[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

İSTANBUL RUM PATRİĞİ BARTHOLOMEOS’UN İZMİR EXPO 2015 KONUŞMALARI
(Sepetçiler Kasrı, İstanbul 15 Mart 2008)
(Ὁμιλία τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, τουρκιστί, κατά τήν ἐκδήλωσιν στηρίξεως τῆς ὑποψηφιότητος τῆς Σμύρνης ὡς ὑποψηφίου πόλεως διά τήν διοργάνωσιν ἐν ἔτει 2015 τῆς παγκοσμίου ἐμπορικῆς ἐκθέσεως ΕΧΡΟ).

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal,
Sayın Prof. Dr. Faruk Şen,
Saygıdeğer düzenleme komitesi, değerli konuklar,

Ülkemizin güzide liman kenti İzmir’in EXPO 2015 yılı için adaylığının desteklenmesi amacıyla kurulan “Avrupa İnsiyatifi’nin davetiyle sizlerle bir arada olmaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isteriz.

İzmir, çağlar boyunca Anadolu’nun en önemli limanlarından biri olmakla kalmamış; doğu-batı, kuzey-güney eksenli ticaret yolları üzerindeki müstesna konumuyla, Akdeniz’in kilit ticaret merkezlerinden biri olmuştur.

İzmir, ticaret ve üretimdeki başarısıyla sayısız millet ve dinden insanların bir araya geldiği, farklı kültürlerin buluştuğu  çekim merkezi olma özelliğini, her dönemde muhafaza etmiştir.

Ortak hedefler ve çalışmalar insanlar arasında hoşgörü ve yakınlaşmayı artırır, empati duygusunu geliştirir. Ticaret, bu anlamda, sadece metaların alınıp satılmasıyla sınırlı kalmamakta, bunun yanı sıra insanların yakınlaşması sonucunu da doğurmaktadır.

Patrikhanemiz insanlar arasında hoşgörü ve sevginin gelişmesine fayda sağlayan tüm aktivitelerin daima destekleyicisi olmuştur. Aynı hedef doğrultusunda, dinler ve kültürler arası diyalog girişimlerinde aktif öncülük yapmaktadır.

Günümüzde İzmir coğrafî konumu dolayısıyla dünya ticaretinde önemli bir rol üstlenmiş bulunmaktadır. EXPO 2015 için İzmir’in seçilmesinin ardından, canlılığı ve önemi daha da artacaktır. Bu başarıdan doğacak olumlu sonuçların etki sahası sadece İzmir veya Türkiye ile sınırlı kalmayarak, daha geniş sahaya da dalga dalga yayılacaktır.

Ticari işbirliklerini, çatışmaların panzehirlerinden biri olarak değerlendirmekte ve bu nedenle sosyal faydalarını da göz önünde tutarak, dünyanın en büyük etkinliği EXPO 2015’in İzmir’de gerçekleştirilmesi gerektiğine hararetle inanmakta ve desteklemekteyiz, birkaç sene önce dönemin Olimpiyatları için İstanbul’umuzu desteklediğimiz gibi. Maalesef o zaman başarılı olamamıştıκ, fakat bu defa muhakkak başarılı olacağız!

Türkiye’nin bu büyük organizasyonu başarıyla gerçekleştirebileceğine olan inançla ve başarı dileklerimizle sizleri selamlarız.