6η Σεπτεμβρίου 2017

Τετάρτη: Ἡ ἀνάμνησις τοῦ ἐν Χώναις (Κολοσσαῖς) θαύματος τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ. Τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Καλοδότης.
 

 

Ἀπόστολος: Τοῦ Ἀρχαγγέλου· (Ἑβρ. β΄  2-10), μετά τοῦ οἰκείου Προκειμένου.

Εὐαγγέλιον: Ὁμοίως· (Λουκ. ι΄  16-21), ζήτει ἀμφότερα τῇ 8ῃ Νοεμβρίου.

 


Ἐπιστροφή