Ἐπιστροφή
 

Photo
Ὁ Πανιερ. Μητροπολίτης Ἱεραπόλεως κ. Ἀντώνιος (06.10.1985)

Ταχ. διεύθυνσις: P.O. Box 495 - South Bound Brook, NJ. 08880
Τηλ. +1-732-356-0090
Fax : 732-356-9437

Ὀνομαστήρια : 17 ᾽Ιανουαρίου (Παλαιόν ἡμερολόγιον)

 

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή