Ἐπιστροφή
 

Photo
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γερμανίας, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Κεντρῴας Εὐρώπης, κ. Αὐγου­στῖνος (Λαμπαρδάκης) ἐγεννήθη ἐν Βουκολιαῖς Χανίων Κρήτης τήν 7ην Φεβρουαρίου 1938. Ἐσπούδασεν εἰς τήν Ἱ. Θεολογικήν Σχολήν Χάλκης, ἐκ τῆς ὁποίας ἀπεφοίτησε τό 1960. Ἐν συνεχείᾳ ἐσπούδασεν ἐπί ἑξαετίαν Θεολογίαν καί Φιλοσοφίαν εἰς τά Πανεπιστήμια τοῦ Σαλτσβούργου τῆς Αὐστρίας, τοῦ Μύνστερ καί τοῦ τότε Δυτικοῦ Βερολίνου τῆς Γερμανίας. Ἀνηγορεύθη ἐπίτιμος διδάκτωρ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Βόννης (2006). Τό 1960 ἐχειροτονήθη εἰς Διάκονον, τό 1964 εἰς Πρεσβύτερον, ὑπηρετήσας ὡς Ἱερατικῶς Προϊστάμενος ἐν τῇ Ἐνορίᾳ Ἁγίου Νικολάου τοῦ τότε Δυτικοῦ Βερολίνου. Τό 1972 ἐξελέγη Βοηθός Ἐπίσκοπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμανίας, ὑπό τόν τίτλον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Ἐλαίας, χειροτονηθείς τήν 26ην Μαρτίου 1972. Τήν 29ην Σεπτεμβρίου 1980 ἐξελέγη Μητροπολίτης Γερμανίας.

Ὀνομαστήρια: 15 Ἰουνίου.

 

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή