27 Απριλίου

Ο Άγιος Συμεών, Επίσκοπος Ιεροσολύμων, που τον γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία, είναι από τους συγγενείς του Ιησού Χριστού. Είναι ο Επίσκοπος των χρόνων της καταστροφής της Ιερουσαλήμ από τους Ρωμαίους και απέθανε σταυρικό θάνατο μετά την καταστροφή, σε ηλικία εκατόν είκοσι ετών. Εκείνο που μας κάνει πάντα εντύπωση σε τέτοιες περιπτώσεις είναι από το ένα μέρος η αντοχή στα βασανιστήρια ανθρώπων τέτοιας ηλικίας κι από το άλλο έλλειψη κάθε σεβασμού και ευλαβείας των βασανιστών και των δημίων μπροστά στούς γέροντας εκείνους Αγίους. Ήταν η εποχή της ρωμαϊκής παρακμής, μα και κάθε εποχή, στην οποία λείπει ο σεβασμός και η ευλάβεια προς τους γέροντας και τα παιδιά, είναι εποχή πνευματικής και ηθικής παρακμής. Δυστυχώς δεν λείπουν και στην εποχή μας τα παραδείγματα. Πριν από λίγα χρόνια, άνθρωποι με την καύχηση των πολιτισμένων διέπραξαν ανήκουστα εγκλήματα σε βάρος τω γερόντων και των παιδιών.

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος α´

Χριστοῦ σε συγγενῆ, Συμεὼν Ἱεράρχα, καὶ Μάρτυρα στεῤῥόν, ἱερῶς εὐφημοῦμεν, τὴν πλάνην ὀλέσαντα, καὶ τὴν πίστιν τηρήσαντα· ὅθεν σήμερον, τήν παναγίαν σου μνήμην, ἑορτάζοντες, ἁμαρτημάτων τὴν λύσιν, εὐχαῖς σου λαμβάνομεν.

Κοντάκιον, Ἦχος β´. Τά ἄνω ζητῶν

Τῆς ἄνω Σιών, πολίτης γενόμενος, τῆς κάτω Σιών, τὸν θρόνον ἐγκεχείρισαι· καὶ καλῶς τό ποίμνιον, ὁδηγήσας πρὸς μάνδραν οὐράνιον, ἐσταυρώθης Χριστῷ Συμεών, τό θεῖον πάθος αὐτοῦ μιμησάμενος.


Ἐπιστροφή