19 Φεβρουαρίου

΄Δεν ήταν μόνο η αρχαία εποχή, που έδωκε Μάρτυρας και Οσίους. Και στα νεώτερα χρόνια και σήμερα και πάντα μέχρι της συντελείας των αιώνων θα αναδεικνύωνται στην Εκκλησία του Χριστού Μάρτυρες και Όσιοι, σε απόδειξη ότι "Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον ο αυτός και εις τους αιώνας" και σε επιβεβαίωση πως η χριστιανική πίστη είναι στρατεία και ο βίος των πιστών μαρτυρία Ιησού Χριστού. Στα χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς στην Ελλάδα, έζησε στην Αθήνα "οσίως τον βίον" και απέθανε μαρτυρικό θάνατο η αγία Φιλοθέη, της οποίας η Εκκλησία σήμερα τιμά την μνήμη. Μετά την χηρεία της, έχτισε μοναστήρι εκεί ακριβώς που είναι τώρα το μέγαρο της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και μάζευε εκεί και προστάτευε τα ορφανά και κατατρεγμένα κορίτσια. Το έργο της ομοιάζει με κείνο, που μας διηγούνται οι πράξεις των Αποστόλων για την Δορκάδα στην Ιόππη άγιο έργο γυναικείας δραστηριότητος.

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος γ´

Ἀπόστολε ἅγιε Ἄρχιππε, πρέσβευε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ, ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.

Κοντάκιον, Ἦχος δ´. Ἐπεφάνης σήμερον

Ὡς ἀστέρα μέγαν σε, ἡ Ἐκκλησία, κεκτημένη Ἄρχιππε, ταῖς τῶν θαυμάτων σου βολαῖς, φωτιζομένη κραυγάζει σοι· Σῶσον τούς πίστει, τιμῶντας τὴν μνήμην σου.


Ἐπιστροφή