[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Εἰδήσεις ἀπό τό Πατριαρχεῖον

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ἀπρίλιος 2015

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον κ. Ἀλέξανδρον, ἐξ Ἀμερικῆς, Ἀρχιερέα τῆς O.C.A., μετά τῶν Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρων κ. Silviu Bunta καί κ. John Konkle.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κύριλλον Συκῆν, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον Σμύρνης. 
Τούς Ὁσιωτ. Ἱερομονάχους Νικόδημον Λαυριώτην, Ἀντώνιον Ἰβηρίτην, Μοναχόν Νικόδημον Ἁγιοπαυλίτην, καί Ἱερομονάχους Γαβριήλ Ἐσφιγμενίτην καί Κυρίωνα Ἁγιοπαντελεημονίτην, ἐκ μέρους τῆς Ἱ. Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους, συνεργασθέντας μετά τῆς οἰκείας Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς. 
Τόν Ἐξοχ. κ. Ἰωάννην Ἀλέξιον Ζέππον, Πρέσβυν ἐ.τ., πρῴην Γεν. Γραμματέα τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἐλευθερίου Οἰκονόμου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Ἐξοχ. κ. Josette Durrieu, Γερουσιαστήν, ἀνώτερον στέλεχος τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης, μετά τῶν Εὐγεν. κυριῶν Sylvie Affholder καί Feyza Öz καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Yiğit Bener.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Ahmet Özgüneş, ἐντεῦθεν.
Τάς Εὐγεν. κυρίας  Khouria Martha Bernstein, Tery Viek καί Lynn Clendenen, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τήν Εὐγεν. κ. Aslı Aydıntaşbaş, Δημοσιογράφον, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Margo Sinkevitch, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Dietrich, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Στέφανον Γ. Στεφανίδην, ἐξ Ἀθηνῶν, μεθ᾿ ὁμίλου Ἰατρῶν ἐκ Γερμανίας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν ὑπό μαθητῶν τοῦ 2ου Γυμνασίου Ἀλεξανδρείας Ἠμαθείας παρουσιασθεῖσαν θεατρικήν παράστασιν «Ἱστορίες τοῦ παπποῦ Ἀριστοφάνη», ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Λυκείῳ, τήν Πέμπτην, 30ήν Ἀπριλίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Βοστώνης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Νικολάου Κρομμύδα, παρουσίᾳ καί τοῦ Ποιμενάρχου των Σεβ. Μητροπολίτου Βοστώνης κ. Μεθοδίου, ἐκ τῶν Συνοδικῶν Ἀρχιερέων.
Τόν Θεοφιλ. Ἐψηφισμένον Ἐπίσκοπον Χριστουπόλεως κ. Μακάριον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου,Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Ἐπανωσήφη Κρήτης, καί τῶν ἐκ τῆς ἀδελφότητος αὐτῆς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Παϊσίου Λαρεντζάκη καί Ἱερολ. Διακόνου κ. Εἰρηναίου Τριαλωνάκη. 
Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Jean-Baptiste Aubert, ἐκ Lyon Γαλλίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελον Σέκερην, νέον Γενικόν Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἐντιμ. κ. Βίκτωρος Μαλιγκούδη καί κ. Ἀθανασίου Ἀστρακᾶ, Προξένων, ᾧτινι καί ηὐχήθη καλήν διαμονήν καί εὐδόκιμον καί καρποφόρον θητείαν.
Ὁμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Δήμου Ν. Προποντίδος Χαλκιδικῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Καρρᾶ, Δημάρχου. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Πρίντζον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐαγγελίας, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Φοῖβον Μ. Ἠλιάδην, ἐκ Λονδίνου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συλλόγου Παραπληγικῶν Τουρκίας (Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği) μουσικήν ἐκδήλωσιν ἐν τοῖς πλαισίοις τοῦ 9ου  Διεθνοῦς Φεστιβάλ ὑπέρ τῶν παίδων (Gülen Çocuk Şenliği») ἐν τῷ ἐν Yeşilköy ξενοδοχείῳ «WOW», τήν Παρασκευήν, 24ην Ἀπριλίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Shai Cohen, Γεν. Προξένου τoῦ Ἰσραήλ ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ 67ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ Κράτους, ἐν τῷ ἐν Harbiye ξενοδοχείῳ «Hilton», τήν Τρίτην, 28ην ἰδίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 25ης  Ἀπριλίου, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου ὡμίλησε πρός πολυπληθεῖς ὁμίλους Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τῶν Δημοτικῶν Σχολείων Σκύδρας καί 8ου Ὀρεστιάδος, 3ου Γεν. Λυκείου καί Προτύπου Πειραματικοῦ Γυμνασίου Ἡρακλείου Κρήτης, 6ου Γυμνασίου Ζωγράφου, Γυμνασίου-Λυκείου Ἰτέας Καρδίτσης, 4ου Γεν. Λυκείου Κοζάνης, 2ου Γυμνασίου Λαγκαδᾶ καί 1ου Δημοτικοῦ Καλαμαριᾶς.

Πατριαρχική καί Συνοδική Θεία Λειτουργία ἐν τῇ  Ἱερᾷ Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν τῶν Μυροφόρων, 26ην Ἀπριλίου, μετέβη μεθ᾿ ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί προέστη ἐν αὐτῇ τῆς καθιερωμένης κατ᾿ ἔτος Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας.
Μετ᾿ Αὐτοῦ συνελειτούργησαν οἱ Σεβ. Συνοδικοί Μητροπολῖται Σύμης κ. Χρυσόστομος, Βοστώνης κ. Μεθόδιος, Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόρας, Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβρόσιος,
Μιλήτου κ. Ἀπόστολος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταράσιος, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας, Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιος καί Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπας, ὡς καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γρεβενῶν κ. Δαβίδ.
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος. 
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας καί Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὁ Ἐντιμ. κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν, ἐξ Ἑλλάδος καί Αὐστραλίας, ὡς καί Καθηγηταί καί μαθηταί τῆς Πατριαρχικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Χανίων, καί τῶν 2ου Γεν. Λυκείου Βριλλησίων, 2ου Δημοτικοῦ Ὀρεστιάδος καί 9ου Δημοτικοῦ Ἀλεξανδρουπόλεως.
Μετά τήν ἀπόλυσιν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἡγουμενεύων τῆς Ἱ. Μονῆς, καί ὁ Πατριάρχης Ὅστις ἐν συνεχείᾳ ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου, δεηθείς καί ὑπέρ τῶν λοιπῶν ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Ἱ. Μονῆς ἀναπαυομένων Πατριαρχῶν, Ἱεραρχῶν καί Μ. Εὐεργετῶν, περιστοιχούμενος ὑπό τῶν συλλειτουργῶν Αὐτοῦ καί λοιπῶν ἁγίων Ἀρχιερέων. 
Ἀκολούθως, ἐτέλεσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον ἐν τῷ Β´ Κοιμητηρίῳ τῆς Μονῆς ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν, ὧν τά ὀνόματα Κύριος γινώσκει.
Τήν μεσημβρίαν, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη ἐν τῷ Ἡγουμενείῳ τόν ἐκ τῆς Πόλεως διερχόμενον Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνον Ἥσυχον, Ἀναπληρωτήν Ὑπουργόν Ἐθνικῆς Ἀμύνης τῆς Ἑλλάδος, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Κυριακοῦ Λουκάκη, Πρέσβεως αὐτῆς ἐν Ἀγκύρᾳ, καί συνεργατῶν αὐτοῦ.
Ἀκολούθως, ἅπαντες παρεκάθησαν εἰς τήν ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου εὐλογηθεῖσαν Μοναστηριακήν Τράπεζαν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀρκαδίας κ. Βασίλειον, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γρεβενῶν κ. Δαβίδ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Σεραφείμ Ζώγκα, Πρωτοσυγκέλλου, καί λαϊκῶν συνεργατῶν αὐτοῦ.
Τόν Ἐξοχ. ἐν Ἰατροῖς κ. Γεώργιον Πετρίδην, ἐντεῦθεν, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις του.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντα Μ. Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐντεῦθεν, μετά τῶν Ἐξοχ. κ. Bojidar Dimitrov, πρῴην Ὑπουργοῦ, καί Ἐντιμ. κ. Jordan Dinef, ἐκ Βουλγαρίας.
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Θεοδώρου, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Κωνσταντίνου Καλλία καί Ἀντωνίας Ἀνδρονίκου, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 25ην Ἀπριλίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου,  κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Δημητρίου Ζώτου καί Αἰκατερίνης Κ. Καγιάντελεν, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, τήν Κυριακήν, 26ην ἰδίου.
Καταλλήλως δέ, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Şaban Birsen καί Deniz Bulut, ἐν Küçükçekmece, τό Σάββατον, 25ην τ.μ. .
 
