ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Λ

Λάζαρος   19 Απριλίου
Λάμπρος   27 Απριλίου
Λαυρέντιος   10 Αυγούστου
Λεωνίδας   15 Απριλίου
Λίνος   5 Νοεμβρίου
Λουκάς Εικόνα 18 Οκτωβρίου
Λουκία   13 Δεκεμβρίου
Λουκιανός   15 Οκτωβρίου
Λύδια   20 Μαΐου


Επιστροφή στο Αλφαβητικό Ημερολόγιο