ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗΤΑ
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Τοποθεσία καὶ ὄνομα.
Ἵδρυση καὶ ἱστορία.
Τὸ καθολικό.

Ἡ Τράπεζα

Ἡ βιβλιοθήκη.

Ο πύργος.
Εἰκονογραφία.(1)
Εἰκονογραφία.(2)
Εἰκονογραφία.(3)
Εἰκονογραφία.(4)


Πίσω