*  *  *
 
Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 24ης Ἀπριλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τῇ συνοδείᾳ τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀνδρέου, κατόπιν ἀπευθυνθείσης Αὐτῷ προσκλήσεως ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρμενίου Ἀρχιεπισκόπου κ. Aram Ateşyan, Γεν. Ἐπιτρόπου τοῦ ἐν τῇ Πόλει Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου, παρέστη εἰς τήν ἐν τῷ ἐν Κοντοσκαλίῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τελεσθεῖσαν ἐπιμνημόσυνον λειτουργίαν, ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν θυμάτων τῶν τραγικῶν ἐν Μ. Ἀσίᾳ γεγονότων τοῦ ἔτους 1915 ἐπί τῇ συμπληρώσει αἰῶνος ἀφ᾿ ὅτου ταῦτα συνέβησαν.

Παρέστη ἐκ προσώπου τῆς Τουρκικῆς Κυβερνήσεως ὁ Ἐξοχ. κ. Volkan Bozkır, Ὑπουργός Εὐρωπαϊκῶν Ὑποθέσεων, ἐκπρόσωποι τῶν Ὑπουργείων Ἐξωτερικῶν καί Πολιτισμοῦ, ἐκπρόσωποι τῶν Χριστιανικῶν Δογμάτων καί τῶν Θρησκευμάτων, ἐνῶ εἰς τό τέλος ἀνεγνώσθη Μήνυμα τοῦ Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας Ἐξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιον, Διευθυντήν τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐπιφανίου Δημητρίου, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ, καί τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Καισαρίου Βασιλείου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πανάρετον Ψαραύτην, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Θωμᾶν Παναγιώτου, Σχολάρχην τῆς Πατριαρχικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Κρήτης.
Τούς Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Παπαλιάρην, Πρόεδρον τῶν Κοινοτήτων Σταυροδρομίου καί Μ. Ρεύματος, καί κ. Γεώργιον Ἠ. Γιόφογλου, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν, ὑποβαλόντας σέβη καί λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις των.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ πανηγυρίσαντος Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν τελεσθεῖσαν Τρισαρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Πέμπτην, 23ην Ἀπριλίου, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου καί συνιερουργούντων αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, καθ᾿ ἥν ἐτελέσθη καί ἡ εἰθισμένη ἀρτοκλασία ὑπέρ τῶν ἐν Ἀμερικῇ καί ἁπανταχοῦ τῆς δεσποτείας Κυρίου προσφιλῶν τέκνων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης διένειμεν εἰς τούς ἐκκλησιασθέντας προσκυνητάς τό ἀντίδωρον. 

Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 23ης Ἀπριλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τῇ συνοδείᾳ τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον, καί παρέστη εἰς τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Νικολάου Ματθιουδάκη, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ἀποχαιρετιστήριον δεξίωσιν ἐπί τῇ λήξει τῆς θητείας αὐτοῦ ἐνταῦθα καί τῇ μεταθέσει του ὡς Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος εἰς Κάϊρον. 

Ο Πρωθυπουργός τῆς Αὐστραλίας εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν Πέμπτην, 23ην Ἀπριλίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Tony Abbott, Πρωθυπουργός τῆς  Αὐστραλίας,  ἐπεσκέφθη τήν Α. Θ. Παναγιότητα τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαῖον, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρέσβεως τῆς Χώρας Ἐξοχ. κ. James Larson, τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Michael Thawley καί Andrew Shearer καί τῆς Εὐγεν. κ. Lynette Wood, συνεργατῶν αὐτοῦ. 

Κατά τήν συνομιλίαν ἐν τῷ ἐπισήμῳ Πατριαρχικῷ Γραφείῳ παρέστησαν οἱ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαῖος, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί Τριτεύων κ. Νήφων.

Τῷ ὑψηλῷ ἐπισκέπτῃ ἀπεδόθησαν αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί, προσεκύνησε δέ οὗτος καί εἰς τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν κατά τήν ἐκ τῶν Πατριαρχείων ἀναχώρησίν του.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Δωρόθεον Χαρτοματζίδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κοζάνης.
Τόν Ὁσιώτ. Ἱερομόναχον κ. Ἀρτέμιον, ἐξ Ἁγίου Ὄρους, μετά τῶν Ἐλλογ. κ. Νικολάου Παπαξάφη, Διευθυντοῦ τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας, κ. Ράλλη Τζημάκα, Καθηγητοῦ, καί τῶν ἐφετεινῶν τελειοφοίτων αὐτῆς.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἰωάννην Κιοσόγλου, Ἄρχοντα Ἔκδικον, Δικαστήν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀντωνίου, Ἰατροῦ, ἐξ Αὐστραλίας.
Τήν Ἐξοχ. κ. Reneta Indjova, πρῴην Πρωθυπουργόν τῆς Βουλγαρίας, μεθ᾿ ὁμίλου προσκυνητῶν. 
Τόν Ἐξοχ. κ. Sergey Naryshkin, Πρόεδρον τῆς Ρωσσικῆς Δούμας, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἐξοχ. κ. Andrey Karlov, Πρέσβεως τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐν Ἀγκύρᾳ, Ἐντιμ. κ. Alexey Erkhov, Γεν. Προξένου ἐνταῦθα, καί συνεργατῶν αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐστάθιον Παλάσσην, Ἀντιπρόεδρον τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐαγγελίας καί οἰκείων αὐτῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἱδρύματος «Anadolu Kültür» συναυλίαν, ἐν τῷ ἐν Harbiye Συνεδριακῷ Κέντρῳ «İstanbul Kongre Merkezi» τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 22ας Ἀπριλίου.
 
*  *  *
 
Τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 21ης Ἀπριλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ὁλοκληρώσας τήν πενθήμερον ἐπίσκεψιν Αὐτοῦ εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολιν Σερρῶν καί Νιγρίτης, ἐπέστρεψε μετά τῆς συνοδείας Του δι᾿ ἰδιωτικῆς πτήσεως ἐκ τοῦ ἀεροδρομίου Χρυσουπόλεως - Καβάλας εἰς τήν Πόλιν, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Μακ. ΡΚαθολικόν Πατριάρχην τῶν Συροχαλδαίων Mar Louis Raphael I Sako, ἐκ Βαγδάτης, συνοδευόμενον ὑπό κληρικῶν καί συνεργατῶν αὐτοῦ, καί τοῦ Αἰδεσιμολ. κ. François Yakan, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Tönis Rüütel, Ἄρχοντα Μ. Ρεφερενδάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐξ Ἐσθονίας, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Καλλίαν μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Ἀντωνίας Ἀνδρονίκου, ἐκζητήσαντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτῶν, μετ᾿ οἰκείων των, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Koce Trajanovski, Δήμαρχον Σκοπίων, συνοδευόμενον ὑπό κλιμακίου συνεργατῶν αὐτοῦ καί τῆς Εὐγεν. κ. Zerrin Abaz, Γεν. Προξένου τῆς F.Y.R.O.M. ἐνταῦθα.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νεκτάριον Samardzic, ἐκ Σερβίας, καί τόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Ἀλέξανδρον Παύλοβιτς, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Κωνσταντόπουλον, ἱδρυτήν τοῦ «Διαγνωστικοῦ Κέντρου Ἐξατομικευμένης Ἰατρικῆς», μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, ἐξ Ἰσθμοῦ Κορίνθου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Μπαϊρακτάρην, Διευθυντήν Α’ Τμήματος τοῦ ἐν Ἀθήναις Ὠνασείου Καρδιοχειρουργικοῦ Κέντρου.
Ὅμιλον μελῶν καί φίλων τῆς «Ἑλληνοτουρκικῆς Ἑνώσεως Ἐπιχειρηματιῶν καί Ἐπιμελητηρίων - Τürk-Yunan Ticaret Odaları Müteşebbis Heyetleri Birliği», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Λυκούργου Παπαγιαννοπούλου, Συμπροέδρου, ἐξ Ἀθηνῶν.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ          Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 18ης Ἀπριλίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ, 19ης ἰδίου, καθ’ ἥν ἐκκλησιάσθησαν πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.


Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, κατά τήν ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Πριγκήπου τελεσθεῖσαν τρισαρχιερατικήν Θ. Λειτουργίαν, ἐπί τῇ συμπληρώσει πεντηκονταετίας ἀπό τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ἰκονίου κυροῦ Ἰακώβου, διατελέσαντος Σχολάρχου τῆς Ἱ. Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης, τήν Κυριακήν τοῦ Θωμᾶ, 19ην Ἀπριλίου.

Ὡσαύτως, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Πέτρου καί Αἰκατερίνης Μαλίτα, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος, τό Σάββατον, 18ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ.      κ. Murat Hazinedar, Δημάρχου Beşiktaş, ἑόρτιον μουσικήν ἐκδήλωσιν («Paskalya Konseri»), ἐν τῷ ἐν Κοντοσκαλίῳ Ἀρμενικῷ ναῷ Vortvots Vorodman, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 16ης τρ. μ..
 
*  *  *
 
Ἡ ἀναχώρησις τοῦ Πατριάρχου εἰς Σέρρας.

Τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς τῆς Διακαινησίμου, 17ης Ἀπριλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς Χρυσούπολιν Καβάλας καί ἐκεῖθεν ὁδικῶς εἰς Σέρρας, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγου, ἵνα προστῇ τῆς πανηγύρεως τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Νικήτα τοῦ Νέου καί ἐπικοινωνήσῃ μετά τῶν πιστῶν τῆς Ἐπαρχίας ταύτης. 

Τήν συνοδείαν τοῦ Παναγιωτάτου ἀποτελοῦν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριος καί Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, οἱ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαῖος, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Ἀνδρέας, ὁ Ἱερολ. Διάκονος τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγόριος καί οἱ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Μαγγίνας, Δημοσιογράφος-Φωτογράφος, κ. Πέτρος Μπαζγκάρλο, Γραμματεύς τῶν Πατριαρχείων, καί κ. Νικόλαος Σεΐσογλου, ἐκ μέρους τῶν νέων τῆς Ὁμογενείας.
Τόν Παναγιώτατον προέπεμψεν ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὁ Σεβ. Ἐπίτροπος Αὐτοῦ Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων.

Ὁ Πατριάρχης θά ἐπιστρέψῃ, σύν Θεῷ, εἰς τήν ἕδραν Αὐτοῦ, τήν Τρίτην, 21ην τ.μ. .
 
*  *  *
 
Τήν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης, 16ης Ἀπριλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, μετέβη εἰς τό Β´ Κοιμητήριον τῆς Ἱ.  Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ διατελέσαντος πρώτου Σχολάρχου Αὐτοῦ ἐν τῇ Ἱ. Θεολογικῇ Σχολῇ Χάλκης ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ἰκονίου κυροῦ Ἰακώβου, ἐπί τῇ συμπληρώσει 50ετίας ἀπό τῆς κοιμήσεως αὐτοῦ, παρουσίᾳ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου καί Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Γεωργίου Κασάπογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Κυπαρισσᾶ, ἄλλων Κληρικῶν τῆς Περιφερείας, καί τῆς Εὐγεν κ. Μαρίας Τσιτσοπούλου, Ταμίου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.
Πρός ὑποβολήν συγχαρητηρίων εὐχῶν ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα:
α) Τόν Σεβ. Ἀρμένιον Ἀρχιεπίσκοπον κ. Aram Ateşyan, Γεν. Πατριαρχικόν Ἐπίτροπον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ. Tatul Anuşyan καί κ. Sirvan Mürzyan. 
β) Τόν Σεβ. Μητροπολίτην τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Filüksinos Yusuf Çetin, μετά λαϊκῶν ἐκπροσώπων τῆς Κοινότητος αὐτῶν.
γ) Τόν Αἰδεσιμ. κ. Yusuf Sağ, Χωρεπίσκοπον τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν, μετά τοῦ Προέδρου τῆς παροικίας αὐτῶν Ἐντιμ. κ. Katif Araz, καί μελῶν αὐτῆς.
Πολυπληθεῖς ὁμίλους προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίου Νικολάου Ν. Περάμου Καβάλας, τοῦ τομέως φοιτητριῶν τῆς Χριστιανικῆς Φοιτητικῆς Δράσεως τοῦ Συλλόγου «Ὁ Μ. Βασίλειος»  Ἀθηνῶν, Βελβεντοῦ Κοζάνης, τῶν τοπικῶν Διοικήσεων Καρδίτσης καί Τρικάλων τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐθνικού Τμήματος τῆς Διεθνούς Ἑνώσεως Ἀστυνομικῶν, ὡς καί στελεχῶν τῆς Ἑταιρίας «Tupperware», ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Πέτρον Μαλίταν, Ἰατρόν, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ἐκ Λωζάννης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως «Γαλάζιοι ταξιδευτές: Ἡ τέχνη τοῦ Romare Bearden καί τοῦ Bedri Rahmi Eyüboğlu» ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Τετάρτην, 15ην Ἀπριλίου.
 
