Ἐπιστροφή
 

Photo
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δράμας, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Μακεδονίας, κ. Παῦλος (κατά κόσμον Ἀλέξανδρος Ἀποστολίδης) ἐγεννήθη ἐν Βερροίᾳ τῷ 1963. Μετά τάς ἐγκυκλίους σπουδάς του ἀπεφοίτησε τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Λαμίας. Πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τῷ 1988, κατέστη διπλωματοῦχος (master) τῷ 1995 καί Διδάκτωρ τῆς Θεολογίας τοῦ αὐτοῦ Πανεπιστημίου τῷ 2002. Διάκονος ἐχειροτονήθη τῷ 1983 καί Πρεσβύτερος τῷ 1988 ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Βεροίας Παύλου. Διετέλεσεν Ἐφημέριος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ὁσίου Ἀντωνίου, Πολιούχου Βεροίας (1988-1991), ἀπό δέ τοῦ ἔτους 1991 Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Σουμελᾶ καί α΄ Ἀντιπρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ὁμωνύμου Πανελληνίου Ἱδρύματος. Συνέγραψε ἄρθρα εἰς περιοδικά καί ἐφημερίδας, ἐπραγματοποίησεν ὁμιλίας-διαλέξεις καί ἔλαβε μέρος εἰς ἐκκλησιαστικάς ἀποστολάς εἰς τήν Ἑλλάδα καί τό ἐξωτερικόν. Μητροπολίτης Δράμας ἐξελέγη τήν 5ην Ὀκτωβρίου 2005, χειροτονηθείς εἰς Ἐπίσκοπον τήν 9ην ἰδίου.

Ὀνομαστήρια: 29 Ἰουνίου.

 

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή