ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Χ

Χαράλαμπος

Εικόνα

10 Φεβρουαρίου
Χαρίκλεια   10 Φεβρουαρίου, 1 Σεπτεμβρίου
Χαριτίνη   5 Οκτωβρίου
Χρήστος   25 Δεκεμβρίου
Χριστίνα   24 Ιουλίου, 25 Δεκεμβρίου
Χριστόδουλος   16 Μαρτίου
Χριστόφορος   9 Μαΐου
Χρύσα   25 Δεκεμβρίου
Χρύσανθος   19 Μαρτίου
Χρυσάφιος   25 Οκτωβρίου
Χρυσόστομος Εικόνα 27 Ιανουαρίου, 13 Νοεμβρίου
Χρυσούλα   25 Δεκεμβρίου


Επιστροφή στο Αλφαβητικό Ημερολόγιο