*  *  *
 
Τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 14ης Ἀπριλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τῇ συνοδείᾳ τοῦ Πανοσιολ. Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱ. Συνόδου Διακόνου κ. Ἰωακείμ, παρεκάθησεν εἰς τό διοργανωθέν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ «Kadir Has» δεῖπνον, ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς ὑπό τόν τίτλον «Food for diplomacy» πρωτοβουλίας αὐτοῦ, παρουσίᾳ τῶν Ἐντιμ. Γεν. Προξένων τῶν Η.Π.Α. καί τῆς Ἑλλάδος, τῶν Ἐντιμ. Προξένων τῆς Ἑλλάδος, τῆς Γαλλίας καί τοῦ Ἰσραήλ, Ἀκαδημαϊκών καί ἄλλων προσωπικοτήτων τῆς τοπικῆς κοινωνίας, κατά τό ὁποῖον κύριος ὁμιλητής ἦτο ὁ Ἐντιμ.κ. Ἰωάννης Μπουτάρης, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πισιδίας κ. Σωτήριον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειον, ἐκ Κύπρου.
Τόν Αἰδεσιμ. κ. Olav Fykse Tveit, Γενικόν Γραμματέα τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, μετά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου, Ἀντιπροέδρου αὐτοῦ.
Τήν Μόνιμον Διαρκῆ Ἐπιτροπήν Διαλόγου μεταξύ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τῶν Μή Χαλκηδονίων Ἐκκλησιῶν καί τῶν Ἡνωμένων Βιβλικῶν Ἑταιριῶν, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιον.
Τόν Ἐξοχ. κ. Μᾶρκον Κυπριανοῦ, πρῴην Ὑπουργόν Ἐξωτερικῶν τῆς Κύπρου, Ἀναπληρωτήν Πρόεδρον τοῦ Δημοκρατικοῦ Κόμματος.
Ὁμίλους προσκυνητῶν ἐκ τῶν Ἐνοριῶν Ἁγίων Πάντων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Κωνσταντίνου Φουντουκίδου, Ἁγίου Βασιλείου Ἀλεξανδρουπόλεως, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χαρίτωνος Ριζιώτου, Ζωοδόχου Πηγῆς Μυκόνου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Πέτρου Μαραγκοῦ, καί ἐκ τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Κουβουκλιωτῶν Κοζάνης. 
Τούς Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Ψωμιάδην, πρῴην Νομάρχην Θεσσαλονίκης, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. Νικολάου Δερβίση καί κ. Σταύρου Ὀραήλογλου.
Τήν Ἐλλογ. Δρα Angelika Claussen, Καθηγήτριαν, καί τόν Ἐντιμ. κ. Alper Öktem, ἐκ Γερμανίας, συνοδευομένους ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Ἥβης Δερμαντζῆ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀριστείδην Βικέτον, Δημοσιογράφον, μετά τῆς συζύγου αὐτῆς Εὐγεν. κ. Δεσποίνης, ἐκ Κύπρου. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης,ἐξεπροσωπήθη : 
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, κατά τήν ὑπό τῆς Ἀρχιρραββινείας τῆς Πόλεως διοργανωθεῖσαν τελετήν ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ὁλοκαυτώματος τῶν Ἑβραίων, ἐν τῇ ἐν Karaköy Συναγωγῇ «Aşkenaz», τήν Τετάρτην, 15ην Ἀπριλίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν ὑπό τῆς Μουφτείας Beşiktaş διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν ἐν τοῖς πλαισίοις τῶν ἑορτασμῶν ἐπί τοῖς γενεθλίοις τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς Ἰσλαμικῆς Θρησκείας, ἐν τῷ ἐν Μεσαχώρῳ τεμένει «Büyük Mecidiye», τήν ἰδίαν ἡμέραν.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Τρίτην τῆς Διακαινησίμου, 14ην Ἀπριλίου, ἐδέχθη ἐν τῷ ἐπισήμῳ Αὐτοῦ Γραφείῳ, τήν ἐνταῦθα σεβασμίαν Ἱεραρχίαν τοῦ Θρόνου, ἥτις ὑπέβαλε τά ἑαυτῆς σέβη ἐπί τῷ Πάσχα καί ἀντήλλαξε μετ᾿ Αὐτοῦ τόν ἑόρτιον Πασχάλιον ἀσπασμόν.

Ἐν συνεχείᾳ, οἱ Σεβ. Ἀρχιερεῖς παρεκάθησαν εἰς τό παρατεθέν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Τραπέζῃ ἐπίσημον γεῦμα πρός τιμήν τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Νικολάου Ματθιουδάκη, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ἐπί τῇ κατ᾿ αὐτάς ὁριστικῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ ἐντεῦθεν λόγῳ μεταθέσεώς του, καθ᾿ ὅ ἀντηλλάγησαν μεταξύ τοῦ Παναγιωτάτου καί τοῦ Ἐξοχ. κ. Πρέσβεως αἱ κατάλληλοι προπόσεις.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, μετά τῶν Ὁσιωτ. Μοναχῶν καί τῶν ἐκ τῶν μελῶν τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ,  Ἐντιμ. κ. κ. Πέτρου Σαμαντζῆ καί Μηνᾶ Παπαγεωργίου, προσενεγκόντας τόν εἰθισμένον ἄρτον καί τήν λαμπάδα, ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ Πατριαρχικῇ κα Συνοδικῇ ἱερουργίᾳ ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ τήν Κυριακήν τῶν Μυροφόρων.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μακάριον Γρινιεζάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐδόκιμον Καρακουλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ν. Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας.
Τούς Ὁσιώτ. Ἰερομόναχον κ. Τιμόθεον καί Διάκονον κ. Εὐλόγιον Ἁγιοπαντελεημονίτας, ἐντεῦθεν, πρός ὑποβολήν σεβῶν ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ahmet Aydın, Νομάρχην, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ergun Oruç, Ἀστυνόμου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σταῦρον Ἀστέρην, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Ἀνδρεάδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βενετίας, συγγενεῖς αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἀγγελικήν Στεφανίδου, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Ἰωάννας, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Πριβίλοβιτς, Ἱεροψάλτην, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις όνομαστηρίοις αὐτοῦ, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Μεσσαλᾶν καί κ. Νικόλαον Παπαγεωργίου, ἐκ Πατρῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης,ἐξεπροσωπήθη : 
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγορίου, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μουχλίου, ἐπί τῷ καθιερωμένῳ Πασχαλινῷ προσκυνήματι τῶν μελῶν τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ἰωακειμείου Παρθεναγωγείου, τήν Τρίτην τῆς Διακαινησίμου, 14ην Ἀπριλίου.
 
