις τοῦ Κωνσταντινουπολίτικου Ἑλληνισμοῦ στόν σύγχρονο ἑλληνικό καί τουρκικό Τύπο».
Τόν Ἐλλογ. κ. Βασίλειον Μάστορην, Διευθυντήν τοῦ Λυκείου Κύμης Εὐβοίας, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Παρασκευῆς Μπουραντᾶ, Στελέχους τοῦ Ἐπιμελητηρίου Εὐβοίας, ἐκ Χαλκί-δος, καί λοιπῶν ἐκπαιδευτικῶν, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου μαθητῶν αὐτοῦ. 
Τήν Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Σαββίδου, Κτηματομεσίτριαν, ἐκ Καβάλας.
Τήν Εὐγεν. Δίδα Θεοδώραν Δελημπάσογλου, Καθηγήτριαν Ἀγγλικῆς Γλώσσης ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Μ. τοῦ Γένους Σχολῇ, ἐξαιτησαμένην τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῆς.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλα-κος τῶν Πατριαρχείων, κατά τά ὑπό τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει διοργανωθέντα ἐγκαίνια συλλογικῆς ἐκθέσεως ζωγραφικῆς, ὑπό τόν τίτλον «Τά Ὡραῖα τοῦ Πέραν», ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Παρ


*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῶν Προηγια-σμένων Δώρων τήν Τετάρτην, 14ην Μαρτίου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

          Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Βαρθολομαῖον Ἀστεριάδην, Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον Ὀρεστι-άδος, μετά τοῦ Ἱερολογ. Διακόνου κ. Σεραφείμ Ντόβα, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Παντελεήμονα Γιαννί-δην καί τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Σπυρίδωνα Ράπτην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Πανουτσοπούλου, Ὑπευθύνου τοῦ Ταξιδιωτικοῦ Γραφείου «Check In Greece», ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Εὐάγγελον Γρηγοριάδην, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον Μεσαχώρου, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, ὅν Οὗτος συνεχάρη διά τήν ἀπόκτησιν τοῦ Πτυχίου Θεολογίας ἐκ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης, ὡς καί διά τήν συμπλήρωσιν 20ετοῦς εὐδοκίμου ἱερατικῆς διακονίας.
Ὡσαύτως, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Σωφρόνιον Συκάκην, Ἐφημέριον τῆς Ἱ. Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Βασίλειον Ἰωαννίδην, Κληρικόν τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Κορίνας καί τοῦ θυγατρίου αὐτῶν, ὅ ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησεν ἐπί τῷ σαραντισμῷ αὐτοῦ.
Τήν Ἐλλογ. κ. Δήμητρα Κούκουραν, Καθηγήτριαν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σταῦρον Ὡραΐλογλου, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νέστοραν Βαρσάμην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἄννης Καλογιάννη, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ahmet Demet, Διευθυντήν τοῦ ἐν Karaköy Ξενοδοχείου «The Pearl», μετά τῆς Εὐγεν. κ. Zeynep Alphan καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Haluk Acar, Ἀρχιμαγείρου, ἐξ Ἴμβρου.   

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμ-ματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν 3ην συνάντη-σιν τῶν Ἐπιτροπῶν τῶν Κοινοτήτων Περιφερείας Βοσπόρου, τῇ συμμετοχῇ καί τῆς Συμβουλευτικῆς Ὁμάδος διά τήν ὑπό σύστασιν Διαχειριστικήν Ἐπιτροπήν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τῶν βακουφίων τῆς Ἑλληνορθοδόξου Κοινότητος, ἐν τῇ Κοινο-τικῇ Αἰθούσῃ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος, τήν Τρίτην, 13ην Μαρτίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησασαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τή ἔναρξιν τοῦ ἀπό κοινοῦ ὑπό τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου καί τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἐκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη διοργανωθέντος διεθνοῦς μαθητικοῦ συνεδρίου, ἐπί τοῦ θέματος «Ὁ Κωνσταντινουπολίτης Γιώργος Θεοτοκάς», ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν «Δημήτριος Φραγκόπουλος», τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 14ης ἰδίου. 

*  *  *

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης πρός τόν Πάπαν Φραγκῖσκον

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ πέμπτῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἐκλογῆς τῆς Α. Α. τοῦ Πάπα Φραγκίσκου εἰς τόν Θρόνον τῆς Πρεσβυτέρας Ρώμης, ἀπέστειλε πρόν τήν Α. Ἁγιότητα θερμόν ἀδελφικόν συγχαρητήριον Μήνυμα, δι’ οὗ ἐξαίρεται τό γεγονός τῆς συμπτώσεως τῶν βασικῶν προσανα-τολισμῶν τῆς Παπωσύνης Αὐτῆς μετά τῶν πρωτοβουλιῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς τά μείζονα ζητήματα τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς διαρραγείσης ἑνότητος τοῦ Χριστιανικοῦ κόσμου, τῆς ἀντιμετωπίσεως τῆς μεταναστευτικῆς κρίσεως, τῆς προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καί τῆς ἀναχαιτίσεως τοῦ φονταμενταλισμοῦ.
Ἐν τῷ σεπτῷ Πατριαρχικῷ Μηνύματι ὑπομιμνήσκονται αἱ πραγματοποιηθεῖσαι ἐπαφαί μεταξύ τῶν δύο ἐκκλησιαστικῶν ἡγετῶν κατά μέν τό ἔτος 2014 ἐν Ἱεροσολύμοις, ἐπί τῇ συμπληρώσει 50ετίας ἀπό τῆς ἱστορικῆς συναντήσεως εἰς τούς Ἁγίους Τόπους τῶν Προκατόχων Αὐτῶν ἀοιδίμων Πάπα Παύλου ΣΤ’ καί Πατριάρχου Ἀθηναγόρου, κατά δέ τό ἔτος 2016 ἐν τῇ νήσῳ Λέσβῳ, πρός ἀφύπνισιν τῆς Διεθνοῦς Κοινότητος ἀναφορικῶς πρός τήν μεταναστευτικήν τραγωδίαν εἰς τό Αἰγαῖον πέλαγος καί τήν εὐρυτέραν περιοχήν. 

