[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Εἰδήσεις ἀπό τό Πατριαρχεῖον

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ἰούλιος 2015

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βελγίου κ. Ἀθηναγόραν, μετά τῶν Ἐλλογ. κ. Rik Torfs, Πρυτάνεως τοῦ Καθολικοῦ Πανεπιστημίου τῆς Louvain, καί κ. Peter de Mey, Καθηγητοῦ ἐν αὐτῷ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ρούσσης κ. Ναούμ, Ἱεράρχην τῆς Ἐκκλησίας Βουλγαρίας, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Γερασίμου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱ. Συνόδου αὐτῆς, καί τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Ἰωάννου Petkov.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ναυκράτιδος κ. Μελέτιον, Ἱεράρχην τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, μετά τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Βαρθολομαίου Ἀστεριάδου, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου, Ἀρχιμανδρίτου κ. Στεφάνου Σουλιμιώτου, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γλυφάδας, καί Ἐλλογ. κ. Ἀθανασίου Κυρέζη, Φιλολόγου, ἐκ Κομοτηνῆς. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μεθόδιον Ντελῆν, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Γηρομερίου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἄρη Μπέλλου, ἐκ Φιλιατῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πέτρον Μποζίνην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πατρῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Μιλτιάδην Ζαχαριάδην, Ἄρχοντα Ἔκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Σταῦρον Ἀνεστίδην, Διευθυντήν τοῦ ἐν Ἀθήναις Κέντρου Μικρασιατικῶν Σπουδῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Εὐαγγελίας Σταμούλη, Φιλολόγου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Jeffery Chrones μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ἐξ Ἀμερικῆς.
 
Ἐπίσημος Ἀντιπροσωπεία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἀποτελουμένη ἐκ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Μιλήτου κ. Ἀποστόλου καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, ἐξεπροσώπησε τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Μόσχας, ἐπί τῇ χιλιετηρίδι ἀπό τῆς κοιμήσεως τοῦ Πρίγκηπος Ἁγίου Βλαδιμήρου, τήν Τρίτην, 28ην Ἰουλίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀνδρέου, κατά τό ὑπό τῆς Κοινότητος Ἁγίου Νικολάου Χάλκης διοργανωθέν ἐτήσιον ἐν πλῷ δεῖπνον, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 25ης Ἰουλίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Παναγιώτου Ἀμπατζῆ, ἐκ τοῦ Ἱ. Νοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος, τήν Τετάρτην, 29ην Ἰουλίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νεοφύτου Μαρουλῆ, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Σμύρνης, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ἀγγελικῆς Καλύβα, ἐκ τοῦ Κοιμητηρίου Παλαιοῦ Φαλήρου, τήν Δευτέραν, 20ήν τ.μ. .
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Swiss» δοθεῖσαν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Monica Schmutz Kırgöz, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλβετίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς Χώρας, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 30ῆς ἰδίου. 
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Θεμιστοκλέους Χριστοδούλου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Γεωργίου Δεμιρτζῆ, ἐκ τοῦ Κοιμητηρίου «Κοκκίνου Μύλου» τήν Δευτέραν, 20ήν Ἰουλίου.
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Μαγιόγλου, κατά τήν ὑπό τῆς Ἑνώσεως Δημοσιογράφων Τουρκίας (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti), διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ 107ῃ ἐπετείῳ τῆς καταργήσεως τῆς λογοκρισίας τοῦ Τύπου, ἐν τῷ ἐν Πέραν Ξενοδοχείῳ «The Marmara», τήν Παρασκευήν, 24ην ἰδίου.
 
*  *  *
 
Ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Πατριάρχου εἰς τήν Γενέτειράν Του.

Μετά τήν ἐπιστροφήν Του ἐκ Παρισίων ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, τήν Παρασκευήν, 24ην Ἰουλίου, μετέβη εἰς τήν γενέτειράν Του νῆσον Ἴμβρον, ὅπου τήν ἑπομένην, συλλειτουργήσας μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου καί Μύρων κ. Χρυσοστόμου ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Μαρίνης Σχοινουδίου, ἐτέλεσε μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν θυμάτων τῶν τραγικῶν θαλασσίων δυστυχημάτων τά ὁποῖα συνέβησαν εἰς τήν περιοχήν τοῦ Πύργου τῆς νήσου, ἐπί τῇ συμπληρώσει ἐφέτος 65 καί 60 ἐτῶν ἀντιστοίχως ἀπό τοῦ Ἰουλίου 1950 καί 1955. Μετά τήν συγκινητικήν ὁμιλίαν τοῦ Πατριάρχου καί τήν Ἀπόλυσιν, Οὗτος μετέβη εἰς τό παρακείμενον κοιμητήριον ὅπου ἔψαλε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἐκ τῶν θυμάτων Δημητρίου Πινήρου, τελειοφοίτου τῆς Ἱ. Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης, μνημονεύσας τά ὀνόματα πάντων τῶν 25 νέων οἱ ὁποῖοι ἀπώλεσαν τήν ζωήν των τότε.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Πατριάρχης καί πλεῖστοι συμπατριῶται Αὐτοῦ μετέβησαν εἰς τόν Πύργον, ὅπου ἐπίσης ἔψαλε Τρισάγιον καί ἔρριψεν ἄνθη τοῦ ἀγροῦ εἰς τήν θάλασσαν εἰς τιμήν καί μνήμην τῶν ὑπέρ ὧν ἐτελέσθη τό μνημόσυνον, ἅπαντες δέ ἀκολούθως ἀνῆλθον εἰς τόν λόφον ὅπου εὑρίσκετο τό ἐξωκκλήσιον τῆς Ἁγίας Ἄννης καί ἔψαλον το ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς τῆς κοιμήσεώς της. Σήμερον τό ναΐδιον δέν ὑφίσταται καθώς ὅλη ἡ περιοχή ἔχει ἀπαλλοτριωθῆ ὑπό τοῦ κράτους.