*  *  *
 
ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ

Μετά πάσης ἱεροπρεπείας, λαμπρότητος καί ἐκκλησιαστικῆς τάξεως ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἡ μεγάλη ἑορτή τῆς Λαμπροφόρου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου.
Τήν πρωΐαν τοῦ Μ. Σαββάτου, 11ης Ἀπριλίου, ὁ Πατριάρχης ἐκκλησιάσθη ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τόν τελεσθέντα Ἑσπερινόν μετά τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Μ. Βασιλείου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος,προέστη τῆς κατά τό μεσονύκτιον τοῦ Μ. Σαββάτου ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῶν Πατριαρχείων τελετῆς τῆς Ἀναστάσεως, ἐν μέσῳ πλήθους πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὑπερπληρωσάντων τόν Ναόν καί τούς χώρους τοῦ Πατριαρχικοῦ Οἴκου, καθ᾿ ἥν ἀπηύθυνε Πασχάλιον Μήνυμα πρός τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας.

Ἐν συνεχείᾳ, ἐτελέσθη ὁ Ὄρθρος τῆς Ἑορτῆς καί ἡ Πασχάλιος πανηγυρική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Πατριάρχου καί συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Γέροντος Περγάμου κ. Ἰωάννου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Κυρηνείας κ. Χρυσοστόμου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου.
Τήν ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα Πατριαρχικήν Ἀπόδειξιν ἀνέγνω ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Ἄμβωνος ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαῖος, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας ἐκ τῆς Πόλεως καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, οἱ Ἐξοχ. κ. κ. Πρέσβυς  Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, Robert Marius Cazanciuc, Ὑπουργός Δικαιοσύνης τῆς Ρουμανίας, Vuk Jeremiç, πρῴην Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Σερβίας, κ. Archil Khabadze, Πρόεδρος τῆς αὐτονόμου Περιφερείας Adjara τῆς Γεωργίας, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξένου τῆς Χώρας Ἐντιμ. κ. Irakli Asashvili, Alexander Khapilov, Πρόξενος τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐνταῦθα μετ᾿ οἰκείων αὐτοῦ, παράγοντες τῆς Ὁμογενείας καί πιστοί ἐντεῦθεν, ἐξ Ἑλλάδος καί ἄλλων Χωρῶν, ὡς καί ὅμιλοι Καθηγητῶν καί φοιτητῶν τῆς ΡΚαθολικῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Münster καί Μεταφραστῶν-Διερμηνέων τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου.

Ἐν ἀτμοσφαίρᾳ πανηγυρικῇ ἐτελέσθη περί τήν 10ην πρωϊνήν τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα, 12ης Ἀπριλίου, ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀναστάσεως.
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, περιβληθείς τά ἀρχιερατικά Αὐτοῦ ἄμφια κατά τό ἔθος ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, κατῆλθεν ἐν πομπῇ εἰς τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν μετά τῶν ἁγίων Ἀρχιερέων καί τῶν λοιπῶν Κληρικῶν καί προεξῆρχε τοῦ Ἑσπερινοῦ ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν  Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Γέροντος Περγάμου κ. Ἰωάννου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Κυρηνείας κ. Χρυσοστόμου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου.
Μετά τήν Εἴσοδον, τό Ἱερόν Εὐαγγέλιον ἀνεγνώσθη Ἑλληνιστί ὑπό τοῦ Πατριάρχου ἀπό τοῦ Ἱ. Συνθρόνου, Τουρκιστί ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Λατινιστί ὑπό τοῦ ΡΚαθολικοῦ ἱερέως Ὁσιολ. κ. Ruben Tierrablanca, Σλαβωνιστί ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, Βουλγαριστί ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ἀγγέλου Velkof, Ρουμανιστί ὑπό τοῦ  Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Vlad Sergiu Marcel, Γαλλιστί ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀγγλιστί ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Νήφωνος, καί πάλιν Ἑλληνιστί, ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Ἄμβωνος, ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀνδρέου. 
Κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, καί Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, οἱ Ἐντιμ. Γενικοί Πρόξενοι ἐνταῦθα κ. Alexey Erkhov, τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας, κ. Serhii Kravchenko, τῆς Οὐκρανίας, κ. Angel Angelov, τῆς Βουλγαρίας, κ. Igor Bely, τῆς Λευκορωσσίας, κ. Veaceslav Filip, τῆς Μολδαβίας, καί κ. Jens Odlander τῆς Σουηδίας, καί πλήθη πιστῶν ἐντεῦθεν, ἐξ Ἑλλάδος , Ρωσσίας, Οὐκρανίας, Ρουμανίας καί Γεωργίας, εἰς οὕς ἅπαντας ὁ Πατριάρχης διένειμεν ἐπί ἀρκετήν ὥραν τά εἰθισμένα πασχαλινά ὠά.
Ἐπίσης προσῆλθον ἵνα ἐκφράσωσι τάς συγχαρητηρίους εὐχάς των ὁ Ἐντιμ. κ. Sezgin Tanrıkulu, Βουλευτής τοῦ CHP, οἱ Ἐντιμ.  Δήμαρχοι κ. Mustafa Demir τοῦ Fatih, Hayri İnönü τοῦ Şişli, κ. Murat Hazinedar τοῦ Beşiktaş, καί κ. Atilla Aytaç, τῶν Πριγκηποννήσων, μετά συνεργατῶν των, ὁ Ἐντιμ. κ. İshak İbrahimzadeh, Πρόεδρος τῆς Ἑβραϊκῆς Κοινότητος, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Toros Alcan, Ἐκπρόσωπος τῶν μή Μουσουλμανικῶν Ἱδρυμάτων παρά τῇ Γεν. Διευθύνσει Βακουφίων ἐν Ἀγκύρᾳ. 
Εἶτα, πρός τιμήν τῶν ὑψηλῶν ἐπισκεπτῶν Προξένων καί Δημάρχων παρετέθη δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, τοῦ Παναγιωτάτου προσφωνήσαντος αὐτούς Ἀγγλιστί.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξιον Κούγιαν, Δικηγόρον-Ποινικολόγον, μετά τῶν οἰκείων αὐτοῦ. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνα Δραγομάνοβιτς μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ Αἰκατερίνης Λαγοῦ, Δικηγόρους, ἐκ Κερκύρας. 
Τήν Ἐλλογ. κ. Ἐλευθερίαν Νικητοπούλου, Ἀρχαιολόγον, ἐκ Θεσσαλονίκης.

Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐπεσκέφθη ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ τόν Ἀρχιρραββῖνον τῶν ἐνταῦθα Ἑβραίων Σοφολ. κ. İshak Haleva καί διεβίβασεν αὐτῷ τάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί τῷ Πάσχα τῶν Ἑβραίων.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Διευθύνσεως Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων ἐκδήλωσιν ἐπί τοῖς γενεθλίοις τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς Ἰσλαμικῆς Θρησκείας,  ἐν τῷ ἐν Harbiye Συνεδριακῷ Κέντρῳ «İstanbul Kongre Merkezi», τήν Κυριακήν τοῦ Πάσχα, 12ην Ἀπριλίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Μητροπολίτου τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν Σεβ. κ. Filüksinos Yusuf Çetin, πασχάλιον δεξίωσιν, εὐχηθέντος αὐτῷ τε καί τῷ ποιμνίῳ του τά εἰκότα, ἐν τῇ ἐν Σταυροδρομίῳ ἕδρᾳ αὐτῶν, αὐθημερόν.
 
*  *  *
 
Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Μ. Παρασκευῆς, 10ης Ἀπριλίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀποκαθηλώσεως, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Γέροντος Περγάμου κ. Ἰωάννου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος,  Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Κυρηνείας κ. Χρυσοστόμου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου. 
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξε, κατά τήν τάξιν, ὁ Πρωτοσυγκελλεύων Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πέργης κ. Εὐάγγελος καί Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός.
Ἐν τῷ τέλει τῆς Ἱ. Ἀκολουθίας ὁ Παναγιώτατος διένειμε κατά τό ἔθος τά ἄνθη εἰς τούς ἐκκλησιασθέντας πιστούς καί εἶτα ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κυροῦ Σεραφείμ, μεταστάντος εἰς Κύριον πρό 17ετίας, καί Ἀρχιεπισκόπου πρῴην Ἀμερικῆς κυροῦ Ἰακώβου, ἐπί τῇ συμπληρώσει 10ετίας ἀπό τῆς κοιμήσεώς του.

Τήν μεσημβρίαν, μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἔψαλε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀμέσου  προκατόχου Αὐτοῦ, ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου.

Τό ἑσπέρας, συγχοροστατούντων τῷ Πατριάρχῃ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Γέροντος Περγάμου κ. Ἰωάννου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Κυρηνείας κ. Χρυσοστόμου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, προέστη Οὗτος, τῆς Ἱερᾶς Ἀκολουθίας τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου, ἐν κατανυκτικῇ ἀτμοσφαίρᾳ καί ἐν μέσῳ πλήθους προσκυνητῶν ἐκ τῆς Πόλεως, ἐξ Ἑλλάδος καί ἄλλων Χωρῶν.
Παρέστη συμπροσευχόμενος ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τήν Ἐξοχ. κ. Anne Brasseur, Βουλευτήν, Πρόεδρον τῆς Κοινοβουλευτικῆς Συνελεύσεως τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης, συνοδευομένην ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Mark Neville, Διευθυντοῦ τοῦ ἰδιαιτέρου γραφείου αὐτῆς. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Στυλιανόν-Βέην Καμναρόκον, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Angelo Poli, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Mariateresa, Φαρμακοποιούς, ἐκ Μιλάνο.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιον Καλογερόγιαννην, Γναθοχειρουργόν-Ὀδοντίατρον, Δημοτικόν Σύμβουλον Πειραιῶς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Κοντόν, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Καρσερᾶν, ἐκ Κύπρου.
 
*  *  *
 
Τήν Μ. Πέμπτην, 9ην Ἀπριλίου, μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Διακόνου κ. Ἰωακείμ, μετέβη εἰς τό ἐν Yeşilköy ξενοδοχεῖον «WOW» καί ὡμίλησεν ἐνώπιον τῶν ἐκ διαφόρων Χωρῶν συνέδρων τῆς «Εὐρασιατικῆς Διασκέψεως Κορυφῆς», μέ θέμα «Ρατσισμός καί ξενοφοβία».
Πρό τῆς ἐνάρξεως τῆς συνεδρίας, ὁ Πατριάρχης ἔσχε κατ᾿ ἰδίαν συνάντησιν μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. Gjorge Ivanov, Προέδρου τῆς Π.Γ.Δ.Μ., πλαισιουμένου ὑπό συνεργατῶν του καί τῆς ἐν τῇ Πόλει κ. Γεν. Προξένου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τὀν Ἐξοχ. κ. Μiklόs Soltész, Ὑπουργόν τῆς Οὑγγρικῆς Κυβερνήσεως, ὑπεύθυνον διά τάς μετά τῶν Ἐκκλησιῶν καί τῶν θρησκευμάτων σχέσεις αὐτῆς, συνοδευόμενον ὑπό τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Eszter, τοῦ Ἐντιμ. κ. Attila Fülöp, συνεργάτου αὐτοῦ, καί τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρέσβεως τῆς Οὑγγαρίας Ἐξοχ. κ. Gábor Kiss. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Βαφειάδην, Δημοσιογράφον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Λαμπρινῆς καί τῶν υἱῶν των Λυκούργου καί Ἰωάννου, ἐξ Ἀθηνῶν.
 
Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΘΩΝ
ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τῶν Ἁγίων Παθῶν τοῦ Κυρίου, τό ἑσπέρας τῆς Μ. Πέμπτης, 9ης Ἀπριλίου, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου,  Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Κυρηνείας κ. Χρυσοστόμου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Ἐξοχ. κ. Ionut Vulpescu, Ὑπουργός Πολιτισμοῦ τῆς Ρουμανίας, καί Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πλεῖστοι προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων, τήν πρωΐαν τῆς Μ. Τετάρτης, 8ης Ἀπριλίου, ἐν τῷ τέλει τῆς ὁποίας ἐδέχθη τόν Θεοφιλ. ΡΚαθολικόν Ἐπίσκοπον Lodi Ἰταλίας κ. Maurizio Malvestiti, ἐπικεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἐπισκοπῆς αὐτοῦ, οὕς καί προσεφώνησεν ἰταλιστί.
Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ὁ Παναγιώτατος παρέστη  συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος αὐτοῦ, κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν  τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου.

Τήν μεσημβρίαν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, ἐπεσκέφθη  τούς ἐν τοῖς Νοσοκομείοις Βαλουκλῆ νοσηλευομένους Μουσικολ. κ. Λεωνίδαν Ἀστέρην, Ἄρχοντα Πρωτοψάλτην τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί Εὐγεν κ. Μαρίαν-Σταματίαν Λ. Ψαροπούλου καί ηὐχήθη αὐτοῖς ταχεῖαν ἀποθεραπείαν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικόδημον Ἀναγνωστόπουλον, ἐκ Μ. Βρεταννίας.
Τόν Ἐλλογ. κ. Πασχάλην Βαλσαμίδην, Ἐπίκουρον Καθηγητήν τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρᾴκης, ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἀσπασίαν Ε. Ἀρχοντώνη, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Hamevi, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Μερσίνης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Goran Trpchevski, φοιτητήν Θεολογίας, ἐκ Σκοπίων.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, κατά τήν ἐξόδιον Ἀκολουθίαν τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κυροῦ Προκοπίου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῷ Ναῷ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Καλαμαριᾶς, τήν Μ. Τετάρτην, 8ην Ἀπριλίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου, τό ἑσπέρας τῆς Μ. Τρίτης, 7ης Ἀπριλίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐξοχ. κ. Vasil Antonov, Βουλευτήν, Ἀντιπρόεδρον τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Δημοκρατίας τῆς Βουλγαρίας διά τάς  θρησκείας καί τά ἀνθρώπινα δικαιώματα, συνοδευόμενον ὑπό τῆς Εὐγεν. κυρίας Pavlina Lozanova, συνεργάτιδός του, τοῦ Ἐντιμ. κ. Angel Angelov, Γεν. Προξένου τῆς Χώρας ἐνταῦθα, καί τῆς Εὐγεν. κ. Birsen Karabadzhakova, ἐκ τῶν συνεργατῶν αὐτοῦ.
Τόν Ἐλλογ. κ. Σπυρίδωνα Φλογαΐτην, Καθηγητήν τοῦ Δημοσίου Δικαίου, ἐξ Ἀθηνῶν, καί τήν Ἐλλογ. κ. Μαρίαν Βαράκη, Καθηγήτριαν ἐν τῷ ἐνταῦθα Πανεπιστημίῳ «Kadir Has».
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Μουχτάρην, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Καφαλῆν, μεταπτυχιακόν φοιτητήν Θεολογίας ἐν Γενεύῃ.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Jean-Baptiste Bienvenu, Bertrand d᾿Abzac, Baudouin de le Biene, Laurent Chanon καί Benoît d᾿ Argenlieu, ΡΚαθολικούς ἱεροσπουδαστάς ἐκ τῆς Ἐπισκοπῆς Βερσαλλιῶν.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά:
α) Τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων, τήν πρωΐαν τῆς Μ. Δευτέρας, 6ης Ἀπριλίου, ἐν τῷ τέλει τῆς ὁποίας ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ κατά τάς πρωϊνάς ὥρας ἐκδημήσαντος εἰς Κύριον ἀειμνήστου Μητροπολίτου Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κυροῦ Προκοπίου. 
β) Τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου, τό ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κυρηνείας κ. Χρυσόστομον μετά τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Ἀθανασίου Πογιατζῆ καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Μαρίου Λαππᾶ, ἐκ Κύπρου.
Τόν Ἐλλογ. Καθηγητήν κ. Νικόλαον Φρᾶγκον, Γεν. Γραμματέα Οἰκονομικῆς Πολιτικῆς τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Στυλιανῆς καί τῆς Ἐλλογ. κ. Εἰρήνης Δημητριάδου, Καθηγητρίας Πανεπιστημίου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Τσανικλίδην, Δρα Θεολογίας-Νομικόν, ἐκ Δράμας.
Τούς Εντιμ. κ. Ἠλίαν Κουλουβέτσιον καί κ. Mustafa Eken, ἐντεῦθεν.   

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγορίου, κατά τήν ὑπό τοῦ συγκροτήματος «Café Aman» διοργανωθεῖσαν μουσικοχορευτικήν ἐκδήλωσιν, ἐν τῷ ἐν Maslak πολιτιστικῷ κέντρῳ «TİM», τήν Παρασκευήν, 3ην Ἀπριλίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά:
α) Τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 4ης Ἀπριλίου, καθ᾿ ὅν ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας καί ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Χορευτικοῦ, Καλλιτεχνικοῦ Μορφωτικοῦ Συλλόγου «ΧοροΚώς».
Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Παναγιώτατος ἐχειροθέτησε τόν ἐκ τῶν Πατριαρχικῶν Χορῶν Μουσικολ. κ. Γεώργιον Μπακόπουλον εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Β´ Δομεστίκου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὅν καί ἐδέχθη ἐν συνεχείᾳ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐαγγελίας, εὐλογήσας καί συγχαρείς αὐτούς.
β) Τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς τῶν Βαΐων, 5ης τ. μ., ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου. 
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξε, κατά τήν τάξιν, ὁ Πανοσιολ.  Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, Διάκονος κ. Ἰωακείμ.
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πέργης κ. Εὐάγγελος καί Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιος Ἀστρακᾶς, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί πολυπληθεῖς ὅμιλοι Καθηγητῶν καί μαθητῶν μετά τῶν γονέων των, ἐκ τῶν 1ου Λυκείου Κοζάνης, 1ου καί 7ου Δημοτικῶν Σχολείων Ἀλεξανδρουπόλεως καί τοῦ Κολλεγίου «Δελασάλ» Θεσσαλονίκης, ὡς καί πλεῖστοι προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος καί πιστοί ἐντεῦθεν.
γ) Τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου, τό ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας.

Τήν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, ἐπεσκέφθη εἰς τό ἐν Κοντοσκαλίῳ Ἀρμενικόν Πατριαρχεῖον τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον κ. Aram Ateşyan, Γεν. Πατριαρχικόν Ἐπίτροπον, περιστοιχούμενον ὑπό τῶν προκρίτων τῆς Ἀρμενικῆς Κοινότητος, καί μετέφερε τάς συγχαρητηρίους εὐχάς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῆς Ὁμογενείας ἐπί τῷ Πάσχα αὐτῶν.
Ἐν συνεχείᾳ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ Ἀρμενικῷ Νοσοκομείῳ Surp Pirgiç ἀπό τινων ἐτῶν νοσηλευόμενον Μακ. Πατριάρχην τῶν ἐν Τουρκίᾳ Ἀρμενίων κ. Μεσρώπ Β´ ὅν καί ἠσπάσθη ἀδελφικῶς καί προσευχητικῶς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Γεώργιον Λαδουκάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης.
Τόν Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, Καθηγητήν, κ. Ἰωάννην Χρυσαυγῆν, ἐξ Ἀμερικῆς. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀνδρέαν Λιβέρην, Ἄρχοντα Πρωτονοτάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Πάολας, τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Νικολάου καί τῆς μνηστῆς αὐτοῦ, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Χρῆστον Χαρίσην, Δημήτριον Τσουκᾶτον καί Σταῦρον Τρικόπουλον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Κωστίδην, Δημοσιογράφον, μετά τῆς αὐταδέλφης αὐτοῦ κυρίας Σοφίας Χριστοπούλου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Vedat Atasoy, ἰδιοκτήτην τοῦ ἐνταῦθα τηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ «İz Tv».
Τήν Ἐλλογ. κ. Mayda Saris, Ἐκδότριαν, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Γεώργιον Κουτάντον καί Χρῆστον Ζαχαριουδάκην, ἐκ Κρήτης.
Τούς Ἐντιμ. κ. Θεμιστοκλῆ Μπουρολιᾶν, Ταξίαρχον Πολεμικῆς Ἀεροπορίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Γαλατείας, κ. Ἀντώνιον Πανίδην, Σμήναρχον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς, κ. Νικόλαον Νικολόπουλον, Σμήναρχον, καί κ. Βασίλειον Γεροβασίλην, Ἀντισμήναρχον, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Παπαηλίαν, μετά τῆς συζύγου του Εὐγεν. κ. Ἑλένης, Δικηγόρους, καί τῶν τέκνων των Εὐαγγέλου καί Ἀνδρονίκης-Μαρίνης, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Stoyan Denchev, Πρύτανιν τοῦ ἐν Σόφιᾳ Πανεπιστημίου Βιβλιοθηκονομικῶν Σπουδῶν καί Τεχνολογιῶν Ἐνημερώσεως, μετά τῶν συνεργατῶν αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. κ. Plamen Teodosiev καί Veselin Bojilov καί τῆς Ἐλλογ. κυρίας Svetla Shapkalova, συνοδευομένους ὑπό τῆς Εὐγεν. κυρίας Zornitsa Apostolova, Στελέχους τοῦ ἐν τῇ Πόλει Γεν. Προξενείου τῆς Βουλγαρίας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῷ Πάσχα τῶν ἑτεροδόξων ἐξεπροσωπήθη :   
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν δοθεῖσαν πασχάλιον δεξίωσιν, ἐν τῇ ἐν Ayazpaşa ἕδρᾳ τῶν Συροκαθολικῶν.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν τελεσθεῖσαν, ἐν τῷ ἐν Harbiye ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, λειτουργίαν.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν τελεσθεῖσαν, ἐν τῷ ἐν Κοντοσκαλίῳ Ἀρμενικῷ Πατριαρχικῷ Ναῷ τῆς Θεοτόκου, λειτουργίαν.
Ἐπίσης ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου - Ἐμπορικοῦ Λυκείου πασχαλινήν ἑορταγοράν, ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν αὐτοῦ, τό Σάββατον, 4ην Ἀπριλίου.
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγορίου, κατά τήν ὑπό τοῦ Μικρασιατικοῦ Συλλόγου Ν. Εὐκαρπίας «Οὐσάκ», παρουσίασιν τοῦ μουσικοχορευτικοῦ δρωμένου «Ἀπ᾿ τό Οὐσάκ στήν Κιουτάχεια», ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ ΕΡ.Θ.Ο., αὐθημερόν. 
Καταλλήλως δέ, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Καθηγητρίας τῶν ἐν τῇ Πόλει Ἐκπαιδευτηρίων ἡμῶν Μαγδαληνῆς Ἀλεξανδρίδου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Π. Φαλήρου, τήν Πέμπτην, 2αν τ.μ..
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων τήν Τετάρτην, 1ην Ἀπριλίου, καί τήν Παρασκευήν, 3ην ἰδίου.

Τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 2ας Ἀπριλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, μετέβη εἰς τό Ζωγράφειον Λύκειον καί ἐκήρυξε διά καταλλήλου ὁμιλίας τήν ἔναρξιν τοῦ ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διοργανωθέντος Σεμιναρίου ὑπό τῆς Διευθύνσεως Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως Ν. Χαλκιδικῆς, μέ θέμα «Πόντος: Ἱστορία- Λαογραφία-Πολιτισμός». 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Λάζαρον Θεοδοσίου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Ταταούλων, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Ἀπόστολον Τζιτζικώσταν, Περιφερειάρχην Κεντρικῆς Μακεδονίας, συνοδευόμενον ὑπό τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλεάνας καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Κοφίνη, συνεργάτου αὐτοῦ.
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ Ἱδρύματος ὑποστηρίξεως τῶν  προσώπων μέ εἰδικάς ἀνάγκας («Engelsiz Yaşam Vakfı»), ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Atilla Kaplakarslan, εὐχαριστήσαντας Αὐτῷ διά τήν παρουσίαν Του εἰς τήν πρόσφατον ἐκδήλωσιν τοῦ Ἱδρύματος ἐν Ἀγκύρᾳ.
Ὅμιλον στελεχῶν τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Eileen Sheehan.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξιον Ἀτλαμάζογλου, ἐντεῦθεν.   
Τήν Εὐγεν. κ. Βασιλικήν Καισαρίδου, ἐντεῦθεν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου, Διευθυντοῦ τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Δήμου Ἁλίμου ἡμερίδα, μέ θέμα «Καθαρή πόλη-Ζωντανά μνημεῖα», ἐν τῷ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ τοῦ Δήμου, τήν Δευτέραν, 30ήν Μαρτίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν ἔναρξιν τοῦ ὑπό τοῦ Ἱδρύματος Τέχνης καί Πολιτισμοῦ τῆς Πόλεως («İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı») διοργανωθέντος 34ου φεστιβάλ κινηματογράφου, ἐν τῷ Συνεδριακῷ Κέντρῳ «Lütfi Kırdar», τήν Παρασκευήν, 3ην Ἀπριλίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κύριλλον Συκῆν, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον Σμύρνης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Αἰμιλιανόν Μπογιάννου, Διευθυντήν τοῦ ἐν Βρυξέλλαις Γραφείου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας παρά τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Elizabeta Kitanoviç, Στελέχους τοῦ Συμβουλίου Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν.
Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Καισάριον Χρόνην, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, μεθ᾿ ὁμάδος Βιβλιοθηκονόμων, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντα Μ. Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐντεῦθεν.
Τήν Ἐλλογ. κ. Εὐαγγελίαν Κανάρη, Διευθύντριαν τῆς Πρωτοβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως τοῦ Ζαππείου, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῆς.
Τούς Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Χριστοφίδην, Πρύτανιν τοῦ Πανεπιστημίου Κύπρου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Λουκίας, καί κ. Μάνθον Μαυρομάτην, Πρόεδρον τοῦ Πανεπιστημίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Κάτιας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνα Καρούμπαλην, Ἀντισμήναρχον, Ἀεροπορικόν Ἀκόλουθον παρά τῇ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείᾳ τῆς Ἑλλάδος.
Τόν Ἐλλογ. κ. Yusuf Elemen, ἐκ τοῦ Βακουφίου Δημοσιογράφων καί Συγγραφέων Τουρκίας, μεθ᾿ ὁμάδος ἐπισκεπτῶν ἐκ Βραζιλίας. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
α) Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν ἐν τῇ Ζαππείῳ Σχολῇ διοργανωθεῖσαν ὑπό τῶν μαθητῶν τοῦ 33ου Δημοτικοῦ Σχολείου  Θεσσαλονίκης «Ἄσυλο τοῦ παιδιοῦ», θεατρικήν παράστασιν «ΕΙΡΗΝΗ» τοῦ Ἀριστοφάνους, καί
β) ἐν συνεχείᾳ, ἐν τῷ αὐτῷ χώρῳ, ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγορίου κατά τήν ὑπό τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τοῦ ὡς ἄνω Σχολείου παρουσίασιν τοῦ βιβλίου «Γονεῖς στίς γειτονιές τοῦ χρόνου», τήν Δευτέραν, 30ήν λ.μ. Μαρτίου.
Ὁ ὡς ἄνω Κληρικός, Σεπτῇ ἐντολῇ, ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ ἐν Fulya Νοσοκομείῳ «Acıbadem» νοσηλευόμενον, ἔνεκα ἀτυχήματος, Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Κεφάλαν, Ὀδοντίατρον, καί διεβίβασεν αὐτῷ τάς Πατριαρχικάς εὐχάς ὑπέρ ταχείας ἀναρρώσεως.
 
*  *  *