ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Β

Βάια   20 Μαίου
Βαλεντίνη   24 Μαίου
Βαρβάρα Εικόνα 4 Δεκεμβρίου
Βαρθολομαίος   11 Ιουνίου
Βασίλειος Εικόνα 1 Ιανουαρίου
Βερονίκη   12 Ιουλίου
Βίκτωρ   11 Νοεμβρίου
Βλάσιος Εικόνα 11 Φεβρουαρίου


Επιστροφή στο Αλφαβητικό Ημερολόγιο