Τό ἑσπέρας ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐχοροστάτησε κατά τόν Ἑσπερινόν ἐν τῷ ἐνοριακῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Γλυκέος, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου ὡμίλησε πρός τό ἐκκλησίασμα καί ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Ὑπομνηματογράφου τόν Ἐξοχώτατον ἐν ἰατροῖς κ. Χριστοφόρον Σωφρονίου, Καρδιολόγον, ἐξ Ἴμβρου, ὑπηρετοῦντα σήμερον ἐν Χαλκίδι. Ἐπηκολούθησε δεῖπνον ἐν τῇ πλατείᾳ τοῦ χωρίου, ὅπερ ἦτο τό γενέθλιον χωρίον τοῦ πολλοῦ Ἱερομονάχου Βαρθολομαίου τοῦ Κουτλουμουσιανοῦ καί πολλῶν ἄλλων λογίων τῆς Ἴμβρου.

Τήν ἑπομένην, Κυριακήν, 26ην ἰδίου, ὁ Πατριάρχης ἱερουργήσας μετά τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου καί τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγουμένου τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱ. Μονῆς Βαλτάδων, ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῷ Ναῷ Παναγίας ἐτέλεσε τήν εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίαν τοῦ ἐψηφισμένου Ἐπισκόπου Ἁλικαρνασσοῦ κ. Νικολάου, ὅν καί μετωνόμασεν εἰς Ἀδριανόν, ἐν μέσῳ πλήθους πιστῶν ἐξ Ἴμβρου, ἐκ τῆς Πόλεως καί ἐξ Ἑλλάδος. Εἰς τήν προσφώνησιν τοῦ προεξάρχοντος Πατριάρχου ἀπήντησεν ὁ νέος Ἀρχιερεύς, ὅστις καί ἀργότερον παρέθεσεν ἐπίσημον γεῦμα εἰς τό ἑστιατόριον «Ἑλένη» τοῦ Κάστρου, εὐλογηθέν ὑπό τοῦ Πατριάρχου.

Μεταξύ τῶν συνδαιτυμόνων ἦσαν καί οἱ ἐπισκεπτόμενοι τάς ἡμέρας ἐκείνας τήν νῆσον Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Φωτεινή Τομαῆ, ἐπί κεφαλῆς τῆς Ὑπηρεσίας Διπλωματικοῦ καί Ἱστορικοῦ Ἀρχείου τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, καί Ἐλλογ. κ. Gülay Barbarosoğlu, Πρύτανις τοῦ Πανεπιστημίου Βοσπόρου, μετά τῶν Ἀντιπρυτάνεων Ayşe Mumcu καί  Fikret Adaman.

Τήν Δευτέραν, 27ην ἰδίου, ὁ Πατριάρχης συμπροσηυχήθη κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἥν ἐτέλεσεν εἰς τό πανηγυρίζον ἐξωκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ καί ηὐλόγησε τήν παρατεθεῖσαν εἰς πάντας τράπεζαν μέ τά σφάγια-ἀφιερώματα εἰς τόν Ἅγιον, κατά τά παραδοσιακά ἔθιμα τῆς νήσου.

Ὁ ὑψηλός ἐπίσκέπτης καί γόνος τῆς Ἴμβρου κατά τήν παραμονήν Του ἐν αὐτῇ, προσέτι:

-Ἐπεσκέφθη ἐθιμοτυπικῶς τόν Ἔπαρχον Ἐντιμ. κ. Muhittin Gürel, ἐνῶ ἔσχε τηλεφωνικήν ἐπικοινωνίαν μετά τοῦ ἀπουσιάζοντος εἰς τήν Πόλιν Δημάρχου Ἴμβρου Ἐντιμ. κ. Ünal Çetin, τόν ὁποῖον καί ηὐχαρίστησε διά τάς προσφάτους θετικάς ὑπέρ τῶν Ἰμβρίων ὁμογενῶν δηλώσεις του.

