ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Ν

Ναταλία   26 Αυγούστου
Νεκτάριος Εικόνα 9 Νοεμβρίου
Νεόφυτος   21 Ιανουαρίου
Νικήτας Εικόνα 15 Σεπτεμβρίου
Νικηφόρος   9 Φεβρουαρίου, 2 Ιουνίου
Νικόδημος   14 Ιουλίου
Νικόλαος Εικόνα 6 Δεκεμβρίου


Επιστροφή στο Αλφαβητικό Ημερολόγιο