Ἐπιστροφή
 

Ἀνδρέας ὁ Ἀπόστολος,
ὁ καὶ ἱδρυτὴς τῆς Ἐκκλησίας
Κωνσταντινουπόλεως [30 Νοεμ.]
Στάχυς ὁ Ἀπόστολος [31 Ὀκτ.]38-54
Ὀνήσιμος [15 Φεβρ.]54-68
Πολύκαρπος Α´71-89
Πλούταρχος89-105
Σεδεκίων105-114
Διογένης114-129
Ἐλευθέριος129-136
Φῆλιξ136-141
Πολύκαρπος Β´141-144
Ἀθηνόδωρος (Ἀθηνογένης)144-148
Εὐζώϊος148-154
Λαυρέντιος154-166
Ἀλύμπιος (Ὀλύμπιος)166-169
Περτίναξ169-187
Ὀλυμπιανός187-198
Μᾶρκος Α΄198-211
Φιλάδελφος211-217
Κυριακὸς Α´214-230
Καστῖνος [25 Ἰαν.]230-237
Εὐγένιος Α´240-265
Τίτος242-272
Δομέτιος 
Ρουφῖνος Α´284-293
Πρόβος303-315
Μητροφάνης Α´ [4 Ἰουν.]306-314
Ἀλέξανδρος [30 Αὐγ.]314-337
Παῦλος Α´ [6 Νοεμ.]337-339, 341-342, 346-351
Εὐσέβιος ὁ Νικομηδείας339-342
Μακεδόνιος Α´342-346, 351-360
Εὐδόξιος (ὁ Ἀντιοχείας)360-370
Εὐάγριος370
Δημόφιλος370-380
Γρηγόριος Α´ ὁ Ναζιανζηνός [25 Ἰαν.]379-381
(Μάξιμος A, ὁ Κυνικός)380
Νεκτάριος [11 Ὀκτ.]381-397
Ἰωάννης Α´ ὁ Χρυσόστομος [13 Νοεμ.]398-404
Ἀρσάκιος [11 Ὀκτ.]404-405
Ἀττικός [8 Ἰαν.]406-425
Σισίνιος [11 Ὀκτ.]426-427
Νεστόριος428-431
Μαξιμιανός [21 Ἀπρ.]431-434
Πρόκλος [20 Nοεμ.]434-446
Φλαβιανός [16 Φεβρ.]446-449
Ἀνατόλιος [3 Ἰουλ.]449-458
Γεννάδιος Α´ [17 Νοεμ.]458-471
Ἀκάκιος472-489
Φραβίτας489
Εὐφήμιος489-495
Μακεδόνιος Β´ [25 Ἀπρ.]495-511
Τιμόθεος Α´511-518
Ἰωάννης Β´ [25 Αὐγ.]518-520
Ἐπιφάνιος [25 Αὐγ.]520-535
Ἄνθιμος Α´535-536
Μηνᾶς [25 Αὐγ.]536-552
Εὐτύχιος [6 Ἀπρ.]552-565,577-582
Ἰωάννης Γ´ ὁ Σχολαστικός [21 Φεβρ.]565-577
Ἰωάννης Δ´ ὁ Νηστευτής [2 Σεπτ.]585-595
Κυριακός (Κύριλλος) [30 Ὀκτ.]595-606
Θωμᾶς Α´ [18 Φεβρ.]607-610
Σέργιος Α´610-638
Πύῤῥος638-641, 654
Παῦλος Β´641-653
Πέτρος654-666
Θωμᾶς Β´ [15 Νοεμ.]667-669
Ἰωάννης Ε´ [18 Αὐγ.]669-675
Κωνσταντῖνος Α´ [9 Αὐγ.]675-677
Θεόδωρος Α´ [27 Δεκ.]677-679, 686-687
Γεώργιος Α´ [18 Αὐγ.]679-686
Παῦλος Γ´ [2 Σεπτ.]687-693
Καλλίνικος Α´ [23 Αὐγ.]693-705
Κῦρος [8 Ἰαν.]706-711
Ἰωάννης Στ´712-714
Γερμανὸς Α´ [12 Μαΐου]715-730
Ἀναστάσιος730-754
Κωνσταντῖνος Β´754-766
Νικήτας Α´766-780
Παῦλος Δ´780-784
Ταράσιος [25 Φεβρ.]784-806
Νικηφόρος Α´ [2 Ἰουν.]806-815
Θεόδοτος Α´ Κασσιτερᾶς815-821
Ἀντώνιος Α´ Κασσιμάτης821-836
