ΜΗΝ  ΔΕΚΕΜΒPΙΟΣ  2017

Ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν.
Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 9 καί ἡ νύξ ὥρας 15.

        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

Αρχική Σελίς
Ἐπιστροφή
Περιεχόμενα