-Ἒπεθεώρησε τάς συνεζιζομένας ἀνακαινιστικάς ἐργασίας εἰς τούς Ἱ. Ναούς τῶν Κοινοτήτων Ἁγίων Θεοδώρων καί Ἀγριδίων, οἵτινες εἶχον ὑποστῆ ζημίας κατά τούς σεισμούς τοῦ παρελθόντος ἔτους, ὡς καί τό ἐν Ἀγριδίοις σχολικόν κτήριον ὅπερ θά στεγάσῃ τό Λύκειον τῆς νήσου ἀπό τοῦ προσεχοῦς Σεπτεμβρίου.

-Ὡμίλησε πρός τά παιδία, νήπια καί σχολικῆς ἡλικίας, καί τούς γονεῖς αὐτῶν, συγκεντρωθέντας εἰς καφενεῖον τῶν Ἁγίων Θεοδώρων, ἀπαντῶν καί εἰς τήν προσφώνησιν τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰωακείμ Καμπουροπούλου, ἐντός συγκινητικῆς ἀτμοσφαίρας πλήρους ἐνθουσιασμοῦ ὡς ἐκ τῆς ἐπανόδου τῆς ἑλληνικῆς παιδείας εἰς τήν νῆσον μετά διακοπήν ἡμίσεος αἰῶνος, τῆς λειτουργίας δέ διά πρώτην φοράν καί Λυκείου ἐν αὐτῇ.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος ἐξεδήλωσε πλουσιοπαρόχως τήν Ἰμβριακήν φιλοξενίαν πρός τε τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τήν συνοδείαν Αὐτῆς καί πρός τούς λοιπούς ἐπισήμους ἐπισκέπτας τῆς Ἐπαρχίας αὐτοῦ καθ᾿ ὅλην τήν ἐν αὐτῇ διαμονήν των.

Ὁ Πατριάρχης ἡμῶν ἐπέστρεψεν εἰς τήν ἕδραν Αὐτοῦ τήν Τετάρτην, 29ην τ.μ. .
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐδόκιμον Καρακουλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Λάζαρον Γεωργίου, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Λεμεσοῦ.
Τόν Ὁσιώτ. Μοναχόν κ. Ἱεζεκιήλ, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Γεωργίου Κουδουνᾶ Πριγκήπου, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐλλογ. κ. Francesco D´ Andria, Καθηγητήν -Ἀρχαιολόγον, ἐξ Ἰταλίας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Cafer Sait Okray, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἠλίαν Ἐμμανουήλ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Γεωργίας καί τῆς θυγατρός αὐτῶν δίδος Εὐφροσύνης, ἐξ Αὐστραλίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Λάζαρον Καλλιπολίτην, ἐκ Καναδᾶ, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ καί συγγενῶν του.
Τήν Εὐγεν. κ. Maria Isabel Monroy Blanco μετά τῆς οἰκογενείας αὐτῆς, ἐξ Ἱσπανίας. 
Τήν Ἐλλογ. κ. Σοφίαν Μελοπούλου, ἐντεῦθεν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Φιλίππου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελον Δεληκούραν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Ἰσαμπέλλας, τοῦ υἱοῦ των Φιλίππου -Ἀναστασίου, καί τῆς θυγατρός των Ἐβίτας, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Μπίκαν, μετά τῆς συζύγου του Εὐγεν. κ. Δάφνης καί τῆς θυγατρός αὐτῶν δίδος Παρασκευῆς, καί τόν Ἐντιμ. κ. Alex Crebs, ἐξ Ἀθηνῶν.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 19ης Ἰουλίου.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ Καλαμάτας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Θεοκλήτου Λαμπρινάκου, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μεσσηνίας, πιστοί ἐκ Καζαχστάν καί Πόντιοι νέοι - μέλη τῆς ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς 2ας Παγκοσμίου Συνδιασκέψεως Ποντιακῆς νεολαίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλκιβιάδου Ἀναστασιάδου.
Ὁ Παναγιώτατος μετά τήν Ἀπόλυσιν καλωσώρισε τούς ὡς ἄνω πιστούς μνησθείς τῆς πρό ἐτῶν ἐπισήμου ἐπισκέψεώς Του εἰς τήν Καλαμάταν καί ἀναφερθείς εἰς τό κατ᾿ ἔτος προσκύνημα εἰς τήν Ἱ. Μονήν Παναγίας Σουμελᾶ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόραν, ἐκζητήσαντα τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ἐγγίζουσιν ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Γεώργιον Παπαχρήστου, Δημοσιογράφον, μεταπτυχιακόν φοιτητήν ἐν Ρώμῃ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἄγγελον Μπράβον, Ἰατρόν, ἐκ Σικάγου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 18ην Ἰουλίου, διεπεραιώθη εἰς τήν νῆσον Πρώτην καί ἐχοροστάτησε κατά τήν ἐν τῷ Ναϋδίῳ τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Θείας Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς ἐφετεινῆς περιόδου λειτουργίας τῆς ἐν αὐτῇ στεγαζομένης Παιδοπόλεως καί Στέγης ἐργαζομένων Νεανίδων.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, καί πιστοί παραθερίζοντες εἰς τάς Νήσους καί ἐκ τῆς Πόλεως. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τοῦ ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Μονῆς ἀναπαυομένου Μ. Εὐεργέτου τοῦ Γένους Συμεών Σινιόσογλου καί τῶν οἰκείων αὐτοῦ, ὡς καί διατελεσάντων στελεχῶν τῆς Παιδοπόλεως, καί ἐν συνεχείᾳ τόν Ἁγιασμόν ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς λειτουργίας τῆς Κατασκηνώσεως.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις καθ᾿ ἥν ὡμίλησαν  ἡ Εὐγεν. κ. Μαρία Ἀποστολίδου, Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Παιδοπόλεως, ἡ Ἐλλογ. κ. Μαρία Χαραλαμπίδου, Φιλόλογος, ἐπί κεφαλῆς κλιμακίου νεανίδων, στελεχῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως διακονούντων κατ᾿ αὐτάς εἰς τήν Παιδόπολιν, καί ὁ Παναγιώτατος Ὅστις ηὐλόγησε καί συνεχάρη αὐτάς διά τήν προσφοράν των. Ἐν συνεχείᾳ, οἱ νέοι τῆς Παιδοπόλεως ἐξετέλεσαν πλούσιον καλλιτεχνικόν πρόγραμμα καί ἐπηκολούθησε γεῦμα.
Τό ἑσπέρας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐπεσκέφθη ἐν τῷ Νοσοκομείῳ Baltalimanı τήν ὑποβληθεῖσαν εἰς ἐγχείρησιν μαθήτριαν Şule Ayan καί ἐπεδαψίλευσεν αὐτῇ τήν πατρικήν Αὐτῆς εὐχήν διά ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Εὐλαβ. Διάκονον κ. Andrei Psarev, Καθηγητήν ἐν τῷ ἐν Jordanville Ἀμερικῆς Σεμιναρίῳ Ὀρθοδόξου Θεολογίας «Holy Trinity», μετά Καθηγητῶν καί σπουδαστῶν αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Michele Buongiovanni μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ἐκ Νέας Ἰερσέης.
Τόν Ἐντιμ. κ. George Gemelas, ἐπίσης ἐξ Η.Π.Α. .
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Μηνάογλου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βενετίας καί τῆς θυγατρός των Μαρίνης, ἐπί τοῖς γενεθλίοις καί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Π. Τσομῶκον, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ὀξφόρδης. 
Τούς Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Μήτσην, ἐξ Ἀθηνῶν, καί κ. Παναγιώτην Μπουρνάκην, ἐκ Καναδᾶ. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Λουκᾶν Γραφᾶκον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Θεοδώρας καί τῶν θυγατέρων αὐτῶν.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ταταούλων, μετά τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Προδρόμου Ἀναστασιάδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς Κοινότητος Πικριδίου, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀβύδου κ. Κύριλλον, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Παῦλον Πατρίκολον, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης, μεθ᾿ ὁμίλου Ὀρθοδόξων καί ΡΚαθολικῶν προσκυνητῶν ἐκ Σικελίας.