Ἰωάννης Ζ´ Γραμματικός836-842
Μεθόδιος Α´ [14 Ἰουν.]842-846
Ἰγνάτιος Α´ [23 Ὀκτ.]846-858, 867-877
Φώτιος Α´ [6 Φεβρ.]858-867, 877-886
Στέφανος Α´ [18 Μαΐου]886-893
Ἀντώνιος Β´ Καυλέας [12 Φεβρ.]893-901
Νικόλαος Α´ Μυστικός [16 Μαΐου]901-907, 912-925
Εὐθύμιος ὁ Α´ [5 Αὐγ.]907-912
Στέφανος Β´ [18 Ἰουλ.]925-928
Τρύφων [19 Ἀπρ.]928-931
Θεοφύλακτος931-956
Πολύευκτος [5 Φεβρ.]956-970
Βασίλειος Α´ Σκαμανδρηνός970-974
Ἀντώνιος Γ´ Στουδίτης974-980
Νικόλαος Β´ Χρυσοβέργης [16 Δεκ.]984-995
Σισίνιος Β´996-999
Σέργιος Β´ [12 Ἀπρ.]999-1019
Εὐστάθιος [31 Μαΐου]1020-1025
Ἀλέξιος Στουδίτης1025-1043
Μιχαὴλ Α´ Κηρουλάριος1043-1059
Κωνσταντῖνος Γ´ Λειχούδης [29 Ἰουλ.]1059-1063
Ἰωάννης Η´ Ξιφιλῖνος [30 Αὐγ.]1063-1075
Κοσμᾶς Α´ ὁ Ἱεροσολυμίτης [2 Ἰαν.]1075-1081
Εὐστράτιος Γαριδᾶς1081-1084
Νικόλαος Γ´ ὁ Κυρδινιάτης1084-1111
Ἰωάννης Θ´ Ἱερομνήμων1111-1134
Λέων Στυππῆς [12 Νοεμ.]1134-1143
Μιχαὴλ Β´ ὁ Κουρκούας1143-1146
Κοσμᾶς Β´ ὁ Ἀττικός1146-1147
Νικόλαος Δ´ Μουζάλων1147-1151
Θεοδόσιος ὁ Α´, ἢ Θεόδοτος1151-1153
Νεόφυτος Α´1153
Κωνσταντῖνος Δ´ Χλιαρηνός1154-1156
Λουκᾶς Χρυσοβέργης1156-1169
Μιχαὴλ Γ´1170-1177
Χαρίτων Εὐγενειώτης1177-1178
Θεοδόσιος B´ , ὁ Βορραδιώτης1178-1183
Βασίλειος Β´ Καματηρός1183-1186
Νικήτας Β´ Μουντάνης1187-1189
Λεόντιος Θεοτοκίτης1189-1190
Θεοδόσιος ὁ Γ´, ἢ Δοσίθεος1190-1191
Γεώργιος Β´ Ξιφιλῖνος1191-1198
Ἰωάννης Ι´ Καματηρός1198-1206
Μιχαὴλ Δ´ Αὐτωρειανός1207-1213
Θεόδωρος Β´ Εἰρηνικός1213-1215
Μάξιμος Β´1215
Μανουὴλ Α´ Χαριτόπουλος1215-1222
Γερμανὸς Β´1222-1240
Μεθόδιος Β´1240
Μανουὴλ Β´1240-1255
Ἀρσένιος Αὐτωρειανός [28 Ὀκτ.]1255-1260, 1261-1267
Νικηφόρος Β´1260-1261
Γερμανὸς Γ´1267
Ἰωσὴφ Α´ [30 Ὀκτ.]1267-1275, 1282-1283
Ἰωάννης ΙΑ´ Βέκκος1275-1282
Γρηγόριος Β´1283-1289
Ἀθανάσιος Α´ [28 Ὀκτ.]1289-1293, 1304-1310
Ἰωάννης ΙΒ´1294-1304
Νήφων Α´1311-1315
Ἰωάννης ΙΓ´ Γλυκύς1316-1320
Γεράσιμος Α´1320-1321
Ἠσαΐας1323-1334
Ἰωάννης ΙΔ´ Καλέτας1334-1347
Ἰσίδωρος Α´1347-1349
Κάλλιστος Α´ [20 Ἰουν.]1350-1354, 1355-1363
Φιλόθεος ὁ Κόκκινος1354-1355, 1364-1376
Μακάριος1376-1379, 1390-1391
Νεῖλος1380-1388
Ἀντώνιος Δ´1389-1390, 1391-1397
Κάλλιστος Β´ Ξανθόπουλος [22 Νοεμ.]1397
