ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Φ

Φανούριος   27 Αυγούστου
Φιλήμων   22 Νοεμβρίου
Φίλιππος

Εικόνα

14 Νοεμβρίου
Φιλοθέη   19 Φεβρουαρίου
Φωτεινή   6 Ιανουαρίου, 26 Φεβρουαρίου
Φώτιος   6 Ιανουαρίου, 6 Φεβρουαρίου


Επιστροφή στο Αλφαβητικό Ημερολόγιο