Ἐπιστροφή
 

Photo
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Θρᾳκικῆς Χερσονήσου, κ. Στέφανος (Ντινίδης), τοῦ Ἀποστόλου καί τῆς Ὄλγας, ἐγεννήθη εἰς τήν Πόλιν τῷ 1968. Ἀπεφοίτησεν ἐκ τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου τῷ 1986, ἐκ τοῦ Τμήματος Ἱστορίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Πόλεως τῷ 1990, ἐκ τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ Μακεδονικοῦ ᾨδείου Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τῷ 1992 καί ἐκ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τῷ 1995, παρακολουθήσας παραλλήλως μαθήματα ἐν τῷ Μεταπτυχιακῷ Τμήματι τῆς Ἱστορίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ αὐτοῦ Πανεπιστημίου. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τῷ 1996, ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανοῦ, διακονήσας ἀπό διαφόρων θέσεων ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Αὐλῇ μέχρι καί αὐτῶν τοῦ Μεγάλου Ἀρχιδιακόνου (2005) καί τέλος τοῦ Μεγάλου Πρωτοσυγκέλλου, χειροτονηθείς εἰς Πρεσβύτερον, ὑπό τῆς Α.Θ.Παναγιότητος κατά τήν Θρονικήν Ἑορτήν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τῷ 2007. Ἐξελέγη παμψηφεί Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου, χειροτονηθείς εἰς Ἐπίσκοπον ὑπό τῆς Α.Θ.Παναγιότητος καί τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, τῇ Κυριακῇ τῆς Ὀρθοδοξίας, 13 Μαρτίου 2011, συνεχίσας ἐκ παραλλήλου τά καθήκοντα αὐτοῦ ὡς Πρωτοσυγκελλεύοντος ἕως τοῦ ἔτους 2017. Ταχ. διεύθυνσις: Rum Patrikliği, Dr. Sadık Ahmet Cad. No. 19, 34083 Fatih-İstanbul, Türkiye. Τηλ. +90.212-531.96.70-76.

Ὀνομαστήρια: 27 Δεκεμβρίου.

 

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή