ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Κ

Καλλιόπη   8 Ιουνίου
Κήρυκος   15 Ιουλίου
Κλειώ   1 Σεπτεμβρίου
Κλεοπάτρα   1 Σεπτεμβρίου
Κοσμάς Εικόνα 1 Ιουλίου, 1 Νοεμβρίου
Κυπριανός   2 Οκτωβρίου
Κυριακή Εικόνα 7 Ιουλίου
Κυριάκος   29 Σεπτεμβρίου
Κωνσταντίνος Εικόνα 21 Μαΐου


Επιστροφή