ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Τοποθεσία καὶ ἵδρυση
Τὸ καθολικὸ, ἡ τράπεζα, ἡ φιάλη, ἡ βιβλιοθήκη κ.ἄ.

Ἐξαρτήματα


Πίσω