ΜΗΝ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2017

Ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν.
Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 11 καί ἡ νύξ ὥρας 13.

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

 

Αρχική Σελίς
Ἐπιστροφή
Περιεχόμενα