Τόν Ὁσιώτ. Ἱερομόναχον κ. Σεραφείμ, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Ξενοφῶντος Ἁγίου Ὄρους, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Πόποβιτς, τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀσπασίας καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Μιχαήλ, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ὁσιώτ. Ἱερομόναχον κ. Εἰρηναῖον, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Πέτρας Καταφυγίου.
Τόν Ἐξοχ. κ. Φραγκῖσκον Βέρρον, Πρέσβυν, καί τήν Εὐγεν. κ. Ἄλκηστιν Πολυχρονάκη, στέλεχος τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, συνοδευομένους ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐαγγέλου Σέκερη, Γεν. Προξένου ἐνταῦθα.
Τόν Ἐντιμ. κ. Alexey Erkhov, Γενικόν Πρόξενον τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐν τῇ Πόλει, ἀποχαιρετίσαντα τήν Α. Θ. Παναγιότητα ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἐπιστροφῇ αὐτοῦ εἰς Μόσχαν καί παρουσιάσαντα τόν ἐνταῦθα διάδοχον αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Andrey Podelyshev.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Κωνσταντῖνον Ἰωαννίδην, Εὐστάθιον Λεάναν, Φωτεινόν Γραφιαδέλλην, Νικόλαον Μαρούσην καί Ἰωάννην Σκαρλᾶτον, ἐκ μέρους τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Metin Taşdemir, Πρόεδρον τοῦ Ἱδρύματος «Çanakkaleliler Platformu», μετά τῶν ἐκ τῶν μελῶν αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Temel Can καί κ. Fahri Gezer. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Robert Moynihan, Διευθυντήν τοῦ Ἱδρύματος «Urbi et Orbi», ἐξ Ἀμερικῆς, μετά μελῶν αὐτοῦ. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ersen İnci, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Selin, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀκύλαν Μαρούσην, ἐντεῦθεν, ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἠλίαν Γιόφογλου, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν, ὑποβαλόντα σέβη ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ ὀνοματικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τήν Εὐγεν. δίδα Μαρίναν Δρυμαλίτου, ἐντεῦθεν.
Τήν Ἐλλογ. κ. Μαρίαν Χαραλαμπίδου, Φιλόλογον, ἐπί κεφαλῆς ὁμάδος νεανίδων, ἐλθουσῶν ἵνα διακονήσωσιν ἐν ταῖς θεριναῖς Κατασκηνώσεσι τῆς Παιδοπόλεως νήσου Πρώτης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Hasan Gül, Ἀστυνομικόν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Γκουράρον, Διευθυντήν τοῦ περιοδικοῦ «Πεμπτουσία», καί Πρόεδρον τοῦ Ἰνστιτούτου «Ἅγιος Μάξιμος ὁ Γραικός».
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Εὐστράτιον Παπάζογλου καί Θεόφιλον Βουλκίδην, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τό  δοθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ahmet Misbah Demircan, Δημάρχου Beyoğlu,  δεῖπνον (iftar), ἐν  τῇ πλατείᾳ Taksim, τήν Τρίτην, 14ην Ἰουλίου.
 
*  *  *
 
Ὁ Πατριάρχης εἰς τόν πρῶτον ἑορτασμόν τῆς μνήμης τοῦ Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 11ης Ἰουλίου, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς Θεσσαλονίκην, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κασσανδρείας κ. Νικοδήμου, ἵνα προστῇ τοῦ ἑορτασμοῦ τό πρῶτον τῆς μνήμης τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, μετά τήν πρόσφατον, κατά μῆνα Ἰανουάριον ἐ.ἔ., Ἁγιοκατάταξιν αὐτοῦ, τοῦ ὁποίου ὁ τάφος εὑρίσκεται ἐν τῷ Γυναικείῳ Ἡσυχαστηρίῳ τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου ἐν Σουρωτῇ, προπεμφθείς ἐκ τοῦ Ἀερολιμένος τῆς Πόλεως ὑπό τοῦ Σεβ. Ἐπιτρόπου Αὐτοῦ Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου. Τόν Πατριάρχην συνώδευον ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, οἱ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Ἀνδρέας καί Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Διάκονος κ. Παΐσιος καί ὁ Ἐντιμ. κ. Πέτρος Μπαζγκάρλο, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων.

Ἐν τῷ ἀερολιμένι «Μακεδονία» τῆς Θεσσαλονίκης τόν Παναγιώτατον ὑπεδέχθησαν οἱ Ἡγούμενοι τῶν Πατριαρχικῶν καί Σταυροπηγιακῶν Μονῶν Ἁγ. Ἀναστασίας Φαρμακολυτρίας Βασιλικῶν, Σεβ. Μητροπολίτης Μιλήτου κ. Ἀπόστολος καί Βλατάδων Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀμορίου κ. Νικηφόρος, οἱ ὁποῖοι καί προσετέθησαν εἰς τήν Πατριαρχικήν συνοδείαν, οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος, Κασσανδρείας κ. Νικόδημος, Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας, Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννης, Κίτρους κ. Γεώργιος, Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστῖνος, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Θεουπόλεως κ. Παντελεήμων καί Θερμῶν κ. Δημήτριος, ἡ Ὁσιωτ. Μοναχή Φιλοθέη, Καθηγουμένη τοῦ ὡς ἄνω Ἡσυχαστηρίου, Ἐκπρόσωποι τῶν Πολιτειακῶν καί Πολιτικῶν Ἀρχῶν καί ὁ Ἐντιμ. κ. Tuğrul Biltekin, Γεν. Πρόξενος τῆς Τουρκίας ἐν Θεσσαλονίκῃ.

Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης καί οἱ μετ᾿ Αὐτοῦ μετέβησαν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Βλατάδων ὅπου  προσεκύνησαν ἐν τῷ Καθολικῷ καί ἐπεσκέφθησαν τόν Προηγούμενον τῆς Μονῆς Σεβ. Μητροπολίτην Τυρολόης καί Σερεντίου κ. Παντελεήμονα. Ἀκόμη, ὁ Παναγιώτατος ἐπεκοινώνησε μετά τῶν προσελθόντων πιστῶν, προέβη εἰς δηλώσεις πρός τήν τηλεόρασιν καί ηὐλόγησε τήν μεσημβρίαν τήν μοναστηριακήν τράπεζαν.

