8 Απριλίου

Πρέπει να νοσταλγούμε πολύ την εποχή εκείνη, που ήσαν ενωμένοι οι χριστιανοί σε Ανατολή και Δύση, και να προσευχώμαστε να ξαναενωθή η Εκκλησία του Χριστού. Σήμερα, που ζούμε σε χρόνια νέου διωγμού του Χριστιανισμού, αισθανόμαστε την ανάγκη να είναι ενωμένη η Εκκλησία σε ένα ισχυρό μέτωπο εναντίον των νέων ειδωλολατρών. Όταν μελετούμε την Εκκλησιαστική Ιστορία, χαιρόμαστε τα χρόνια εκείνα, που ενωμένη η Εκκλησία σε Ανατολή και Δύση αντιμετώπιζε νικηφόρως τους εξωτερικούς και εσωτερικούς της εχθρούς, τους ειδωλολάτρες και τους αιρετικούς. Σ' εκείνα τα χρόνια έζησε κι αγωνίσθηκε για την ορθή πίστη ο Άγιος Κελεστίνος, Πάπας Ρώμης, του οποίου την μνήμη γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία. Η δέηση και η ευχή του Ιησού Χριστού στην αρχιερατική του προσευχή, λίγο πριν από το Πάθος, που την επανέλαβε πέντε φορές, ήταν να είναι η Εκκλησία του ενωμένη - "ίνα ωσιν εν".

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος γ´.

Ἀπόστολοι ἅγιοι, πρεσβεύσατε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.

Κοντάκιον, Ἦχος β´. Τὰ ἄνω ζητῶν

Ὡς μύσται Χριστοῦ, καὶ Ἀποστόλων σύσκηνοι, ἐν πάσῃ τῇ γῇ, τὴν τούτου συγκατάβασιν, Μαθηταί ἑξάριθμοι, ὡς λαμπάς ἑξάφωτος φάναντες, ἐλύσατε σκότος δεινόν, πυρσεύοντες πᾶσιν, ἀληθείας τὸ φῶς.


Ἐπιστροφή