4η Σεπτεμβρίου 2017

Δευτέρα: Τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Βαβύλα, τοῦ Ἁγίου καί Θεόπτου Μωϋσέως τοῦ Προφήτου, τοῦ Ὁσίου Ἀνθίμου Κουρούκλη, τοῦ ἐκ Ληξουρίου Κεφαλληνίᾳς. Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἀνθίμου, τοῦ νέου ἀσκητοῦ.
 

 

Ἀπόστολος: Τῆς ἡμέρας˙ Δευτέρας ιδ΄ ἑβδομάδος Ἐπιστολῶν (Β΄ Κορ. ιβ΄  10-19).

Εὐαγγέλιον: Ὁμοίως˙ Δευτέρας ιδ΄ ἑβδομάδος Ματθαίου (Μᾶρκ. δ΄  10-23).
 


Ἐπιστροφή