19η Σεπτεμβρίου 2017

Τρίτη: Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Τροφίμου, Σαββατίου καί Δορυμέδοντος. Τοῦ Ἁγίου νέου Ἱερομάρτυρος Πλάτωνος, ἐκ Πάτμου.
 

 

Ἀπόστολος: Τῆς ἡμέρας· Τρίτης ις΄ ἑβδομάδος Ἐπιστολῶν (Γαλ. ε΄  11-21).

Εὐαγγέλιον: Ὁμοίως· Τρίτης α΄ ἑβδομάδος Λουκᾶ (Λουκ. γ΄  23-28,  δ΄  1).

 


Ἐπιστροφή