[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Μεθόδιος Α´

Ὁ ἅγιος Μεθόδιος ἐπολέμησε σθεναρῶς κατά τῆς πλάνης τῶν αἱρέσεων καὶ συγκεριμένα της αἰρέσεως τῶν Εἰκονομάχων. Σοφαῖς ἀποδείξεσι καὶ γραφικαῖς ῥήσεσι, παντοίως ἀνέτρεψε καὶ κατέῤῥιψε τὰς δυσσεβείας τῶν αἰρετικῶν καὶ ἐτράνωσε τὴν ὀρθόδοξον πίστιν ὅτι τὰς σεπτάς εἰκόνας τιμητικῶς προσκυνούμεν καὶ ἀσπαζόμεθα. Ἐν τῷ προσκυνεῖν τὰς ἁγίας καὶ σεπτὰς εἰκόνας, ὑπέστη πολλὰς κακώσεις καὶ πάθη ὑπὸ τῶν αἱρετικῶν, καὶ ἀνεπαύθη ἐν Κυρίῳ, αἰωνίως ἐξαιτούμενος ἐν εἰρήνῃ τὴν Ἐκκλησίαν διαφυλαχθεῖναι, καὶ προστασία ἐκ τῶν δυσσεβεστάτων ἀνιαρῶν αἰρέσεων. Ἀνέκηρυχθη ἅγιος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας· ἡ δὲ σύναξίς του τελεῖται τῇ 14ῃ Ἰουνίου.

Μεθόδιον φωστῆρα τῆς Ἐκκλησίας,
Τὸ τῆς τελευτῆς σβεννύει στυγνὸν νέφος.

 

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή