Ἐπιστροφή
 

Photo
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λήμνου καί Ἁγίου Εὐστρατίου, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος παντός Αἰγαίου Πελάγους, κ. Ἱερόθεος (Γαρύφαλλος) ἐγεννήθη τό ἔτος 1934 εἰς Ἀθήνας. Ἐσπούδασεν εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν Ἀθηνῶν καί εἰς Ὀξφόρδην. Κληρικός ἐχειροτονήθη τό 1954 καί ὑπηρέτησεν ὡς Πρωτοσύγκελλος, Κατηχητής, Ἱεροκῆρυξ καί Καθηγητής Μέσης Ἐκπαιδεύσεως εἰς Κοζάνην, Λονδῖνον, Ὀρεστιάδα καί Ἀθήνας. Διετέλεσε Γραμματεύς παρά τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (1968-1988). Μέλος Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν καί Ἐπιμελητής τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἡμερολογίου (1974-1989). Συμμετέσχεν εἰς συνέδρια καί ἐξεπροσώπησε τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος εἰς ἐκδηλώσεις ὁμοδόξων καί ἑτεροδόξων Ἐκκλησιῶν. Μητροπολίτης Λήμνου ἐχειροτονήθη τό 1988.

Ὀνομαστήρια: 4 Ὀκτωβρίου.

 

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή