11η Σεπτεμβρίου 2017

Δευτέρα: Τῆς Ὁσίας Μητρός ἡμῶν Θεοδώρας τῆς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ. Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Εὐφροσύνου τοῦ μαγείρου καί τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Εὐανθίας. Τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Ἀντιφωνητρίας.
 

 

Ἀπόστολος: Τῆς ἡμέρας··Δευτέρας ιε΄ ἑβδομάδος Ἐπιστολῶν (Γαλ. β΄  11-16).

Εὐαγγέλιον: Τό Προεόρτιον· (Ἰω. ιβ΄  19-36), ζήτει τοῦτο τῇ Τρίτῃ ς΄ ἑβδομάδος Ἰωάννου.

 


Ἐπιστροφή