* * *

Τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 13ης Μαρτίου, ἡ Α. Θ. Παναγιό-της, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονος καί τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Γερασίμου Φραγκουλάκη, μετέβη εἰς τόν ἐν Harbiye ΡΚαθολικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί παρηκολούθησεν ἐκ τιμητικῆς θέσεως τήν ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Novi κ. Paul Fitzpatrick Russell, Νουντσίου τοῦ Βατικανοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ,  τελεσθεῖσαν Λειτουργίαν, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ὡς ἄνω ἐπετείου.

* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βεροίας, Ναούσης καί Καμπα-νίας κ. Παντελεήμονα, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθηναγόρου Μπίρδα, Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ, καί τῶν Ὁσιωτ. Μοναχῶν κ.κ. Γερασίμου καί Ἀντωνίου, ἐκ τῆς ἀδελφότητος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Δοβρᾶ, ἐπιδώ-σαντα Αὐτῷ τό πόνημά του, ὑπό τόν τίτλον «Δογματικά Σαλπίσματα Ἁγίου Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ», ἀφιερωθέν εὐλαβῶς εἰς τήν διαγενομένην εἰκοστήν πέμπτην ἐπέτειον ἀπό τῆς ἀναρρήσεως τοῦ Παναγιωτάτου εἰς τόν πάνσεπτον Οἰκουμενικόν Θρόνον τῆς Κωνσταντινουπόλεως.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱ. Ναοῦ Εὐαγγελι-στρίας τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Νικηφόρον, Ἡγούμε-νον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγι-ακῆς Μονῆς Βλατάδων, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἱερολ. Διακό-νων κ.κ. Παντελεήμονος Τσαβλίδου, ἐκ τῆς ἀδελφότητος αὐτῆς, καί Πέτρου Dawidziuk, ἐκ Πολωνίας, Μεταπτυχιακοῦ Φοιτητοῦ ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ Θεσσαλονίκης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γεράσιμον Φραγκουλά-κην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας.
Tόν Ἐξοχ. Πρέσβυν ἐ.τ. κ. Yalım Eralp, Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου «Defne Türk – Yunan Dostluğu», μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Atilla Zenciroğlu, Ἰατροῦ, Ἀντιπροέδρου, καί Στυλιανοῦ Μπερμπέρη, Μέλους, ἐκζητήσαντας τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν πρός διοργάνωσιν κατά τό προσεχές θέρος ἐν τῇ νήσῳ Λέρῳ φωτογραφικῆς ἐκθέσεως, μέ θέμα τήν Ἴμβρον. 
Tόν Ἐλλογ. κ. Engin Akyürek, Καθηγητήν Ἀρχαιολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Koç, ἐπιδώσαντα Αὐτῷ τό πόνημά του, ὑπό τόν τίτλον «Alakent Church. A Byzantine Monument at Myra (12th – 13th Centuries)».
Τόν Ἐλλογ. κ. Σταῦρον Ἀνεστίδην, Ὑποδιευθυντήν τοῦ Κέντρου Μικρασιατικῶν Σπουδῶν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Mustafa Taviloğlu, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦ-θεν, ὑποβαλόντα ἀντίτυπα ὑπ’ αὐτοῦ χρηματοδοθεισῶν ἐκδόσεων ἔργων περί τῆς ἀρχιτεκτονικῆς εἰς τήν περιοχήν Μαύρης Θαλάσσης.
Τήν Ἐλλογ. Καθηγήτριαν κ. Εὐγγελίαν Ἀχλάδη, Συντονί-στριαν Προγραμμάτων ἐκμαθήσεως τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης παρά τῷ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος, ὑποβαλοῦσαν Αὐτῷ τό ὑπ’ αὐτῆς ἐκδοθέν ἡμερολόγιον εἰς τά καραμανλίδικα, ὑπό τόν τίτλον «Seferberlik Hatıraları».
Ὅμιλον συζύγων τῶν Ἀξιωματικῶν τῆς Σχολῆς Ἐκπαι-δεύσεως Πιλότων τῆς Τουρκικῆς Ἀεροπορίας, ἐντεῦθεν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, κατά τήν διοργα-νωθεῖσαν ὑπό τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει «Β’ διάλεξιν κύκλου ὁμιλιῶν», ὑπό τόν τίτλον «Ὁ ἦχος τῆς Πόλης», καθ’ ἥν ἐμπεριστατωμένας εἰσηγήσεις ἐπαρουσίασαν οἱ Ἐλλογ. κ.κ. Ἀλέξανδρος Χαρκιολάκης, Διευθυντής τοῦ Συλλόγου «Οἱ φίλοι τῆς Μουσικῆς», ἐπί τοῦ θέματος «Ἔργα μέ θέμα τήν Κωνσταντινούπολη», καί Hakkı Alper Maral, ἐκ τοῦ διδακτικοῦ προσωπικοῦ τοῦ Πολυτεχνείου «Yıldız», ἐπί τοῦ θέματος «Ὁ ἦχος τῆς Κωνσταντιν?
 
*  *  *