[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Ὁμιλία τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, κατά τήν Δοξολογίαν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Ἀχιλλίου Λαρίσης (14/05/2008).

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος καί λίαν ἀγαπητέ ἀδελφέ κ. Ἱερώνυμε,
Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἰγνάτιε,
Ἱερώτατοι ἀδελφοί,
Ἀρχαί καί Ἐξουσίαι τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ,
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Χριστός Ἀνέστη!

Μέ χαράν καί συγκίνησιν πολλήν εὑρισκόμεθα ἐν μέσῳ ὑμῶν, ἀνταποκρινόμενοι εἰς τήν εὐλαβῆ πρόσκλησιν τῆς ὑμετέρας Ἱερότητος, ἅγιε Λαρίσης, προκειμένου νά συνεορτάσωμεν τήν ἐτήσιον μνήμην τοῦ πολιούχου τῆς Θεσσαλικῆς πρωτευούσης Ἁγίου Ἀχιλλίου.

Ἤλθομεν εἰς κλῖμα πασχάλιον. Πάντοτε ἡ μνήμη τοῦ προστάτου σας Ἁγίου εἶναι συνυφασμένη μέ τήν ἀναστάσιμον περίοδον, πρᾶγμα τό ὁποῖον τῆς προσδίδει μείζονα λαμπρότητα καί χάριν. Καί κομίζομεν ἀπό τήν σεβασμίαν Κωνσταντινούπολιν τόν πασχάλιον ἀσπασμόν καί τήν ἀναστάσιμον εὐλογίαν τῆς ποτνίας πνευματικῆς Μητρός τοῦ Γένους, τῆς Μεγάλης δηλαδή τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, πρός ὅλον τόν εὐσεβῆ Λαρισαϊκόν καί, γενικώτερον, Θεσσαλικόν λαόν, ἡ πρός τόν ὁποῖον ἀγάπη μας ἦτο καί εἶναι πάντοτε ἐκτενής.

Ὁ Ἱερώτατος Ποιμενάρχης τῆς Πόλεως τῶν Ἀλεναδῶν, ὁ γλυκύς καί πρᾶος καί μιμητής τοῦ Καλοῦ Ποιμένος καί Ἐπίσκοπος τῶν ψυχῶν ὑμῶν κ. Ἰγνάτιος ἀνέκαθεν διεκρίνετο διά τήν πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον εὐλάβειαν καί τά φιλομήτορα αἰσθήματά του, τά ὁποῖα, ἀναμφιβόλως ἀποτελοῦν ἀντανάκλασιν, ἄν μή καί συνισταμένην, ἐκείνων τοῦ ὑπό τό ὠμοφόριόν του ἀξιονομάστου κλήρου καί εὐσεβοῦς λαοῦ, ἀντανάκλασιν τῶν ἰδικῶν σας αἰσθημάτων. Διά τοῦτο καί ἀπεδέχθημεν εὐχαρίστως τήν σχετικήν πρόσκλησίν του καί ἤλθομεν νά μετάσχωμεν αὐτοπροσώπως εἰς τήν χαράν τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, νά τιμήσωμεν τόν ἴδιον καί τό θεοφιλές ἔργον του, καί νά εὐλογήσωμεν τό λογικόν ποίμνιον τῆς Ἐπαρχίας του, τῆς «Θρόνῳ εὐμοιρούσης ὑψηλῷ ... περιφήμου τῶν Λαρισαίων Μητροπόλεως».

Εὐχαριστοῦμεν, ἅγιε Λαρίσης, τόσον διά τήν πρόσκλησιν, ὅσον καί διά τήν ὑποδοχήν καί τούς εὐγενεῖς λόγους τῆς προσφωνήσεώς σας, τούς ὁποίους καί θά θησαυρίσωμεν εἰς τό ταμεῖον τῆς καρδίας μας ἐν ἐκτιμήσει καί ἀγάπῃ πολλῇ. Ὁ δέ «μεγαλόδοξος Παντοκράτωρ καί ἀληθινός Θεός, ἐπιφάνας τό ἅγιον Αὐτοῦ πρόσωπον» (Γ’ Μακ. 6, 18), εἴθε νά ἀνοίγῃ κατά πλάτος τάς οὐρανίους πύλας εἰς σωτηρίαν, τόσον δι᾿ ὑμᾶς καί τούς ἐκλεκτούς συνεργάτας σας, ὅσον καί δι᾿ ὅλον τόν ἐνταῦθα εὐαγῆ κλῆρον καί πιστόν λαόν.

Εὐχαριστοῦντες καί αὖθις θερμῶς, ἐπιφυλασσόμεθα νά εἴπωμεν περισσότερα κατά τόν ἀκολουθοῦντα Μέγαν Ἑσπερινόν. Χριστός Ἀνέστη!