ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Ι

Ιάκωβος Εικόνα 30 Απριλίου, 23 Οκτωβρίου
Ιάσων   29 Απριλίου
Ιγνάτιος   20 Δεκεμβρίου
Ιερεμίας   1 Μαΐου
Ιερόθεος   4 Οκτωβρίου
Ιορδάνης   6 Ιανουαρίου
Ιουλία   18 Μαΐου
Ισίδωρος   4 Φεβρουαρίου
Ισοκράτης   10 Απριλίου
Ιωακείμ Εικόνα 9 Σεπτεμβρίου
Ιωάννης Εικόνα 7 Ιανουαρίου


Επιστροφή στο Αλφαβητικό Ημερολόγιο