Ματθαῖος Α´1397-1410
Εὐθύμιος Β´1410-1416
Ἰωσὴφ Β´1416-1439
Μητροφάνης Β´1440-1443
Γρηγόριος Γ´ Μάμμας1443-1450
Ἀθανάσιος Β´1450-1453
Γεννάδιος Β´ ὁ Σχολάριος (α)1454-1456
Ἰσίδωρος Β´1456-1462
Γεννάδιος Β´ (β)1462
Σωφρόνιος Α´1463-1464
Γεννάδιος Β´ (γ)1464
Ἰωάσαφ Α´1465-1466
Μᾶρκος Β´1466
Συμεὼν Α´ (α)1466
Διονύσιος Α´ [23 Νοεμ.]1467-1471
Συμεὼν Α´ (β)1471-1475
Ραφαὴλ Α´1475-1476
Μάξιμος Γ´ [17 Νοεμ.]1476-1481
Συμεὼν Α´ (γ)1482-1486
Νήφων Β´ (α)1486-1488
Διονύσιος Α´ (β)1488-1490
Μάξιμος Δ´1491-1497
Νήφων Β´ (β)1497-1498
Ἰωακεὶμ Α´ (α)1498-1502
Νήφων Β´ (γ)1502
Παχώμιος Α´ (α)1503-1504
Ἰωακεὶμ Α´ (β)1504
Παχώμιος Α´ (β)1504-1513
Θεόληπτος Α´1513-1522
Ἰερεμίας Α´1522-1545
Ἰωαννίκιος Α´1526
Διονύσιος Β´1546-1556
Ἰωάσαφ Β´1556-1565
Μητροφάνης Γ´ (α)1565-1572
Ἰερεμίας Β´ (α)1572-1579
Μητροφάνης Γ´ (β)1579-1580
Ἰερεμίας Β´ (β)1580-1584
Παχώμιος Β´1584-1585
Θεόληπτος Β´1585-1586
Ἰερεμίας Β´ (γ)1587-1595
Ματθαῖος Β´ (α)1596
Γαβριὴλ Α´1596
Θεοφάνης Α´1597
Μελέτιος Α´ ὁ Πηγᾶς (ἐπιτηρητής)1597-1598
Ματθαῖος Β´ (β)1598-1602
Νεόφυτος Β´ (α)1602-1603
Ματθαῖος Β´ (γ)1603
Ραφαὴλ Β´1603-1607
Νεόφυτος Β´ (β)1607-1612
Κύριλλος Α´ Λούκαρις (ἐπιτηρητής)1612
Τιμόθεος Β´1613-1620
Κύριλλος Α´ (β)1620-1623
Γρηγόριος Δ´1623
Ἄνθιμος Β´1623
Κύριλλος Α´ (γ)1623-1633
Κύριλλος Β´ (α)1633
Κύριλλος Α´ (δ)1633-1634
Ἀθανάσιος Γ´ (α)1634
Κύριλλος Α´ (ε)1634-1635
Κύριλλος Β´ (β)1635-1366
Νεόφυτος Γ´1636-1637
Κύριλλος Α´ (στ)1637-1638
Κύριλλος Β´ (γ)1638-1639
Παρθένιος Α´1639-1644
Παρθένιος Β´ (α)1644-1646
Ἰωαννίκιος Β´ (α)1646-1648
Παρθένιος Β´ (β)1648-1651
Ἰωαννίκιος Β´ (β)1651-1652
Κύριλλος Γ´ (α)1652
Ἀθανάσιος Γ´ (β)1652 (15 ἡμέραι)
Παΐσιος Α´ (α)1652-1653
Ἰωαννίκιος Β´ (γ)1653-1654
Κύριλλος Γ´ (β)1654 (14 ἡμέραι)
Παΐσιος Α´ (β)1654-1655
Ἰωαννίκιος Β´ (δ)1655-1656
Παρθένιος Γ´ [24 Μαρτ.]1656-1657
Γαβριὴλ Β´1657 (8 ἡμέραι)
Παρθένιος Δ´ (α)1657-1662
Διονύσιος Γ´1662-1665
Παρθένιος Δ´ (β)1665-1667
Κλήμης1667
Μεθόδιος Γ´1668-1671
Παρθένιος Δ´ (γ)1671-1673
Διονύσιος Δ´ (α)1671-1673
Γεράσιμος Β´1673-1674
Παρθένιος Δ´ (δ)1675-1676
Διονύσιος Δ´ (β)1676-1679
