25η Σεπτεμβρίου 2017

Δευτέρα: Τῆς Ὁσίας Μητρός ἡμῶν Εὐφροσύνης τῆς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ καί τοῦ πατρός αὐτῆς Παφνουτίου. Τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Εὐαγγελιστρίας, Μοχοῦ.
 

 

Ἀπόστολος: Τῆς ἡμέρας· Δευτέρας ιζ΄ ἑβδομάδος Ἐπιστολῶν (Ἐφεσ. α΄  22-23, β΄  1-3).

Εὐαγγέλιον: Ὁμοίως· Δευτέρας β΄ ἑβδομάδος Λουκᾶ (Λουκ. δ΄  38-44).

 


Ἐπιστροφή