28η Σεπτεμβρίου 2017

Πέμπτη: Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν καί Ὁμολογητοῦ Χαρίτωνος. Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἀλκισῶνος, Μητροπολίτου Νικοπόλεως τῆς Παλαιᾶς Ἠπείρου.
 

 

Ἀπόστολος: Τοῦ Ὁσίου· (Β΄ Κορ. δ΄  6-15), μετά τοῦ οἰκείου Προκειμένου, ζήτει τοῦτον τῇ Κυριακῇ ιε΄ ἑβδομάδος Ἐπιστολῶν.

Εὐαγγέλιον: Ὁμοίως· (Λουκ. ς΄ 17-23), ζήτει τοῦτο τῇ Παρασκευῇ β΄ ἑβδομάδος Λουκᾶ.

 


Ἐπιστροφή