Ἀθανάσιος Δ´1679 (12 ἡμέραι)
Ἰάκωβος (α)1679-1682
Διονύσιος Δ´ (γ)1682-1684
Παρθένιος Δ´ (ε)1684-1685
Ἰάκωβος (β)1685-1686
Διονύσιος Δ´ (δ)1686-1687
Ἰάκωβος (γ)1687-1688
Καλλίνικος Β´ (α)1688
Νεόφυτος Δ´1688-1689
Καλλίνικος Β´ (β)1689-1693
Διονύσιος Δ´ (ε)1693-1694
Καλλίνικος Β´ (γ)1694-1702
Γαβριὴλ Γ´1702-1707
Νεόφυτος Ε´1707
Κυπριανὸς Α´ (α)1707-1709
Ἀθανάσιος Ε´1709-1711
Κύριλλος Δ´1711-1713
Κυπριανὸς Α´ (β)1713-1714
Κοσμᾶς Γ´1714-1716
Ἰερεμίας Γ´ (α)1716-1726
Παΐσιος Β´ (α)1726-1732
Ἰερεμίας Γ´ (β)1732-1733
Σεραφεὶμ Α´1733-1734
Νεόφυτος Στ´ (α)1734-1740
Παΐσιος Β´ (β)1740-1743
Νεόφυτος Στ´ (β)1743-1744
Παΐσιος Β´ (γ)1744-1748
Κύριλλος Ε´ (α)1748-1751
Παΐσιος Β´ (δ)1751-1752
Κύριλλος Ε´ (β)1752-1757
Καλλίνικος Γ´1757
Σεραφεὶμ Β´1757-1761
Ἰωαννίκιος Γ´1761-1763
Σαμουὴλ Α´ (α)1763-1768
Μελέτιος Β´1768-1769
Θεοδόσιος Β´1769-1773
Σαμουὴλ Α´ (β)1773-1774
Σωφρόνιος Β´1774-1780
Γαβριὴλ Δ´1780-1785
Προκόπιος1785-1789
Νεόφυτος Ζ´ (α)1789-1794
Γεράσιμος Γ´1794-1797
Γρηγόριος Ε´ (α) [10 Ἀπρ.]1797-1798
Νεόφυτος Ζ´ (β)1798-1801
Καλλίνικος Δ´ (α)1801-1806
Γρηγόριος Ε´ (β) [10 Ἀπρ.]1806-1808
Καλλίνικος Δ´ (β)1808-1809
Ἰερεμίας Δ´1809-1813
Κύριλλος Στ´1813-1818
Γρηγόριος Ε´ (γ) [10 Ἀπρ.]1818-1821
Εὐγένιος Β´1821-1822
Ἄνθιμος Γ´1822-1824
Χρύσανθος1824-1826
Ἀγαθάγγελος1826-1830
Κωνστάντιος Α´1830-1834
Κωνστάντιος Β´1834-1835
Γρηγόριος Στ´ (α)1835-1840
Ἄνθιμος Δ´ (α)1840-1841
Ἄνθιμος Ε´1841-1842
Γερμανὸς Δ´ (α)1842-1845
Μελέτιος Γ´1845
Ἄνθιμος Στ´ (α)1845-1848
Ἄνθιμος Δ´ (β)1848-1852
Γερμανὸς Δ´ (β)1852-1853
Ἄνθιμος Στ´ (β)1853-1855
Κύριλλος Ζ´1855-1860
Ἰωακεὶμ Β´ (α)1860-1863
Σωφρόνιος Γ´1863-1866
Γρηγόριος Στ´ (β)1867-1871
Ἄνθιμος Στ´ (γ)1871-1873
Ἰωακεὶμ Β´ (β)1873-1878
Ἰωακεὶμ Γ´ (α)1878-1884
Ἰωακεὶμ Δ´1884-1886
Διονύσιος Ε´1887-1891
Νεόφυτος Η´1891-1894
Ἄνθιμος Ζ´1895-1897
Κωνσταντῖνος Ε´1897-1901
Ἰωακεὶμ Γ´ (β)1901-1912
Γερμανὸς Ε´1913-1918
Μελέτιος Δ´1921-1923
Γρηγόριος Ζ´1923-1924
Κωνσταντῖνος Στ´1924-1925
Βασίλειος Γ´1925-1929
Φώτιος Β´1929-1935
Βενιαμίν1936-1946
Μάξιμος Ε´1946-1948
Ἀθηναγόρας1948-1972
Δημήτριος1972-1991
Βαρθολομαῖος22.10.1991