Τό ἑσπέρας, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τό Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Σουρωτῆς, ὅπου ἐτελέσθη Δοξολογία ἐν τῷ Καθολικῷ καθ᾿ ἥν Τόν προσεφώνησεν ἡ Ὁσιωτ. Ἡγουμένη Μοναχή Φιλοθέη καί Τῷ προσέφερεν ἱ. εἰκόνα τοῦ νέου Ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας ἐνῶ ὁ Παναγιώτατος προσέφερεν εἰς τόν ἱ. ναόν ἀργυροῦν χέρνιβα ἐκ Κωνσταντινουπόλεως. Ἐξ ἄλλου, ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης ἅγιος Κασσανδρείας προσέφερεν εἰς τόν ὑψηλόν ἐπισκέπτην του ἐπιτραχήλιον καί ὠμοφόριον, ὁ δέ Πατριάρχης ἀνταπέδωκε τήν χειρονομίαν διά τῆς προσφορᾶς ἀρχιερατικοῦ ἐγκολπίου. Ἐν συνεχείᾳ ἤρξατο ἡ  Ἱερά Ἀγρυπνία κατά τήν ὁποίαν ὁ Παναγιώτατος ἐχοροστάτησε κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν καί τόν Ὄρθρον καί προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου, ἐκπροσωπήσαντος τόν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. κ. Ἱερώνυμον καί τήν Διαρκῆ Ἱ. Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Μιλήτου κ. Ἀποστόλου, Καστορίας κ. Σεραφείμ, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου καί τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Μητροπολίτου Κασσανδρείας κ. Νικοδήμου.

Παρέστησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος, Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμων, Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννης καί οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Θεουπόλεως κ. Παντελεήμων καί Ρηγίου κ. Εἰρηναῖος, ἐκπρόσωποι τῶν ἀρχῶν, Ἡγούμενοι Ἱ. Μονῶν, κληρικοί καί μέγα πλῆθος εὐσεβῶν προσκυνητῶν ἐλθόντων διά νά ζητήσουν τάς προσευχάς καί τήν πρός Θεόν μεσιτείαν τοῦ νέου Ὁσίου, οἵτινες ἀνέμενον ἐπί ὥρας ἵνα προσκυνήσουν τόν τάφον αὐτοῦ. Ἐκεῖ, μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ, προσεκύνησε καί προσηυχήθη καί ἡ Α. Θ. Παναγιότης.

Κατά τήν διάρκειαν τῆς Ἀγρυπνίας ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης ὡμίλησε καταλλήλως δίς πρός τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν καί κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν μετά τήν ἀνάγνωσιν τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου, διαζωγραφήσας τάς ἀρετάς τοῦ Ὁσίου Παϊσίου καί ἐνθαρρύνας τούς πιστούς εἰς τόν πνευματικόν των ἀγῶνα καί τήν ἀντιμετώπισιν τῶν δυσκολιῶν τοῦ καθημερινοῦ βίου.

Ἐπίσης, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ηὐχαρίστησε τόν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος, τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κασσανδρείας καί τήν Ὁσιωτάτην Καθηγουμένην. 

Τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, 12ης τ. μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, προπεμφθείς ὑπό τῶν καί ὑποδεξαμένων Αὐτόν ἐπισήμων προσώπων, ἐπέστρεψεν εἰς τήν ἕδραν Αὐτοῦ, γενόμενος δεκτός ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὑπό τοῦ Σεβ. Ἐπιτρόπου Αὐτοῦ Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 13ης Ἰουλίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Γαλλίας δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ «Palais de France», καί συνεχάρη τῷ Ἐξοχ. κ. Laurent Bili, Πρέσβει ἐν Ἀγκύρᾳ, καί τῇ Εὐγεν. κ. Muriel Domenach, Γεν. Προξένῳ ἐνταῦθα.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Παμφίλου κ. Δανιήλ, διακονοῦντα τούς ὑπό τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον Ὀρθοδόξους Οὐκρανούς ἐν Η.Π.Α. .
Τόν Σεβ. ΡΚαθολικόν Ἀρχιεπίσκοπον κ. Antonio Lucibello, Νούντσιον τοῦ Βατικανοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ, ἐπί τῇ κατόπιν δεκαετοῦς θητείας ἐν Τουρκίᾳ ὁριστικῇ ἐπιστροφῇ αὐτοῦ εἰς Ἰταλίαν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Θεολόγον Σαμαρᾶν, Στρατιωτικόν Ἱερέα.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Νικόλαον Καραγιάννην, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίου Νικολάου Ἀμφίσσης. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Παπιδάκην μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Ἐμμανουέλας καί τόν Ἐντιμ. κ. Διονύσιον Κλάδην μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ.  Ἑλένης καί τῶν τέκνων αὐτῶν, ἐξ Ἡρακλείου Κρήτης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀνδρέου, κατά τό  ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Muriel Domenach, Γεν. Προξένου τῆς Γαλλίας ἐν τῇ Πόλει, παρατεθέν δεῖπνον (iftar), ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ «Palais de France», τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 10ης Ἰουλίου. 
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τό ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Egemen Bağış, πρῴην Ὑπουργοῦ, ἐν τῷ Πτωχοκομείῳ Darülaceze παρατεθέν δεῖπνον (iftar), τήν Τετάρτην, 8ην τ.μ. .
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χρυσάνθου Δημητριάδου, κατά τό ὑπό τοῦ Σοφολ. κ. Mehmet Nuri Yılmaz, πρῴην Διευθυντοῦ Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων τῆς Τουρκίας, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Metin Yalçın, Ἐπιχειρηματίου, παρατεθέν δεῖπνον (iftar), ἐν τῷ ἐν Χαλκηδόνι «Büyük Kulüp», τήν Τετάρτην, 8ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Τάκου, κατά τό ὑπό τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν τῶν Κοινοτήτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων διοργανωθέν δεῖπνον ἐν πλῷ, ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς ἐνθρονίσεως τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου κ. Ἰακώβου, τό Σάββατον, 11ην Ἰουλίου. 

Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν, ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ ἐν Ataşehir Πανεπιστημιακῷ Νοσοκομείῳ  Yeditepe νοσηλευόμενον Ἐντιμ. κ. Sinan Tuncer, διαβιβάσας αὐτῷ τάς Πατριαρχικάς εὐχάς ὑπέρ ἀποκαταστάσεως τῆς ὑγείας αὐτοῦ.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς    Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Κοντοσκαλίου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, τήν Τρίτην, 7ην Ἰουλίου, καθ᾿ ἥν ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Συνοδικοί Μητροπολῖται Σύμης κ. Χρυσόστομος, Βοστώνης κ. Μεθόδιος, Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόρας, Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβρόσιος, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Μιλήτου κ. Ἀπόστολος, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας καί Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιος, ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θηβῶν καί Λεβαδείας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀλεξίου Σαμαρτζῆ, ὡς καί ὅμιλος ἐξ Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωακείμ Παπαδοπούλου, καί πιστοί ἐντεῦθεν.   
Μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἠκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ ἀνακαινισθείσῃ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ καθ᾿ ἥν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις ἀνεφέρθη, μεταξύ ἄλλων, καί εἰς τήν προσωπικότητα τοῦ ἐκ τῶν προκατόχων Του ἀοιδίμου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κυροῦ Ἀθηναγόρου ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς  43ης ἐπετείου τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας αὐτοῦ, διά τήν ἀνάπαυσιν τῆς ψυχῆς τοῦ ὁποίου ἐτέλεσεν ἀκολούθως Τρισάγιον πρό τοῦ ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ τάφου του, συμπροσευχομένων τῶν ὡς ἄνω ἁγ. Ἀρχιερέων καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεν. Προξένου.

Τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 7ης Ἰουλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, μετά Σεβ. Συνοδικῶν Ἱεραρχῶν, παρεκάθησεν εἰς τό ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά δέκατον κατά σειράν ἔτος παρατεθέν δεῖπνον (iftar) διά τά μέλη τοῦ Συλλόγου Παραπληγικῶν Τουρκίας (Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği), ἐν τῇ ἐν Ataköy ἕδρᾳ αὐτοῦ, καί ὡμίλησε πρός αὐτούς, δεχθείς τάς ἐκδηλώσεις σεβασμοῦ καί εὐγνωμοσύνης αὐτῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τό ὑπό τῆς Ἑνώσεως Δημοσιογράφων - Συγγραφέων Τουρκίας παρατεθέν δεῖπνον (iftar), ἐν τῷ ἐν Harbiye ξενοδοχείῳ «Hilton», τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 7ης Ἰουλίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βολοκολάμσκ κ. Ἱλαρίωνα, Πρόεδρον τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Θεοδώρου Shulga.
Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Fabrizio Coppola, ἐκ Barengo Ἰταλίας, μεθ᾿ ὁμίλου προσκυνητῶν. 
Τόν Ἐξοχ. κ. Dražen Hrastić, Πρέσβυν τῆς Κροατίας ἐν Ἀγκύρᾳ, ἐπί τῇ κατόπιν μεταθέσεως ἀναχωρήσει αὐτοῦ ἐκ Τουρκίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Ἐ. Φωκαέα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Μαγδαληνῆς Θ. Τησίδου, ἐντεῦθεν, λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς προσφάτως τελεσθεῖσι γάμοις αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. κ. Ronald Coody μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Jean καί τόν Ἐντιμ. κ. Jonathan Henderson, ἐξ Ἀμερικῆς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τῇ συνοδείᾳ τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, παρεκάθησε μετά τῶν ἐκπροσώπων τῶν ἐν τῇ Πόλει μή Μουσουλμανικῶν Κοινοτήτων, εἰς τό ὑπ᾿ αὐτῶν παρατεθέν δεῖπνον (ἰφτάρ), ἐν τῷ ἐν Βαλατᾷ Ἑβραϊκῷ Νοσοκομείῳ, τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 6ης Ἰουλίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Νήφωνος, τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 1ης Ἰουλίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῶν Η.Π.Α. δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐν τῷ ἐν Σωσθενίῳ Γεν. Προξενείῳ αὐτῶν, καί συνεχάρη τῷ Ἐξοχ. κ. John R. Bass, Πρέσβει ἐν Ἀγκύρᾳ, καί τῷ Ἐντιμ. κ. Charles F. (Chuck) Hunter, Γεν. Προξένῳ ἐν τῇ Πόλει.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν, 5ην Ἰουλίου, ἐκκλησιάσθη ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Παναγιώτατος ὡμίλησε πρός τούς ἐκκλησιασθέντας πιστούς ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίου Παντελεήμονος Γλυφάδας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἀθανασίου Χατζῆ, καί τούς λοιπούς ἐξ Ἑλλάδος καί ἐξ Ἀμερικῆς προσκυνητάς καί διένειμεν εἰς αὐτούς τό ἀντίδωρον καί σταυρούς εἰς εὐλογίαν. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβαν καί Δράμας κ. Παῦλον.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Μωκησσοῦ κ. Δημήτριον, ἐκ Σικάγου, μετά τοῦ Ἐντιμολ. κ. Ἀριστείδου Μπαλούρδου, Ἄρχοντος Ὑπομνηματογράφου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί τῶν οἰκείων αὐτοῦ.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Χριστουπόλεως κ. Μακάριον.
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Παχώμιον καί Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Μελέτιον, ἐκ Βουλγαρίας.
Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν ἱερέα κ. Claudio Monge, ἐκ τοῦ Τάγματος τῶν Δομηνικανῶν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Ζυμάρην, Ἄρχοντα Προστάτην τῶν Γραμμάτων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀρχοντούλας, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Πατούλην, Δήμαρχον Ἀμαρουσίου, Πρόεδρον τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Ἀθηνῶν καί Πρόεδρον τῆς Κ.Ε.Δ.Ε. (Κεντρική Ἕνωσις Δήμων Ἑλλάδος), μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου-Μαρίου Τσαλτᾶ, συνεργάτου αὐτοῦ.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀχιλλέα Χαλδαιάκην, Ἀναπληρωτήν Καθηγητήν καί Πρόεδρον τοῦ Τμήματος Μουσικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἐπί κεφαλῆς τῶν συμμετασχόντων εἰς τήν συγκληθεῖσαν ἐν τῇ Ἱ. Θεολογικῇ Σχολῇ Χάλκης Μουσικολογικήν συνάντησιν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Ράπτην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Betty καί τῶν υἱῶν των Ἐντιμ. κ. Πέτρου καί κ. Ἀνδρέου, ἐξ Αὐστραλίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Dragoljub Garić, Θεολόγον, ἐκ Σερβίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀριστείδην Βικέτον, Δημοσιογράφον, μετά τῆς συζύγου αὐτῆς Εὐγεν. κ. Δεσποίνης, ἐκ Κύπρου. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Χρηστίδην, στέλεχος τοῦ Ναυτιλιακοῦ Ὁμίλου «Danaos Managment», ἐξ Ἀθηνῶν, ὑποβαλόντα τάς εὐγνώμονας εὐχαριστίας αὐτοῦ τε καί τῆς οἰκογενείας του ἐπί τῇ ἐκφρασθείσῃ Πατριαρχικῇ συμπαθείᾳ ἐπί τῷ θανάτῳ τῆς μάμμης αὐτοῦ ἀειμνήστου Ὄλγας Κ. Χρηστίδου. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Νικολαΐδην, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Κυριακῆς καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν, ἐπικαλεσθέντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τῇ βαπτίσει αὐτοῦ, συνοδευομένους ὑπό τῆς ἀναδόχου αὐτοῦ Εὐγεν. Δίδος Εὐφροσύνης Ἰορδάνογλου, ἐντεῦθεν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Πρόδρομον Πουσκιούλογλου, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Θεοδώρου, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Παναγιώτου καί Κυριακῆς Νικολαΐδου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Βαβεοχωρίου, τήν Κυριακήν, 5ην Ἰουλίου.
 
*  *  *