ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Γ

Γαβριήλ Εικόνα 8 Νοεμβρίου
Γαλήνη   16 Απριλίου
Γεράσιμος   16 Αυγούστου, 20 Οκτωβρίου
Γεώργιος Εικόνα 23 Απριλίου
Γλυκερία   13 Μαίου
Γρηγόριος Εικόνα 25 Ιανουαρίου


Επιστροφή στο Αλφαβητικό Ημερολόγιο