ΜΗΝ  ΦΕΒΡΟΥΑΡIOΣ  2018

Ἔχων ἡμέρας εἴκοσι εννέα.
Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 11 καί ἡ νύξ ὥρας 13.

      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        

 

Αρχική Σελίς
Ἐπιστροφή
Περιεχόμενα