26 Απριλίου

Αν ήθελε κανείς να ορίση τη ζωή του αληθινού χριστιανού, θα έλεγε πως είναι μνεία του θανάτου. Για τον αληθινό χριστιανό δεν έχει σημασία πότε θα πεθάνη, αλλά πώς θα πεθάνη. Αυτό το "πώς" είναι όλη η υπόθεση του βίου του χριστιανού, γιατί, αν είναι αλήθεια πως μια φορά συναντάται κάθε άνθρωπος στη ζωή του με τον θάνατο, έχει λοιπόν σημασία με ποιόν τρόπο γίνεται αυτή η συνάντηση. Οι ιεροί Πατέρες της Εκκλησίας συχνά μιλούν για τη μνεία του θανάτου κ' οι Άγιοι, οι μάρτυρες και οι όσιοι, αντίκρυσαν τον θάνατο προετοιμασμένοι, όταν ήλθε η ώρα. Ο Άγιος ιερομάρτυς Βασιλεύς, Επίσκοπος Αμασείας, του οποίου η Εκκλησία σήμερα τιμά την μνήμη, όταν ήλθε η ώρα του μαρτυρίου, είπε, σαν νάρχιζεν ιερή τελετή· "Ευλογητός ο Θεός...". Κι όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος για τον Ελεάζαρο, "πρότερον μεν και προθυόμενος του λαού... νυν δε και τελεώτατον θύμα εαυτόν προσάγων τω Θεώ".


Ἐπιστροφή