ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Δ

Δαμιανός Εικόνα 1 Ιουλίου, 1 Νοεμβρίου
Δανιήλ   17 Δεκεμβρίου
Δέσποινα   15 Αυγούστου
Δημήτριος Εικόνα 26 Οκτωβρίου
Δήμος   10 Απριλίου
Διομήδης   16 Αυγούστου
Διoνύσιος Εικόνα 3 Οκτωβρίου, 17 Δεκεμβρίου
Δωρόθεος   5 Ιουνίου


Επιστροφή στο Αλφαβητικό Ημερολόγιο