ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Π

Παλλάδιος   28 Ιανουαρίου
Παναγιώτης   15 Αυγούστου
Παντελεήμων Εικόνα 27 Ιουλίου
Παρασκευή Εικόνα 26 Ιουλίου
Παρθένιος   7 Φεβρουαρίου
Πασχάλης   27 Απριλίoυ
Παύλος Εικόνα 29 Ιουνίου
Πελαγία   8 Οκτωβρίου
Περικλής   10 Απριλίου
Πέτρος Εικόνα 29 Ιουνίου
Πηγή   2 Μαΐου
Πλάτων   18 Νοεμβρίου
Πολύκαρπος   23 Φεβρουαρίου
Πολυξένη   23 Σεπτεμβρίου
Πορφύριος   26 Φεβρουαρίου
Πρόδρομος Εικόνα 7 Ιανουαρίου
Προκόπιος Εικόνα 8 Ιουλίου


Επιστροφή στο Αλφαβητικό Ημερολόγιο