[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ο Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης, υπέρτιμος και έξαρχος Μακεδονίας, κ. Α­θα­νά­σιος (Γι­αν­νουσάς) γεν­νή­θηκε στην Α­θήνα το 1971. Το 1993 έλαβε το πτυχίο της Θε­ο­λο­γι­κής Σχο­λής του Πα­νε­πι­στη­μίου Α­θη­νών και α­κο­λού­θησε με­τα­πτυ­χι­α­κές σπου­δές στον ι­στο­ρικό το­μέα της Θε­ο­λο­γίας. Τυγ­χά­νει πτυ­χι­ού­χος της αγ­γλι­κής γλώσ­σης, ενώ γνω­ρί­ζει και την γερ­μα­νική.

Ε­κάρη Μο­να­χός στην Ι­ερά Μονή Κοι­μή­σεως Θε­ο­τό­κου Πεν­τέ­λης το 1995. Την ί­δια χρο­νιά χει­ρο­το­νή­θηκε Δι­ά­κο­νος υπό του Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του Κί­τρους, Κα­τε­ρί­νης και Πλα­τα­μώ­νος κ. Α­γα­θο­νί­κου και υ­πη­ρέ­τησε στον Ι­ερό Ναό Α­γίου Νι­κο­λάου ο­δού Α­χαρ­νών.

Το 1996, αφή­νον­τας η­μι­τε­λείς τις με­τα­πτυ­χι­α­κές του σπου­δές, α­κο­λού­θησε τον πνευ­μα­τικό πα­τέρα του, Σε­βα­σμι­ώ­τατο Μη­τρο­πο­λίτη Κα­στο­ρίας κ. Σε­ρα­φείμ, στην Κα­στο­ριά. Το 1997 χει­ρο­το­νή­θηκε Πρε­σβύ­τε­ρος και υπηρέτησε στον Ι­ερό Ναό Αγίου Γε­ωρ­γίου πό­λεως Κα­στο­ριάς. Από το 1998 υπηρέτησε ως Πρω­το­σύγ­κελ­λος της Ι­ε­ράς Μη­τρο­πό­λεως Κα­στο­ρίας. Συγ­χρό­νως διακονούσε τον το­μέα του κη­ρύ­γμα­τος, της Ε­ξο­μο­λο­γή­σεως, κα­θώς και της φι­λαν­θρω­πίας.

Το 2012 έ­λαβε το ο­φφί­κιο του Αρ­χι­μαν­δρί­του του Οι­κου­με­νι­κού Θρό­νου από την Α.Θ.Παναγιότητα τον Οι­κου­με­νι­κό Πα­τρι­άρ­χη κ.κ. Βαρ­θο­λο­μαίο.

Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης χειροτονήθηκε την 23η Μαρτίου 2019.

Έδρα: Σιάτιστα. Τ. Κ.: 50300. Τηλ. Μητροπολίτη: 24650-21365 και 24650-21257, Γραφείων: 24650-21204. Fax: 24650-21204.

 

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή