ΙΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ MONH ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Ἵδρυση καὶ ἱστορία. - ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΠΑΠΥΡΟΣ – ΛΑΡΟΥΣ - ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑ
Ἵδρυση καὶ ἱστορία. - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΛΕΚΚΟΣ - ΘΕΟΛΟΓΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ

Ἡ Ἱερὰ Μεγίστη Μονὴ Βατοπαιδίου καὶ τὰ κειμήλιά της

Ἡ βιβλιοθήκη.

Οἱ πύργοι
Βυζαντινὰ ἐγκόλπια Ι
Βυζαντινὰ ἐγκόλπια ΙΙ

 


Πίσω