ΙΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ MONH ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Βιβλιοθήκη

Ἡ βιβλιοθήκη τῆς μονῆς Βατοπαιδίου καὶ τὸ ἀρχεῖο τῆς μονῆς Βατοπαιδίου στεγάζεται σὲ ἕνα ἀπὸ τοὺς ἀμυντικοὺς πύργους τῆς μονῆς. Περιέχει 2050 χειρόγραφα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα τὸ ἕνα τρίτο εἶναι γραμμένα σὲ περγαμηνή. Διαθέτει ἐπίσης 25 περγαμηνὰ εἰλητάρια. Ἐκεῖ φυλάγονται μέρος ἀπὸ τὰ 40000 ἔντυπα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα πολλὰ εἶναι ἀρχέτυπα καὶ παλαιότυπα.

Το ἀρχεῖο τῆς μονῆς περιλαμβάνει τριακόσιες δέκα χιλιάδες ἔγγραφα. Ἀπὸ αὐτὰ πολυάριθμα εἶναι χρυσόβουλα βυζαντινῶν αὐτοκρατόρων, πατριαρχικὰ σιγίλλια καὶ ἄλλα πολύτιμα ἔγγραφα.

Ἐκτὸς μονῆς ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ὁ βυζαντινὸς πύργος τῆς Κολιτσοὺς ἐκεῖ ὅπου ὑπῆρχε ἡ ἀρχαία μονὴ τοῦ Καλετζῆ .
 


Πίσω