28 Απριλίου

Σήμερα η Εκκλησία τιμά την μνήμη των εννέα αγίων Μαρτύρων που εμαρτύρησαν στην Κύζικο. Δεν είναι η μόνη περίπτωση που πολλοί μαζί χριστιανοί έλαβαν τον στέφανο του μαρτυρίου, με μια γνώμη, χωρίς να δειλιάσουν και να καμφθούν μπροστά στους βασανιστάς και τους δημίους. Ο καθένας μας και σήμερα πρέπει να ρωτά τον εαυτό του σαν χριστιανός, όταν ακούη τα μαρτύρια των Αγίων, αν θα είχε την αντοχή να βασανισθή και να μαρτυρήση για την πίστη του. Πάντα είναι καιρός διωγμού και πάντα κάθε χριστιανός πρέπει να είν' έτοιμος να γίνη ομολογητής και μάρτυρας. Ο πιστός ζη με την έννοια του μαρτυρίου ριζωμένη μέσα του και δέεται μαζί με την Εκκλησία για τα τέλη της ζωής του, να είναι "ανεπαίσχυντα". Κάθε πιστός κάθε ημέρα πρέπει να δίνη "την μαρτυρίαν Ιησού Χριστού". Κι όμως κάθε μέρα συμβαίνει πολλοί για μικρά πράγματα να προδίνουν και ν'αρνούνται την πίστη τους.


Ἐπιστροφή